Politiek

Raad stemt over 3 moties Gemeentebelangen

De Vughtse raad stemde in de raadsvergadering van 25 maart over 3 moties die de fractie van Gemeentebelangen had ingediend in de vergadering van januari toen het nieuwe bestuursakkoord werd besproken. De motie over de bouw van minimaal 100 sociale woningen, die GB samen met de VVD indiende, werd unaniem …

Lees meer »

Amendement PvdA-GL behoud vrij besteedbaar bedrag pgb jeugdhulp verworpen

PvdA-GL diende in de raadsvergadering van donderdag 25 maart een amendement in bij de behandeling van de nieuwe Verordening Jeugdhulp gemeente Vught 2021. De partij wilde dat het vrij besteedbaar bedrag in de pgb gehandhaafd bleef. Het amendement kreeg steun van GB en SP, maar een meerderheid van VVD, D66 …

Lees meer »

VVD vraagt college: ‘Zijn die windmolens wel nodig?’

Vught staat op het punt om de locaties aan te wijzen waar windmolens en velden met zonnepanelen gerealiseerd kunnen worden in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). Op 10 februari stond er echter een artikel in Het Financieel Dagblad met als kop: ‘Nieuwe locaties zon- en windparken overbodig …

Lees meer »

Gemeentebelangen op de koffie in Helvoirt op 30 maart

De fractie van Gemeentebelangen gaat dinsdag digitaal op de koffie in Helvoirt. In deze bijzondere tijd van corona is fysiek bijeenkomen met inwoners niet aan de orde. Toch wil Gemeentebelangen graag in gesprek met inwoners. Dat doet de oppositiepartij GB met koffie en koek. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden via …

Lees meer »

Nieuwe voorzitter en uitbreiding bestuur VVD Vught-Helvoirt-Cromvoirt

Het bestuur van het lokale netwerk VVD Vught-Helvoirt-Cromvoirt is weer op volle sterkte met de benoeming van Vughtenaren Bernard Doorenbos als voorzitter en Ed van der Sande als algemeen bestuurslid. Beiden zijn in een online ledenvergadering op 24 maart unaniem benoemd. Zittende bestuursleden Bas Steunenberg (secretaris) en Ruben Baijens (penningmeester) …

Lees meer »

‘Niks mis met procedure ombouw kerk aan Mariaplein’

Het Vughtse college heeft vorige week uitvoerig geantwoord op 10 indringende vragen over de gang van zaken rond de vergunningverlening voor de bouw van 30 zorgwoningen in de voormalige R.K. kerk in het monumentale Kropholler-complex aan het Mariaplein in Vught-Noord. De grote lijn is dat er in dit dossier niet …

Lees meer »

PvdA-GroenLinks stelt vragen over bomenkapbeleid Charlotte van Beuningen

De fractie van PvdA-GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over het bomenkapbeleid van woonstichting Charlotte van Beuningen. Uit een gesprek met de woonstichting bleek dat het standaardbeleid is om bij mutaties (verhuizingen e.d.) de bomen in de tuin van de vrijgekomen woning te kappen. PvdA-GroenLinks vindt dit onwenselijk beleid en heeft …

Lees meer »

D66 stelt vragen over vergunningverlening verbouwing Mariakerk

D66 las op de gemeentepagina in Het Klaverblad van 10 februari dat er een omgevingsvergunning is verleend om de Mariakerk te verbouwen tot 30 zorgwoningen. Een mededeling die overigens op 24 februari is gerectificeerd. D66 is in de basis niet tegen deze ontwikkeling. Immers, zorgappartementen toevoegen aan het woningaanbod voorziet …

Lees meer »

Albert Verlinde: “Je moet elkaar altijd in de ogen kunnen kijken”

Het is een roerig moment waarop Albert Verlinde zijn eerste schreden zet op het pad van de Vughtse politiek. Als raadslid voor de VVD maakte hij op 21 januari zijn debuut in de eerste raadsvergadering na de herindelingsverkiezingen. Roerig niet alleen vanwege corona, maar ook door de enigszins bevreemdende vorming …

Lees meer »

Stukken formatie in Vught niet openbaar

Dianne Schellekens (D66) gaf in haar toelichting op het nieuwe Vughtse bestuursakkoord aan dat het belangrijkste uitgangspunt voor haar partij is dat er een andere bestuurscultuur komt in Vught: open, transparant, kritisch en constructief. Maar toen de fractie van Gemeentebelangen later op de avond een motie indiende waarin gevraagd werd …

Lees meer »