Politiek

Opsplitsing Haaren moet zorgvuldig gebeuren

De Vughtse raadsfracties gaven, tijdens de bespreking van de vraag of Vught in principe bereid is een gedeelte van de gemeente Haaren op te nemen als die gemeente wordt opgesplitst, via een gezamenlijke motie te kennen dat er bij de herindeling goed geluisterd moet worden naar de wensen van de …

Lees meer »

Raadsleden hebben geen probleem met bijdrage aan fietsbrug

In de commissie ‘bestuur’ van donderdag 1 februari bleek dat vijf van de 6 partijen het voorstel om 375.000 euro mee te betalen aan het bouwen van een fietsbrug bij de rotonde op de Bosscheweg zien als een hamerstuk. Alleen het CDA heeft twijfels. Willem Kraanen vroeg zich af of …

Lees meer »

Gedeputeerde Annemarie Spierings opent winkel D66 Vught

De Brabantse gedeputeerde Annemarie Spierings opende vrijdag 2 februari de verkiezingswinkel van D66 Vught. Ook nam zij het eerste verkiezingsprogramma van D66 Vught in ontvangst. De Vughtse afdeling van D66 vindt het uitnodigen van ‘de nummer 1 van D66 Brabant’ wel gepast in ‘de nummer 1 D66-gemeente van Brabant’. Ook …

Lees meer »

Kandidatenlijst VVD Sint-Michielsgestel

De leden van de Gestelse VVD hebben de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De lokale liberalen hebben flink ingezet op vernieuwing en verjonging. Daardoor is de huidige lijst een goede afspiegeling van de lokale samenleving; jong en oud, man en vrouw en geworteld in alle dorpen. Nu ligt er een …

Lees meer »

SP Vught stelt unaniem kandidatenlijst vast

De leden van de Vughtse SP hebben unaniem de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De lijsttrekker, Suzanne van Wiggen, is tijdens een eerdere ledenvergadering op 2 oktober gekozen. Nummer twee is een nieuwkomer in de Vughtse politiek: Mamoun Yacoub (1966). Yacoub werkt in het bijzonder onderwijs. “Twaalf jaar geleden werd …

Lees meer »

SP Vught wil rekenkamer terug

Vught kende een rekenkamer met uitsluitend externe leden die gevraagd en ongevraagd adviezen gaf. Het laatste rapport, waarin de gemeentelijke organisatie en de aansturing door het huidige college scherp bekritiseerd werd, dateert uit 2012. Daarna werd de rekenkamercommissie ‘slapend gemaakt’ om jaarlijks een post van 10.000 euro van de begroting …

Lees meer »

Commissievergaderingen Bestuur en Welzijn

De Vughtse commissie ‘Bestuur & Welzijn’ komt binnen een week twee keer bij elkaar. Vandaag – donderdag 7 december – vanaf 20.00 uur wordt gesproken over een raadsvoorstel om lokale tv door Avulo te faciliteren. De raad kan kiezen uit twee besluiten, namelijk een om géén subsidie ter beschikking te …

Lees meer »

VVD-lijst voor gemeenteraadverkiezing 2018

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering is de lijst van de Vughtse VVD voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing in maart definitief vastgesteld. Al eerder was naar buiten gebracht dat wethouder Saskia Heijboer als lijstaanvoerder was gekozen. “De huidige raadsleden staan allen weer opgesteld, waarmee we aangeven dat we content zijn met hun …

Lees meer »

Guus van Woesik lijsttrekker Gemeentebelangen

Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 28 november hebben de leden van Gemeentebelangen Guus van Woesik unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.l Bij deze gelegenheid werd tevens de concept-kandidatenlijst gepresenteerd. Guus van Woesik (54) is een geboren en getogen Vughtenaar en sinds 2010 raadslid voor …

Lees meer »

Begroting Vught

Donderdag 9 november ging de Vughtse raad akkoord met de begroting 2018 en de Meerjarenbegroting 2018-2021. De begroting laat, na de laatste aanpassingen, een klein tekort zien. Gezien de positieve verwachtingen voor de jaren daarna waren alle partijen tevreden over de cijfers. Toch stemde de SP tegen de begroting. De …

Lees meer »