Home / Nieuws / Politiek (pagina 10)

Politiek

Jij? De politiek in!

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn volop gestart. Het bestuur en de kandidatencommissie van PvdA-GroenLinks Vught en Cromvoirt zijn op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor de partij, dit kan zijn als raadslid, in de steunfractie of als vrijwilliger in de campagne. Iedereen die …

Lees meer »

College antwoordt op vragen VVD over ovonde

Door de VVD-fractie zijn schriftelijke vragen gesteld aan het Vughtse college over de veiligheid van de ovonde op de kruising Martinilaan- Esscheweg. Aanleiding was een ongeluk op maandag 8 mei waarbij een jongen werd geschept door een afslaande auto met aanhanger. De fietser is daardoor buiten bewustzijn geraakt, maar  kwam …

Lees meer »

Vught houdt over 2016 minder geld over

In de gezamenlijke commissievergadering van 22 juni wordt gesproken over de Kadernota 2018-2021, de jaarrekening 2016 en de Burap 2017 1. Volgens de laatste prognoses zou Vught over 2016 912 duizend euro overhouden. Dat is uiteindelijk toch anders uitgepakt! Het overschot werd uiteindelijk slecht 281 duizend euro. Ook voor de …

Lees meer »

Bewoners Vliertstraat willen meepraten over plaats beweeghal

Donderdag 8 juni besprak de commissie ‘Bestuur’ in Vught het collegevoorstel om een investeringskrediet van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een ‘beweegzaal’ op de speelplaats van basisschool De Springplank in Vught-Centrum. Tevens wordt voorgesteld jaarlijks een exploitatiebijdrage van 8500 euro in de begroting op te …

Lees meer »

Meerderheid voor ‘Vughtse regeling’

In de raadsvergadering van 22 december 2016 heeft de Vughtse gemeenteraad de zogenaamde ‘Vughtse Regeling’ aangenomen. In een amendement werd vastgesteld dat er op 3 punten een nadere uitwerking moest komen van de aankoopregeling t.w. de onafhankelijke commissie, inclusief urgentieregeling, de financiële kaders en de wijze van taxatie. In de …

Lees meer »

Hangt ‘Ruimte voor Ruimte’ villawijk aan zijden draadje?

In de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 1 juni maakten insprekers duidelijk dat ze het niet eens zijn met een aantal punten van het bestemmingsplan dat is uitgewerkt voor de Ruimte voor Ruimte ‘villawijk’ in Vught-Zuid. De omwonenden maken zich zorgen over de hoogte van de bebouwing, het verdwijnen van een …

Lees meer »

Bevolkingsprognoses Provincie verrassen Vught

Volgens de nieuwste bevolkingsprognoses van de Provincie Noord Brabant zullen er in Brabant tot 2030 nog zo’n 120.000 woningen moeten worden bijgebouwd om de bevolkingsgroei bij te houden. Dit betekent dat er gemiddeld zo’n 10% aan huizen extra gerealiseerd moet worden. Vreemd genoeg blijkt uit de prognoses van de Provincie …

Lees meer »

Plannen Moleneindplein: ‘Nu zo snel mogelijk aan de slag’

In de vergadering van de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 1 juni werd gesproken over de Ontwikkelingsvisie Vught Centrum Zuid. Als de raad in de raadsvergadering van 15 juni akkoord gaat met het ontwikkelingsvoorstel kan het college de visie ook financieel verder gaan uitwerken. Gezien het debat in de commissie zit …

Lees meer »

Vertegenwoordiging Vught-Noord vertrekt uit klankbordgroep verdiept spoor

Alle 10 de straatvertegenwoordigers van Vught-Noord hebben zich teruggetrokken uit de klankbordgroep die zich bezig houdt met het verdiept spoor in Vught. Het doel om in de klankbordgroep via adviezen tot een optimaal en gedragen resultaat te komen en daarmee een kwaliteitsslag te kunnen maken op het gebied van ruimte …

Lees meer »

Elzenburg wordt de parel van Vught-Zuid

De Vughtse raad nam donderdag 11 mei de beslissing om 525.000 euro uit te trekken voor de inrichting van het terrein rond jeugd- en jongerencentrum Elzenburg waar ook sociale woningen, een Kindcentrum en een sporthal zullen worden gebouwd. Op het terrein staan 3 monumentale bomen. Om tot een ‘ruit’ te …

Lees meer »