Home / Nieuws / Politiek (pagina 2)

Politiek

Géén vuurwerk bij interpellatiedebat over de Speeldoos

De raadsvergadering van donderdag 6 februari stond in Vught voor een groot deel in het teken van een interpellatiedebat over de toekomst van de Speeldoos. Op verzoek van de oppositiepartijen CDA, SP en D66 zou een raadsinformatiebrief over de gang van zaken rond de verwerving van het onroerend goed van …

Lees meer »

Ombouw N65: oppositie wil nu nog geen besluit over aanpassing bebouwde kom

De Vughtse politiek is het niet eens over een voorstel van het college om de bebouwde kom van de gemeente te wijzigen waardoor de N65 geheel buiten de bebouwde kom komt te liggen. Daardoor wordt het mogelijk voor de hele N65 in de toekomst de snelheid van 80 km p/u …

Lees meer »

Floor Bink (PvdA-GL): “Het is de vraag of Van der Valk niet met wat minder toe kan”

Donderdag 23 januari vond onder grote belangstelling de derde bijeenkomst plaats over de plannen van het Van der Valkconcern voor de vestiging aan de Bosscheweg in Vught. Na informatiebijeenkomsten voor de bewoners in de omgeving van het hotel en de gemeenteraad, was er nu gelegenheid voor inwoners en de raadsfracties …

Lees meer »

PvdA-GroenLinks wil kennismaken met Helvoirt

‘Nodig ons uit op bezoek bij uw vereniging of organisatie’ Nog één jaar voordat het dorp Helvoirt onderdeel wordt van de nieuwe gemeente Vught. PvdA-GroenLinks heet alle nieuwe inwoners in Helvoirt alvast welkom. De partij wil graag nader kennismaken. Fractievoorzitter Floor Bink: “Niet door inwoners van Helvoirt uit te nodigen …

Lees meer »

Deel raadsleden niet negatief over ambitieuze plannen Van der Valk

Veel bewoners uit de buurt van hotel Van der Valk kwamen donderdag 9 januari naar het Vughtse raadhuis om de presentatie van de ambitieuze nieuwbouwplannen van de hotelketen bij te wonen. De eerste reacties van de bewoners waren vrij negatief, maar onder de raadsleden was de stemming een stuk positiever. …

Lees meer »

Toch nog professionele podiumkunst in de Speeldoos?

In het verleden werd het subsidiëren van professionele kunsten door de gemeente Vught nog unaniem door de Vughtse raad afgewezen. Bij de behandeling van het nieuwe cultuurbeleid voor de komende jaren drongen de oppositiepartijen SP, CDA en D66 erop aan om toch te zoeken naar mogelijkheden voor professionele voorstellingen in …

Lees meer »

Vughtse raad omarmt klimaatadaptatie

Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn. Klimaatverandering zorgt voor meer extremen: heftige regenval, perioden van droogte en hogere temperaturen. Naast het treffen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, zal ook Vught zich moeten voorbereiden op deze extremere weersomstandigheden. In de commissie ‘Ruimte’ …

Lees meer »

Sein op groen voor nieuwbouw Zwaluw V.F.C.

In de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 28 november bleek er een ruime meerderheid voor het collegevoorstel voor de nieuwe accommodatie voor Zwaluw V.F.C. op sportpark Bergenshuizen. Alleen SP en D66 sputterden nog wat tegen. De Algemene Ledenvergadering van de voetbalclub keurde dezelfde avond de overeenkomst met de gemeente ook met …

Lees meer »

Vragen D66 over aannamebeleid Maurick College

D66 raadslid Gemma Wiegant heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over het aannamebeleid van nieuwe leerlingen op het Maurick College. Voor komend schooljaar gaat de populaire middelbare school loten. D66 vindt dat leerlingen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt voorrang zouden moeten krijgen, omdat het Maurick …

Lees meer »

Vught Participeert stelt vragen over ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyses’ N65

Vereniging VughtParticipeert heeft vragen gesteld aan het Vughtse college over de ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyses’ die gemaakt zijn over de N65 en niet tijdig met de raadsleden en de burgers zou zijn gedeeld. VughtParticipeert schrijft in een brief aan het college dat een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in Nederland …

Lees meer »