Politiek

Geen regenboogvlag in Vught

Vorige week heeft de fractie van PvdA-GroenLinks n.a.v. de Nashvilleverklaring een open brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders van Vught met daarin de vraag om ook in Vught de regenboogvlag te hijsen. Inmiddels heeft het college besloten de vlag niet te laten wapperen. In de brief stelt …

Lees meer »

Manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ uitgereikt aan Provinciale Staten

Op donderdag 10 januari reikten de Brabantse Manifestpartners hun manifest ’Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten. Met het oog op de komende verkiezingen van 20 maart wordt de provincie opgeroepen op tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie …

Lees meer »

Beeldkwaliteitsplan Isabellaveld in gemeenteraad

In de raadsvergadering van 31 januari beslist de Vughtse raad over het beeldkwaliteitsplan dat Buro Lubbers uit Vught heeft opgezet voor het eerste gedeelte van het Isabellaveld, waar 53 woningen worden gebouwd, 10 sociale huurwoningen tot 580 euro, 10 middeldure huurwoningen, 15 sociale koopwoningen en 15 middeldure huurwoningen en 3 …

Lees meer »

Conclusie B&W: professionele kunst in de Speeldoos was niet kostendekkend

Het Vughtse college heeft sinds begin november in stilte gesprekken gevoerd met het bestuur van Stichting Theater de Speeldoos over de continuïteit van de activiteiten voor de amateurkunst in Vught. Na die gesprekken kan het college niet anders dan concluderen dat het aanbod professionele kunsten van de Speeldoos niet kostendekkend …

Lees meer »

Alléén D66 enthousiast over plan Zwaluw VFC

De plannen die de Vughtse voetbalvereniging Zwaluw VFC heeft uitgewerkt voor een compact nieuw clubhuis met kleedkamers en tribune naast het hoofdveld op sportpark Bergenshuizen vallen wel in de smaak qua opzet, maar kunnen op grond van de financiering niet rekenen op een meerderheid in de Vughtse raad. Zwaluw vraagt …

Lees meer »

Progressief ’96: Dorpen aan zet

Met bijna 2000 kiezers, vijf leden in de gemeenteraad, twee wethouders in het college en een vernieuwd bestuur is Progressief ’96 op zoek naar mensen die meedoen. ◘ jij bent één van onze 926 kiezers uit Helvoirt ◘ Jij bent één van onze 819 kiezers uit Haaren ◘ Jij bent …

Lees meer »

College Vught kiest voor nieuw plan Maurickplein

Het college van de gemeente Vught gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de beuk aan het Maurickplein. De rechter oordeelde dat het besluit van de gemeente om de boom te kappen niet in stand kon blijven. De gemeente gaat een nieuw plan uitwerken, waarbij …

Lees meer »

D66 in begrotingsdebat: “Bevries de overheadkosten voor een jaar”

D66 diende tijdens de bespreking van de Vughtse gemeentebegroting 2019 een amendement in met de bedoeling de overheadkosten in 2019 gelijk te houden aan die van 2018. De partij wees erop dat de kosten voor overhead elk jaar fors stijgen. Dit jaar met méér dan 3%, fors hoger dan het …

Lees meer »

D66: “Ga niet in beroep tegen besluit rechter over beuk”

De rechter heeft 30 oktober de uitspraak gedaan dat de 87 jaar oude bruine beuk op het Maurickplein mag blijven staan. De gemeente Vught heeft 6 weken de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de raadsvergadering …

Lees meer »

Wethouder Peter Pennings onder vuur van oppositie

De Vughtse wethouder Peter Pennings werd tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 november zwaar onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Het CDA diende een motie van wantrouwen in naar aanleiding van de warrige gang van zaken rond de bouw van een beweegzaal op de speelplaats van basisschool De Springplank. D66 …

Lees meer »