Politiek

Gemeenteraadsverkiezingen in Het Klaverblad van 23 september

LEES DE VOLLEDIGE ARTIKELEN IN HET KLAVERBLAD VAN 23 SEPTEMBER. DAT KAN OOK ONLINE; KLIK HIER. Rutger Jans lijsttrekker van CDA Vught De leden van het CDA in Vught, Helvoirt en Cromvoirt hebben op 14 september in Cromvoirt per acclamatie de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Ook het CDA-verkiezingsprogramma is …

Lees meer »

Geen extra onderzoek naar aanwezigheid dassenburcht bij Jagersboschlaan

Tijdens de raadsvergadering van 17 september diende de SP een motie, vreemd aan de orde van de dag, in waarin het college met klem verzocht wordt een uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten als das en bunzing rond de Jagersboschweg. De werkgroep Jagersboschlaan, ondersteund door …

Lees meer »

Dani Smith (22) lijsttrekker SP Vught

“Wij zorgen voor een nieuwe frisse wind, die de Vughtse politiek naar mijn idee hard nodig heeft”, zegt Dani Smith, de nieuwe lijsttrekker van de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november 2020. Met zijn 22 jaar zonder twijfel de jongste lijsttrekker en met zijn opleiding bestuurskunde en bijzondere gedrevenheid …

Lees meer »

PvdA-GroenLinks vernieuwt logo met komst Helvoirt

Een klavertje vier met drie groene blaadjes en een rood blaadje. Op diverse plekken in Vught, Helvoirt en Cromvoirt was het de afgelopen week al zichtbaar. Met krijt-graffiti aangebrachte klavertjes waren te zien bij verschillende winkels en wijkgebouwen. Dit klavertje is het nieuwe logo van PvdA-GroenLinks Vught, Helvoirt en Cromvoirt. …

Lees meer »

Mark du Maine lijsttrekker VVD bij komende verkiezingen

Tijdens de ledenvergadering van de VVD hebben de leden unaniem Mark du Maine gekozen voor het lijsttrekkerschap bij de komende herindelingsverkiezingen van 18 november. In een goedbezochte bijeenkomst op maandag 13 juli in restaurant Den Heuvel, waarbij afvaardigingen uit Helvoirt en Cromvoirt aanwezig waren, werd ook de voorlopige, maar nog …

Lees meer »

D66 stelt vragen over IJzeren Man

De D66-fractie heeft het Vughtse college opnieuw een reeks schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen rond de IJzeren Man, 14 dit keer. Zo wil D66 o.a. weten wat de stand van zaken is t.a.v. de illegaal aangelegde parkeerplaatsen bij Het Strandhuys. Verder stelde D66 vragen over de bouw van het …

Lees meer »

Motie D66 en PvdA-GL: Geen plaats voor racisme en discriminatie in Vught

De laatste vergadering van de Vughtse raad voor het zomerreces werd afgesloten met discussies over 4 moties ‘vreemd aan de orde van de dag’. Een daarvan was een motie van PvdA-GL en D66 waarin wordt uitgesproken dat er in Vught géén plaats is voor racisme en discriminatie. In de motie …

Lees meer »

Vughtse raad ondersteunt streven naar beveiligde rechtbank in PI Vught

De Vughtse raad heeft via een aangenomen motie van Gemeentebelangen, PvdA-GL, VVD en CDA steun uitgesproken voor het initiatief van burgemeester Van de Mortel om een beveiligde rechtbank/rechtszaal bij de PI Vught te realiseren. Daarnaast wordt de burgemeester gevraagd het initiatief te bepleiten bij het Rijk en hiertoe samenwerking te …

Lees meer »

Fons Potters (D66): “Vught leeft op te grote voet”

In de raadsvergadering van 2 juli bespraken de Vughtse raadsleden opnieuw de Kadernota 2021-2024. Dat kwam grotendeels neer op een herhaling van zetten uit de commissievergadering van 26 juni. De oppositie vond dat in de Kadernota een aantal posten ontbrak en dat die daarom een veel te rooskleurig beeld gaf …

Lees meer »

Compensatie voor sluiting sportaccommodaties?

In de ‘Gezamenlijke commissie’ van donderdag 25 juni was er lof voor de ‘Notitie corona’ waarin het college de gang van zaken tijdens de coronacrisis in Vught heeft weergegeven. De fracties constateerden dat de Vughtenaren tijdens de coronacrisis naast elkaar zijn gaan staan en dat er veel naastenliefde naar boven …

Lees meer »