Home / Nieuws / Politiek

Politiek

Iedereen moet overal kunnen komen en meedoen

De Vughtse raadsleden discussieerden donderdag 5 september in de gezamenlijke commissievergadering over de Lokale Inclusie Agenda 2019-2021 ‘Onbeperkt Meedoen’. Nederland heeft, net als alle andere EU-landen, het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking geratificeerd. Doel van dit verdrag is om drempels voor mensen met een handicap zoveel …

Lees meer »

Vughtse sportclubs gaan minder zaalhuur betalen

De huurprijs van de Vughtse binnensportaccommodaties is al vele jaren een punt van discussie. In het bestuursakkoord van de coalitie is de harmonisatie van de huurtarieven daarom een van de speerpunten. Wethouder Toine van de Ven was vorige week donderdag dan ook trots een voorstel te kunnen presenteren dat een …

Lees meer »

Stefan Mees volgt Tammo Bieze op als voorzitter VVD Vught

Het Lokaal Netwerk van de Vughtse VVD heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering in DePetrus werd Stefan Mees gekozen als opvolger van Tammo Bieze. Tijdens een inspirerende Algemene Ledenvergadering droeg het bestuur Stefan Mees voor als opvolger van Bieze. Met algehele stemmen werd daarna aan deze …

Lees meer »

Vught wil véél minder etensresten in grijze bak

De Vughtse raadsleden lieten zich donderdag 22 augustus door Sjaak Dreuning, afvalbeleidsmedewerker van de gemeente, bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen in de afvalverwerking. Het is de bedoeling dat het restafval in Nederland in 2020 is teruggebracht tot 100 kg per inwoner en in 2025 tot 30 kg. In Vught wordt …

Lees meer »

VVD Sint-Michielsgestel: Blij voor Beekveld!

Na de zomervakantie begint de gemeente met de aanleg van een middenberm en een grotere drempel op het kruispunt van de Berlicumse Hoogstraat, de Apollostraat en het Fonteinkruid. Nico Prevoo (fractievoorzitter): “De bewoners van Beekveld krijgen nu eindelijk een goed kruispunt waarmee we blij zijn, het heeft lang genoeg geduurd.” …

Lees meer »

D66 stelt vragen over bouwplan De Braacken

Volgens D66 heeft projectontwikkelaar Janssen de Jong in een nieuwsbrief op 15 juli naar buiten gebracht dat het college van B&W van Vught heeft ingestemd met het bouwplan voor de locatie van voormalig verzorgingshuis De Braacken. Op de plek komen 14 dure woningen en 21 bouwkavels voor villa’s. In september …

Lees meer »

Schriftelijke vragen SP over de Speeldoos

De SP heeft 30 juni schriftelijke vragen gesteld aan het Vughtse College over de uitgebreide terugblik van Hans Kraaijeveld op zijn interim-periode, van 2 november 2018 tot 18 april 2019, als directeur van Theater de Speeldoos op de site aridion.nl . Het college heeft razendsnel geantwoord op de gestelde vragen. …

Lees meer »

Vught moet gaan bezuinigen

Bij de begrotingsbehandeling in november 2018 zag de financiële positie van Vught er bijzonder rooskleurig uit met plussen van miljoenen in de meerjarenbegroting 2019-2022, maar amper een half jaar later liggen de zaken heel anders. Doordat de kosten op het programma ‘Meedoen’ jaarlijks ruim 1,5 miljoen hoger begroot moeten worden, …

Lees meer »

Worden er toch nog goedkopere woningen gebouwd in Vught?

In de raadsvergadering van 6 juni sprak de Vughtse raad uitvoerig over het woningbouwprogramma 2018-2029. De nadruk lag op de plannen voor de bouw van 147 woningen die in de periode 2019-2021 nog op de rol staan: Molenven (14), Rozenoord (35), Schuurmans Cromvoirt (13), De Baarzen (50) en De Wieken …

Lees meer »

Vught houdt ruim 1,2 miljoen over in 2018

De gemeente Vught heeft in 2018 bijna 1,3 miljoen euro meer overgehouden dan voor dat jaar, inclusief begrotingswijzigingen, was begroot. Ondanks dat het beleid gericht is op ‘scherp’ begroten, om zo de overschotten zoveel mogelijk te beperken, is er toch een plus van 1.268.520 euro ontstaan, terwijl werd uitgegaan van …

Lees meer »