Politiek

Coalitiepartijen opgetogen over Kadernota

In de commissievergadering van donderdag 23 juni werd gesproken over de Kadernota 2017- 2020. In deze nota worden de lijnen uitgezet voor de begroting 2017 die in november in de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ondanks de grote financiële opgaven waarvoor Vught de komende jaren staat in verband met de miljoenen investeringen …

Lees meer »

Minister stelt voorkeursalternatief N65 vast

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft maandag 27 juni het voorkeursalternatief  voor de aanpak van de N65 vastgesteld. Met deze voorkeursbeslissing is de stap naar een verbeterde N65 een stuk dichterbij gekomen. De minister licht de plannen voor aanpassing van de N65 bij Vught en Haaren toe …

Lees meer »

Vught trekt 100.000 euro uit voor verbetering ambtelijke organisatie

Donderdag 23 juni gaat de Vughtse raad praten over de Kadernota 2017-2020 in een gezamenlijke  commissievergadering.  Aanvang 20.00 uur in het raadhuis. In de Kadernota, die een voorbereiding is op de begroting 2017 waarover in november wordt besloten, worden enkele  nieuwe beleidspunten genoemd. Met deze Kadernota creëert het college  uitgangspunten …

Lees meer »

Vughtse raad vraagt Woonwijze en Kentalis af te zien van topsalarissen

PvdA-GL, D66 en SP dienden in de raadsvergadering van dinsdag 14 juni een motie in waarin de directeur en de hele Raad van Toezicht van woningcorporatie Woonwijze en de directeur van Kentalis worden opgeroepen af te zien van de maximale wettelijk overgangsregeling voor hun topsalaris. Het ministerie van Binnenlandse zaken …

Lees meer »

PvdA-GL en SP tegen extra geld voor AgriFood Capital

PvdA-GL en SP hebben in de Vughtse raad bij herhaling duidelijk gemaakt dat zij hun twijfels hebben bij de activiteiten van AgriFood Capital. Peter Kradolfer (SP) noemde deze organisatie in de commissievergadering eerder al een gedrocht. Het was dus logisch dat beide partijen in de raadsvergadering van dinsdag 14 juni …

Lees meer »

Coalitiepartijen willen betere relatie met Woonwijze

De Vughtse gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 9 juni de Woonvisie 2016 vastgesteld, nadat het voorstel op twee punten geamendeerd was. Ook werd er nog gestemd over drie moties. Er is maanden lang gesproken met allerlei betrokkenen over de nieuwe Woonvisie van Vught. Donderdag kon er dan eindelijk gestemd …

Lees meer »

Vughtse raad wil uitbesteding milieustraat onderzoeken

De Vughtse raad heeft in de raadsvergadering van donderdag 9 juni unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht  bij de vaststelling van de afvaltarieven in december 2016 een begroting 2017 van de milieustraat beschikbaar te hebben én om te onderzoeken of uitbesteding van de milieustraat aan marktpartijen voordeel …

Lees meer »

Géén tweede supermarkt nabij Moleneindplein

De werkgroep ‘Wonen’ van Ouderen Samen is al geruime tijd in overleg met wethouder Pennings om de toekomstige herontwikkeling van de locatie de Wieken – na het vrijkomen van de twee basisscholen en de sporthal aan de Lidwinastraat – integraal op te pakken. Wie schetst de verbazing van de leden …

Lees meer »

Vughtse raad wil snel voorstel over weekmarkt

De Vughtse raad heeft met grote meerderheid een motie van de coalitiepartijen aangenomen waarin het college wordt verzocht om vóór het eind van dit jaar te komen met een voorstel tot het terugplaatsen van de weekmarkt van het Moleneindplein naar het centrum van Vught. Ondanks veel overleg is er nog …

Lees meer »

Internationale conferentie Water is Life in Vught

Maandagochtend werd in De Speeldoos de aftrap gegeven voor de internationale conferentie ‘Water is Life’ met een week lang onderzoek en discussie door jongeren over de problematiek rondom het thema water. Wethouder Peter Pennings prees in zijn voorwoord het initiatief en wenste alle internationale deelnemers een goed verblijf in Vught. …

Lees meer »