Home / Nieuws / Politiek (pagina 16)

Politiek

VVD blijft de grootste in Vught en Sint-Michielsgestel

De VVD blijft ondanks enkele procenten verlies in de meeste Brabantse gemeenten de grootste partij. Dat geldt ook voor Vught en Sint-Michielsgestel. In Vught scoorden de liberalen 29,3 % van de stemmen, in 2012 was dat nog 32,7%. In Gestel zakte de partij naar 26,6% (30,4%). In Vught eindigde D66 …

Lees meer »

Commissie akkoord met landhuis Spreeuwenburg

Op 6 november 2012 heeft het college een aantal voorwaarden vastgesteld waaraan de nieuwe ontwikkeling voor de bouw van een landhuis Spreeuwenburg, aan het eind van de ‘steeg’ tussen het Bijltje aan de Taalstraat en het pand waar voorheen het Vughts Museum gevestigd was, moet voldoen. Donderdag 9 maart werd …

Lees meer »

Met de complimenten van Jochgem van Opstal

Jochgem van Opstal is een geboren en getogen Vughtenaar en aanstormend politiek talent op de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamer bij de verkiezingen op 15 maart. Op de Nationale Complimentendag afgelopen woensdag, bracht hij een verrassingsbezoek aan de dagbesteding van Vivent aan de Repelweg. Jochgem van Opstal …

Lees meer »

GroenLinks Vught deelt biologische peren uit aan treinreizigers

Maandag 13 maart voert GroenLinks Vught campagne op het station van Vught. Samen met Statenleden van GroenLinks en kandidaat-Kamerlid Paul Smeulders (nr. 13) delen leden van GroenLinks aan het eind van de middag biologische peren uit aan treinreizigers. Iedereen die meer wil weten over de standpunten van GroenLinks is welkom …

Lees meer »

Openbare fractievergadering Gemeentebelangen over afvalbeleid

Op dinsdag 24 januari om 20.00 uur houdt Gemeentebelangen een openbare fractiebijeenkomst in Café- Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. Belangstellenden en betrokkenen kunnen met de fractieleden praten over de voorstellen voor de komende commissie- en raadsvergadering. Verder wil Gemeentebelangen met  u van gedachten wisselen over het …

Lees meer »

Coalitiepartijen opgetogen over Kadernota

In de commissievergadering van donderdag 23 juni werd gesproken over de Kadernota 2017- 2020. In deze nota worden de lijnen uitgezet voor de begroting 2017 die in november in de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ondanks de grote financiële opgaven waarvoor Vught de komende jaren staat in verband met de miljoenen investeringen …

Lees meer »

Minister stelt voorkeursalternatief N65 vast

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft maandag 27 juni het voorkeursalternatief  voor de aanpak van de N65 vastgesteld. Met deze voorkeursbeslissing is de stap naar een verbeterde N65 een stuk dichterbij gekomen. De minister licht de plannen voor aanpassing van de N65 bij Vught en Haaren toe …

Lees meer »

Vught trekt 100.000 euro uit voor verbetering ambtelijke organisatie

Donderdag 23 juni gaat de Vughtse raad praten over de Kadernota 2017-2020 in een gezamenlijke  commissievergadering.  Aanvang 20.00 uur in het raadhuis. In de Kadernota, die een voorbereiding is op de begroting 2017 waarover in november wordt besloten, worden enkele  nieuwe beleidspunten genoemd. Met deze Kadernota creëert het college  uitgangspunten …

Lees meer »

Vughtse raad vraagt Woonwijze en Kentalis af te zien van topsalarissen

PvdA-GL, D66 en SP dienden in de raadsvergadering van dinsdag 14 juni een motie in waarin de directeur en de hele Raad van Toezicht van woningcorporatie Woonwijze en de directeur van Kentalis worden opgeroepen af te zien van de maximale wettelijk overgangsregeling voor hun topsalaris. Het ministerie van Binnenlandse zaken …

Lees meer »

PvdA-GL en SP tegen extra geld voor AgriFood Capital

PvdA-GL en SP hebben in de Vughtse raad bij herhaling duidelijk gemaakt dat zij hun twijfels hebben bij de activiteiten van AgriFood Capital. Peter Kradolfer (SP) noemde deze organisatie in de commissievergadering eerder al een gedrocht. Het was dus logisch dat beide partijen in de raadsvergadering van dinsdag 14 juni …

Lees meer »