Home / Nieuws / Politiek (pagina 10)

Politiek

Elzenburg wordt de parel van Vught-Zuid

De Vughtse raad nam donderdag 11 mei de beslissing om 525.000 euro uit te trekken voor de inrichting van het terrein rond jeugd- en jongerencentrum Elzenburg waar ook sociale woningen, een Kindcentrum en een sporthal zullen worden gebouwd. Op het terrein staan 3 monumentale bomen. Om tot een ‘ruit’ te …

Lees meer »

Geslaagde ‘thema-avond veiligheid’ Gemeentebelangen

Dinsdagavond 9 mei werd de thema-avond van Gemeentebelangen gehouden in Lunchcafé D’n Bol over veiligheid. GB-raadslid Eddie van Doorn nam als gespreksleider de aanwezigen mee in de verschillende facetten van veiligheid. Voor de pauze gaven de wijkagenten Marcel de Rouw en Brenda Middelkoop een presentatie -waarin zij via cijfers, voorbeelden …

Lees meer »

Raadsleden en wethouder bezoeken ontmoetingsplekken hangjeugd

Op dinsdag 8 mei kregen gemeenteraadsleden en wethouder Saskia Heijboer een rondleiding langs enkele Vughtse ontmoetingsplekken van jongeren. Het initiatief dat uitging van de hangjongeren moest inzicht geven over de beweegredenen van de jongeren om zich op gezette tijden op te houden op de zogenaamde J.O.P.’s ( Jeugd Ontmoetings Plaatsen) …

Lees meer »

Verbeterpunten sociale domein Vught

In de stukken van de raadsvergadering van 11 mei zit de Rapportage Sociaal Domein Vught over 2016. Sinds 2015 zijn er veel veranderingen gekomen in het sociaal domein. Het eerste jaar waarin gemeenten verantwoordelijk waren voor nieuwe taken op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Volgens …

Lees meer »

SP pleit voor tijdelijke woningen in Vught

De SP wilde donderdag 13 april  van de leden van de commissie ‘Ruimte’ weten of zij de  maatregelen voldoende vinden, die het Vughtse college wil nemen om de achterstand in te halen, die er is in de huisvesting van statushouders. Vlak voor de vergadering had het college via een raadsinformatiebrief …

Lees meer »

Lianne van der Aa gekozen tot lijsttrekker CDA Sint-Michielsgestel

Woensdagavond 5 april heeft CDA Sint-Michielsgestel Lianne van der Aa tot lijsttrekker gekozen.  Dat gebeurde in de Algemene Ledenvergadering. Lianne kreeg daar unaniem steun van de aanwezige leden. “Ik voel me vereerd dat ik het CDA ook bij de komende verkiezingen mag aanvoeren. We gaan er een fantastische campagne van …

Lees meer »

Snelle signalering speerpunt Vughts jeugdbeleid

Donderdag 30 maart werden de Vughtse raadsleden, tijdens een informatieavond, door het ‘veld’ bijgepraat over de stand van zaken met de zorgstructuur die in Vught is opgebouwd met als doel ‘geen kind buiten boord’. Vught telde vorig jaar 5792 jongeren tussen 0 en 18 jaar. Voor alle leeftijdsgroepen variërend van …

Lees meer »

D66 en duurzame energie

D66 is een pleitbezorger van duurzame energie. Het uitvoeren van het klimaatakkoord van Parijs is in het landelijke D66 programma vastgelegd. Dat hebben helaas niet veel andere partijen in Nederland gedaan. Ook de afdeling van D66 in Sint-Michielsgestel staat pal achter dit klimaatakkoord en vertaalt dit naar beleid binnen deze …

Lees meer »

Voorkeursalternatief uit voor N65 Vught-Haaren

Eind vorig jaar maakte de stuurgroep al een voorlopige keuze voor de aanpak van de N65. Op basis van aanvullend onderzoek hebben de regionale bestuurders zich nu definitief uitgesproken over een voorkeursalternatief. Ze kiezen ter hoogte van de Helvoirtseweg/Kennedylaan voor het realiseren van een verdiepte halve aansluiting in plaats van …

Lees meer »

Vught verdient 10 miljoen aan grondbedrijf

In de raadsvergadering van donderdag 23 maart stond de actualisatie van het uitvoeringsprogramma van het Vughtse grondbedrijf op de agenda. Over de cijfers waren de meeste partijen bijzonder enthousiast, toch stemden PvdA-GL en SP tegen. Zij wilden hiermee hun ongenoegen uiten over het feit dat er te weinig goedkope huur- …

Lees meer »