Home / Nieuws / Politiek

Politiek

Afscheid Fons Potters (D66) als wethouder

Aan het eind van de raadsvergadering van woensdag 6 juni nam de Vughtse raad afscheid van Fons Potters (D66) als wethouder. Burgemeester Van de Mortel liet in het kort de politieke carrière van de vertrekkende wethouder de revue passeren; daarbij memoreerde hij dat Potters op 28 april 2010 debuteerde in …

Lees meer »

Veel steun voor Vughts bestuursakkoord

Het bestuursakkoord dat de nieuwe Vughtse coalitie van Gemeentebelangen, PvdA-GL en VVD na 2 maanden van onderhandelingen met elkaar is overeengekomen, kan rekenen op steun van bijna alle raadsleden. Alleen de SP (2 raadszetels) stemde tegen. Vooral D66 en CDA probeerden tevergeefs via het indienen van een flink aantal moties …

Lees meer »

Taakverdeling nieuw college

De coalitiepartijen zijn een portefeuilleverdeling voor de collegeleden overeengekomen, maar het college van burgemeester en wethouders stelt zelf de definitieve verdeling vast. Burgemeester Roderick van de Mortel gaat naast de portefeuilles Openbare orde en veiligheid, dienstverlening, Personeel en organisatie, Algemene zaken inclusief burgerzaken, Communicatie en voorlichting, Vergunningen en handhaving ook …

Lees meer »

Deze week twee raadsvergaderingen Vught

In Vught staan deze week twee raadsvergaderingen op de agenda. Vanavond woensdag 6 juni komt de agenda aan de orde die oorspronkelijk in de vergadering van 7 juni behandeld zou worden, d.w.z dat er gesproken wordt over de golfbaan in Cromvoirt, de actualisering van het uitvoeringsprogramma van het grondbedrijf, een …

Lees meer »

Guus van Woesik en Toine van de Ven nieuwe wethouders

Spoor en N65 prioriteit voor nieuw college De afgelopen 8 jaar vlogen de fractievoorzitters van Gemeentebelangen en PvdA-GL elkaar in de gemeenteraad met enige regelmaat verbaal in de haren. De komende 2,5 jaar zitten Guus van Woesik en Toine van de Ven samen in het Vughtse college van B&W. De …

Lees meer »

Nieuwe coalitie presenteert akkoord

De Vughtse partijen Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD hebben de onderhandelingen afgerond. De afgelopen dagen is de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord 2018-2020/21. Donderdag 31 mei om 13.30 uur worden de plannen in het raadhuis aan de media gepresenteerd. Door dit akkoord komt er een eind aan de coalitie van …

Lees meer »

Curatoren vangen opnieuw bot

In het dossier rond de bouw van een hotel aan de IJzeren Man hebben de curatoren in het faillissement van G. Groenewoud een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Ditmaal voor het veranderen van het huidige fietspad, dat over de ‘Boulevard’ loopt, in een ‘fietsstraat’ waardoor auto’s het hotel zouden kunnen bereiken. Bij …

Lees meer »

Coalitievorming Vught verloopt naar wens

Hoewel de witte rook nog even uitblijft, verloopt het proces van de coalitievorming in Vught voorspoedig. Op hoofdlijnen zijn de partijen Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks met elkaar tot overeenstemming gekomen. Informateur Gaby Paro verwacht dat het voorlopig bereikte akkoord op hoofdlijnen volgende week tot een nadere uitwerking komt. Hoewel inhoudelijk …

Lees meer »

Prijzen woningbouw

De Vughtse raad ging woensdag 9 mei akkoord met het collegevoorstel om de prijsgrenzen van betaalbare woningen op te rekken van 200.000 naar 250.000 euro v.o.n. en voor middeldure woningen van maximaal 300.000 naar 400.000 euro v.o.n. SP en CDA probeerden het voorstel, elk met een eigen amendement, nog te …

Lees meer »

SP stelt vragen over Centrumplan Oost

De SP-fractie heeft het Vughtse college schriftelijke vragen gesteld over Centrumplan Oost waarvoor momenteel de aanvraag voor een omgevingsvergunning loopt. Na contacten met bewoners van het Ploegveld heeft de SP geconcludeerd dat het vertrouwen van de omwonenden in de gemeente is weggevaagd. Aanvankelijk gingen de gesprekken tussen de gemeente en …

Lees meer »