Politiek

Burgers moeten betrokken worden bij Regionale Energie Strategie

Donderdag 28 mei wordt het conceptbod van de regio Noordoost Brabant in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) digitaal behandeld in de commissie ‘Ruimte’ van Vught. In heel Nederland moet het aanbod van alle 30 regio’s voor 1 oktober worden vastgesteld en ingediend bij de landelijke overheid. Het college …

Lees meer »

D66 stelt vragen over verhuur koopwoning op Isabellaveld

Volgens D66 komen weinig van de kopers van woningen op het Isabellaveld uit Vught. De partij heeft bij het kadaster de gegevens van twee rijen koopwoningen opgevraagd en daarvan kwam geen énkele nieuwe bewoner uit Vught. De bouw is bijna klaar en waar D66 voor vreesde, is nu werkelijkheid geworden: …

Lees meer »

Vughts college gaat plannen ‘De Braacken’ niet herzien

Op 3 maart stelden de oppositiepartijen CDA, D66, en SP het college vragen over de plannen voor de bebouwing van het terrein van De Braacken aan de Loyolalaan. De 3 partijen willen het plan, dat al in een vergevorderd stadium is, veranderen zodat er meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. …

Lees meer »

D66 wil discussie over ontwikkelingen IJzeren Man in commissie

D66 heeft de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen over de aanleg van extra parkeerplaatsen bij het Strandhuys van de IJzeren Man op de agenda van de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 5 maart laten zetten. Daarmee krijgt de raadscommissie de mogelijkheid het college te bevragen en in debat …

Lees meer »

Bezwarencommissie stelt college in het gelijk over verkeersbesluit Jagersboschlaan

De onafhankelijke Vughtse bezwaarschriftencommissie heeft het college geadviseerd de bezwaren tegen de verharding van de Jagersboschlaan ongegrond te verklaren en het besluit tot verharding in stand te houden. Naar het oordeel van de commissie is het collegebesluit het gevolg van een evenwichtige belangenafweging en blijven de effecten op het woon- …

Lees meer »

Gezamenlijke commissievergadering Vught op 5 maart

Op donderdag 5 maart komen de Vughtse raadsleden bij elkaar voor een gezamenlijke commissievergadering. Op de agenda staan o.a. de antwoorden van het college op schriftelijke vragen over ontwikkelingen rond de IJzeren Man. Verder komt de discussienota ‘Actualisatie Nota Grondbeleid 2020-2024′ aan de orde. Daarnaast wordt het collegevoorstel besproken om …

Lees meer »

Vragen over toewijzing woningen Schoonveld

Europese wetgeving dwarsboomt voorkeursregeling voor Vughtenaren In de raadsvergadering van 11 april 2019 heeft de Vughtse raad unaniem een motie aangenomen waarin het college werd verzocht in het nieuwe woningbouwprogramma een paragraaf toe te voegen waarin maatregelen staan om bij verkoop van betaalbare en middeldure koopwoningen de doorstroming binnen de …

Lees meer »

Uitnodiging openbare fractiebijeenkomst Gemeentebelangen

Gemeentebelangen Vught nodigt u van harte uit bij de openbare fractiebijeenkomst op dinsdag 18 februari aanvang 20.00 uur in Café Restaurant Den Heuvel, Loonsebaan 88 in Vught. Tijdens deze bijeenkomst komen de onderwerpen voor de komende gezamenlijke commissie aan de orde. Gemeentebelangen gaat hierover graag met u in gesprek. Uiteraard …

Lees meer »

Wijziging grens bebouwde kom voor N65 gaat door

De Vughtse raad heeft donderdag 6 februari zonder veel discussie ingestemd met de wijziging van de grens van de bebouwde kom. Daardoor wordt het mogelijk dat de hele N65 door Vught straks verandert in een 80km-weg. De standpunten die al in de commissievergadering waren ingenomen, bleven ongewijzigd. De oppositiepartijen hielden …

Lees meer »

Vragen D66 over ontwikkelingen ‘IJzeren Man’

De ontwikkelingen bij het Strandhuys, Strandpaviljoen en het Strandbad IJzeren Man gaan hard. Een deel van de ambities van de nieuwe uitbater zijn al waargemaakt. D66 beoordeelt niet alle ontwikkelingen als positief. Zo is D66 geschrokken van de enorme parkeerstrook die recent aangelegd is voor het Strandhuys en het Strandpaviljoen. …

Lees meer »