Home / Nieuws / Politiek (pagina 10)

Politiek

Plannen voor Moleneindplein kunnen verder

De Vughtse raad is donderdag 15 juni akkoord gegaan met de ontwikkelingsvisie voor Moleneindplein en omgeving. Via een motie probeerden VVD, SP en PvdA-GL te bereiken dat via een test wordt onderzocht wat het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Molenstraat betekent voor de bereikbaarheid van het Moleneindplein en de verkeersbeweging …

Lees meer »

Vughtse raad keurt bestemmingsplan villawijk goed

Het conceptbestemmingsplan voor de “Ruimte voor Ruimte’ villawijk in de Vughtse Hoeve werd in december 2016 door de gemeenteraad goedgekeurd. Daarna is de ‘zienswijze procedure’ opgestart waarbij 9 zienswijzen op het plan werden ingebracht. Die leidden slechts tot kleine wijzigingen in het plan. Donderdag moest de Vughtse raad beslissen of …

Lees meer »

Gemeenteraad unaniem over Vughtse Regeling

De Vughtse raad stemde donderdag 15 juni unaniem in met het raadsvoorstel over de uitwerking van het amendement dat de Vughtse raad op 22 december 2016 verbond aan de goedkeuring van de Vughtse regeling. Dit gebeurde nadat duidelijk was dat er voldoende steun was voor een motie die werd ingediend …

Lees meer »

Gemeente gaat financiën en organisatie van de Speeldoos onderzoeken

De fracties van Gemeentebelangen en het CDA dienden in de raadsvergadering van donderdag 15 juni een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in waarin het Vughtse College wordt opgeroepen om in afstemming met de Speeldoos een onderzoek te laten uitvoeren om de organisatie en de financiën inzichtelijk te …

Lees meer »

Jij? De politiek in!

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn volop gestart. Het bestuur en de kandidatencommissie van PvdA-GroenLinks Vught en Cromvoirt zijn op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor de partij, dit kan zijn als raadslid, in de steunfractie of als vrijwilliger in de campagne. Iedereen die …

Lees meer »

College antwoordt op vragen VVD over ovonde

Door de VVD-fractie zijn schriftelijke vragen gesteld aan het Vughtse college over de veiligheid van de ovonde op de kruising Martinilaan- Esscheweg. Aanleiding was een ongeluk op maandag 8 mei waarbij een jongen werd geschept door een afslaande auto met aanhanger. De fietser is daardoor buiten bewustzijn geraakt, maar  kwam …

Lees meer »

Vught houdt over 2016 minder geld over

In de gezamenlijke commissievergadering van 22 juni wordt gesproken over de Kadernota 2018-2021, de jaarrekening 2016 en de Burap 2017 1. Volgens de laatste prognoses zou Vught over 2016 912 duizend euro overhouden. Dat is uiteindelijk toch anders uitgepakt! Het overschot werd uiteindelijk slecht 281 duizend euro. Ook voor de …

Lees meer »

Bewoners Vliertstraat willen meepraten over plaats beweeghal

Donderdag 8 juni besprak de commissie ‘Bestuur’ in Vught het collegevoorstel om een investeringskrediet van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een ‘beweegzaal’ op de speelplaats van basisschool De Springplank in Vught-Centrum. Tevens wordt voorgesteld jaarlijks een exploitatiebijdrage van 8500 euro in de begroting op te …

Lees meer »

Meerderheid voor ‘Vughtse regeling’

In de raadsvergadering van 22 december 2016 heeft de Vughtse gemeenteraad de zogenaamde ‘Vughtse Regeling’ aangenomen. In een amendement werd vastgesteld dat er op 3 punten een nadere uitwerking moest komen van de aankoopregeling t.w. de onafhankelijke commissie, inclusief urgentieregeling, de financiële kaders en de wijze van taxatie. In de …

Lees meer »

Hangt ‘Ruimte voor Ruimte’ villawijk aan zijden draadje?

In de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 1 juni maakten insprekers duidelijk dat ze het niet eens zijn met een aantal punten van het bestemmingsplan dat is uitgewerkt voor de Ruimte voor Ruimte ‘villawijk’ in Vught-Zuid. De omwonenden maken zich zorgen over de hoogte van de bebouwing, het verdwijnen van een …

Lees meer »