Politiek

Deel raadsleden niet negatief over ambitieuze plannen Van der Valk

Veel bewoners uit de buurt van hotel Van der Valk kwamen donderdag 9 januari naar het Vughtse raadhuis om de presentatie van de ambitieuze nieuwbouwplannen van de hotelketen bij te wonen. De eerste reacties van de bewoners waren vrij negatief, maar onder de raadsleden was de stemming een stuk positiever. …

Lees meer »

Toch nog professionele podiumkunst in de Speeldoos?

In het verleden werd het subsidiëren van professionele kunsten door de gemeente Vught nog unaniem door de Vughtse raad afgewezen. Bij de behandeling van het nieuwe cultuurbeleid voor de komende jaren drongen de oppositiepartijen SP, CDA en D66 erop aan om toch te zoeken naar mogelijkheden voor professionele voorstellingen in …

Lees meer »

Vughtse raad omarmt klimaatadaptatie

Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn. Klimaatverandering zorgt voor meer extremen: heftige regenval, perioden van droogte en hogere temperaturen. Naast het treffen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, zal ook Vught zich moeten voorbereiden op deze extremere weersomstandigheden. In de commissie ‘Ruimte’ …

Lees meer »

Sein op groen voor nieuwbouw Zwaluw V.F.C.

In de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 28 november bleek er een ruime meerderheid voor het collegevoorstel voor de nieuwe accommodatie voor Zwaluw V.F.C. op sportpark Bergenshuizen. Alleen SP en D66 sputterden nog wat tegen. De Algemene Ledenvergadering van de voetbalclub keurde dezelfde avond de overeenkomst met de gemeente ook met …

Lees meer »

Vragen D66 over aannamebeleid Maurick College

D66 raadslid Gemma Wiegant heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over het aannamebeleid van nieuwe leerlingen op het Maurick College. Voor komend schooljaar gaat de populaire middelbare school loten. D66 vindt dat leerlingen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt voorrang zouden moeten krijgen, omdat het Maurick …

Lees meer »

Vught Participeert stelt vragen over ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyses’ N65

Vereniging VughtParticipeert heeft vragen gesteld aan het Vughtse college over de ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyses’ die gemaakt zijn over de N65 en niet tijdig met de raadsleden en de burgers zou zijn gedeeld. VughtParticipeert schrijft in een brief aan het college dat een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in Nederland …

Lees meer »

Cultuurnota Vught 3 december in commissie ’Bestuur’

Het Vughtse college heeft de definitieve versie van de Vughtse cultuurnota voor 2020-2023 ‘Samen dichtbij cultuur’ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma naar de raad gestuurd. De nota is opgebouwd rond 6 uitgangspunten. De rode draad is dat de inwoners en organisaties zelf inhoud geven aan het cultuuraanbod, de gemeente heeft hierbij …

Lees meer »

CDA’ers uit Vught en Helvoirt verkennen Helvoirt

Onlangs hebben CDA’ers uit Helvoirt en Vught een dag lang samen door Helvoirt gefietst omdat Helvoirt, per 1 januari 2021, bij Vught komt. De tocht voerde langs allerlei projecten die in Helvoirt spelen of zijn afgerond. Van alles kwam aan bod: de beweegroute, Duinoord, het toekomstige station, Van Gogh in …

Lees meer »

Vughtse begroting 2021 wordt beleidsarm

In verband met het samengaan met Helvoirt op 1 januari 2021 wordt de volgende Vughtse begroting beleidsarm. Vught moet voor 2021 een begroting opstellen alsof het nog gewoon 4 jaar Vught is, zonder Helvoirt. Haaren gaat in 2020 de begroting voor de vier dorpskernen in de gemeente ontvlechten. Pas na …

Lees meer »

Voor SP is Burap géén hamerstuk

De behandeling van de tweede bestuursrapportage over 2019 in de gezamenlijke commissievergadering van 31 oktober leverde voor de meeste fracties in de Vughtse raad geen problemen op. Alleen voor de SP was het geen hamerstuk. Suzanne van Wiggen kondigde aan in de raadsvergadering terug te komen op de rapportage. Ze …

Lees meer »