Home / Nieuws / Politiek

Politiek

Voor SP is Burap géén hamerstuk

De behandeling van de tweede bestuursrapportage over 2019 in de gezamenlijke commissievergadering van 31 oktober leverde voor de meeste fracties in de Vughtse raad geen problemen op. Alleen voor de SP was het geen hamerstuk. Suzanne van Wiggen kondigde aan in de raadsvergadering terug te komen op de rapportage. Ze …

Lees meer »

Wisseling van de wacht bij Gemeentebelangen

Siebren van der Zee stopt na de begrotingsvergadering van 7 november als fractievoorzitter van Gemeentebelangen Vught en wordt opgevolgd door Michel Versteeg. Van der Zee heeft bij zijn aantreden na de verkiezingen in 2018 al aangegeven het fractievoorzitterschap tijdelijk te zullen vervullen. Daar deze functie een groot beslag legt op …

Lees meer »

Gemeentebelangen: Hans Schuurmans vervangt tijdelijk Joseph Verzandvoort

Joseph Verzandvoort heeft zich als raadslid van Gemeentebelangen Vught helaas ziek moeten melden, omdat hij na een hartoperatie onvoldoende herstel ziet en op advies van zijn arts al zijn activiteiten op een laag pitje moet zetten. De gemeentewet voorziet erin dat een raadslid bij ziekte maximaal 16 weken mag worden …

Lees meer »

VVD zoekt mooie initiatieven voor groen-blauwe handdrukken van € 500,-

De Groen-blauwe handdruk, bestaande uit een bedrag van € 500,-, is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor bijzondere projecten of initiatieven met een maatschappelijk raakvlak met water. Denk daarbij aan klimaat, duurzaamheid, natuur of beleving. In totaal acht prijzen wordt vanuit de vier regionale commissies, toegekend aan inwoners, …

Lees meer »

Huurprijzen binnensportaccommodaties Vught

Het collegevoorstel om de huren voor de binnensportaccommodaties in Vught te stroomlijnen, kan op een meerderheid rekenen in de Vughtse raad. Voor GB, SP, PvdA-GL en CDA was het een hamerstuk, maar VVD en D66 hadden hun bedenkingen. Het voorstel wordt daarom opnieuw besproken in de raadvergadering van donderdag 10 …

Lees meer »

Vught werkt aan nieuw cultuurbeleid

De gemeente Vught heeft in mei 2019 met ruim dertig organisaties gesproken over de toekomst van cultuur in Vught, waarbij onder het begrip cultuur ook kunst- en cultureel erfgoed wordt verstaan. Er is enthousiast gediscussieerd aan de hand van stellingen en vragen over zaken die de organisaties zelf raken, maar …

Lees meer »

Groene bak kan volgend jaar ‘gratis’ aan straat gezet worden

Vught stapt na 1 januari 2020 af van het credo ‘De vervuiler betaalt’ als het gaat om de groene bak. Om een betere scheiding van het restafval te stimuleren, heeft een meerderheid van de raad zich in de Commissie Ruimte uitgesproken voor een collegevoorstel om het buitenzetten van de groene …

Lees meer »

Vughtse raadsleden ‘spelen’ met Regionale Energiestrategie

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van ten minste 49% in 2030 ten opzichte …

Lees meer »

Iedereen moet overal kunnen komen en meedoen

De Vughtse raadsleden discussieerden donderdag 5 september in de gezamenlijke commissievergadering over de Lokale Inclusie Agenda 2019-2021 ‘Onbeperkt Meedoen’. Nederland heeft, net als alle andere EU-landen, het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking geratificeerd. Doel van dit verdrag is om drempels voor mensen met een handicap zoveel …

Lees meer »

Vughtse sportclubs gaan minder zaalhuur betalen

De huurprijs van de Vughtse binnensportaccommodaties is al vele jaren een punt van discussie. In het bestuursakkoord van de coalitie is de harmonisatie van de huurtarieven daarom een van de speerpunten. Wethouder Toine van de Ven was vorige week donderdag dan ook trots een voorstel te kunnen presenteren dat een …

Lees meer »