Politiek

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou zijn ontstaan door de ‘organisatieontwikkeling’ die in november 2023 in gang is gezet, heeft geleid tot flink wat commotie inde Vughtse politiek. Vorige week stuurde het college een informatiebrief naar de raadsleden waarin de mening …

Lees meer »

Vughts college vindt onafhankelijk onderzoek niet opportuun

Het Vughtse college heeft de Vughtse raadsleden op 3 maart via een informatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken bij de organisatieontwikkeling. Daarbij wordt ook ingegaan op de commotie die is ontstaan door een publicatie in het Brabants Dagblad. Het college geeft aan dat in het presidium – de bijeenkomst …

Lees meer »

Meerderheid Vughtse raad heeft géén behoefte aan nieuwe cultuurnota

In de commissievergadering van 25 januari sprak de Vughtse politiek, op initiatief van D66, opiniërend over de noodzaak om, voorafgaand aan de actualisering van het uitvoeringsbeleid van de cultuurnota, met een cultuurvisie op de lange termijn te komen. In een raadsinformatiebrief heeft het Vughtse college een analyse gemaakt van de …

Lees meer »

VVD Sint-Michielsgestel: dialoog zonneparken beperkt door geheimhouding

Er komen in de nabije toekomst vier zonneparken in de gemeente Sint-Michielsgestel. Van twee daarvan is bekendgemaakt waar ze komen. Over de twee andere initiatieven mag de Gestelse gemeenteraad niet in gesprek met de samenleving. De raad is geheimhouding opgelegd en dat is tegen het zere been van de lokale …

Lees meer »

Vughtse politiek verdeeld over N65-plan

Vught maakt zich al ruim 25 jaar druk over verbetering van de veiligheid op de N65. Dat begon al in de jaren negentig met de discussie over de aanleg van een fietstunnel bij de Martinilaan, om de schooljeugd veilig de gevaarlijke N65 te kunnen laten kruisen. Nu ruim 25 jaar …

Lees meer »

Moties over verkiezingsborden en schoolzwemmen

Raadsvergadering Vught van 21 december In de raadsvergadering van 21 december werd Nino de Lange (PvdA-GL) geïnstalleerd als opvolger van zijn partijgenoot Toine van de Ven. Ook maakte Rob Duijghuisen zijn entree in de Vughtse gemeenteraad. Hij neemt op zijn beurt weer de raadszetel in die De Lange achterlaat door …

Lees meer »

Inwoners Vught hebben nog steeds weinig vertrouwen in participatie

In Vught wordt gewerkt aan een evaluatie van het participatiebeleid. 16 november werd daarvoor een raadsdialoog gehouden en donderdag 7 december kon de Vughtse politiek zijn mening geven over het evaluatierapport dat door een expertteam is opgesteld. Samen met de raadsdialoog, de input van de commissie en de adviezen van …

Lees meer »

Vughtse raad verhoogt inkomensgrens voor alle minimaregelingen naar 130% van wettelijk sociaal minimum

De Vughtse raad debatteerde in de raadsvergadering van donderdag 9 november niet alleen over de begroting 2024, maar ook over de Nota Armoede en Schulden ‘Samen voor perspectief 2024-2027’. De nota bevat een aantal voorstellen om armoede en schulden onder de inwoners op te lossen en liever nog te voorkomen. …

Lees meer »

Vughts college gaat gemeenteraad voorstellen overeenkomst met Speeldoos te beëindigen

Woensdag 11 oktober maakte wethouder Toine van de Ven bekend dat het Vughtse college de gemeenteraad gaat voorstellen de overeenkomst met het bestuur van de Speeldoos, om op de huidige locatie een nieuw Sociaal Cultureel Centrum te realiseren, op te zeggen. In mei van dit jaar presenteerde de Speeldoos een …

Lees meer »

Bestemmingsplan Kloostergoed valt goed bij Vughtse politiek

In de commissievergadering van donderdag 5 oktober reageerden de commissieleden positief op het bestemmingsplan ‘Kloostergoed Theresia’, waarvan de vaststelling staat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 26 oktober. Voor de meeste fracties was het een hamerstuk, maar omdat er nog schriftelijke vragen beantwoord moeten worden, komt het voorstel …

Lees meer »