Politiek

Nieuwe coalitie gemeente Vught

D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA gaan de komende 5,5 jaar de coalitie in de gemeente Vught vormen. De vier partijen zijn tot een coalitieakkoord gekomen waar de fracties zich achter hebben geschaard. Formateurs Wilbert Seuren en Robert Gebel leidden de afgelopen weken professioneel en onafhankelijk de onderhandelingen. En met succes: …

Lees meer »

Drie Vughtse wethouders blijven voorlopig

In de eerste raadsvergadering van de nieuwe Vughtse gemeenteraad op maandag 4 januari werden drie wethouders uit de vorige bestuursperiode opnieuw geïnstalleerd. Dat is nodig omdat de vorming van een nieuwe coalitie nog niet is afgerond. Voorlopig zal het Vughtse college, naast burgemeester Van de Mortel, bestaan uit Saskia Heijboer, …

Lees meer »

Tweede Kamer neemt motie aan over rechtbank in PI Vught

In de Tweede Kamer is een motie van Madeleine van Toorenburg (CDA) en Michiel van Nispen (SP) over het vestigen van een rechtbank in PI Vught met een grote meerderheid van stemmen aangenomen (130 van de 149 stemmen). In de motie verzoeken de Kamerleden de regering serieus te bezien of, …

Lees meer »

Vughtse raad verlaagt basistarief rioolheffing

Traditiegetrouw stelt de Vughtse raad in december de tarieven voor de gemeentelijke diensten, belastingen en heffingen vast. Daarbij gaat het o.a. over de woonlasten, die bestaan uit de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De twee heffingen moeten kostendekkend zijn. Qua woonlasten behoorde Vught in 2020 tot de 25 gemeenten …

Lees meer »

Wordt de Speeldoos afgebroken?

Het ziet ernaar uit dat het gebouw van Theater de Speeldoos zijn langste tijd heeft gehad en op termijn uit het straatbeeld zal verdwijnen. De Vughtse gemeenteraad heeft donderdag 3 december unaniem ‘ja’ gezegd tegen het collegevoorstel om in te stemmen met samenwerkingsovereenkomst: Businesscase nieuwbouw sociaal cultureel centrum De Speeldoos. …

Lees meer »

Bart van de Hulsbeek stopt als wethouder in Sint-Michielsgestel

Bart van de Hulsbeek (VVD) ) stopt als wethouder van Sint-Michielsgestel. Hij heeft de fractie, het college en de gemeenteraad laten weten zijn functie per 1 december neer te leggen. Momenteel is de fractie drukdoende om een opvolger te zoeken voor Bart. Joost van der Steen en Nico Prevoo vinden …

Lees meer »

Gemeentebelangen blijft grootste, twee zetels winst voor D66 en CDA

De herindelingsverkiezingen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt hebben de oppositiepartijen CDA en D66 een forse winst opgeleverd. D66 steeg van 3 naar 5 zetels en het CDA van 1 naar 3. De derde oppositiepartij SP moest dit keer genoegen nemen met 1 zetel, 1 minder dan 2,5 jaar geleden. Gemeentebelangen …

Lees meer »

Slotdebat met lijsttrekkers bij NOVO3

Komende zaterdag 14 november tussen 10.00 en 12.00 uur vindt vanuit het raadhuis in Vught het afsluitende debat plaats met de lijsttrekkers van de zes politieke partijen. Dit vierde en laatste debat van NOVO3 is rechtstreeks te zien via een livestream op de website van NOVO3: www.NOVO3.nl. Inwoners uit Helvoirt …

Lees meer »

Oppositiepartijen stemmen tegen begroting

De Vughtse raad stemde donderdag 5 november in met de begroting voor 2021; de drie oppositiepartijen CDA, D66 en SP stemden tegen. Drie raadsleden van de coalitiepartijen waren afwezig in verband met coronaverschijnselen. Dat gaf geen problemen met stemmingen, want er werden, in tegenstelling tot voorgaande jaren, weinig amendementen en …

Lees meer »

Drive-in stembureau bij verkiezingen Vught

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november richt de gemeente Vught een extra drive-in stembureau in. Kiezers kunnen in dit stembureau veilig vanuit hun auto stemmen. Het drive-in stembureau komt op de parkeerplaats van Hotel Vught (Bosscheweg 2) en is open van 07.30 tot 20.30 uur. Bij een drive-in stembureau stemt …

Lees meer »