Politiek

Vughtse raad verhoogt inkomensgrens voor alle minimaregelingen naar 130% van wettelijk sociaal minimum

De Vughtse raad debatteerde in de raadsvergadering van donderdag 9 november niet alleen over de begroting 2024, maar ook over de Nota Armoede en Schulden ‘Samen voor perspectief 2024-2027’. De nota bevat een aantal voorstellen om armoede en schulden onder de inwoners op te lossen en liever nog te voorkomen. …

Lees meer »

Verkiezingsdebat met Ruben Brekelmans op 7 november

VVD Vught-Helvoirt-Cromvoirt nodigt geïnteresseerden uit om aanwezig te zijn bij een scherp, interactief verkiezingsdebat onder leiding van Albert Verlinde. Ruben Brekelmans, lid van de Tweede Kamer en nummer 6 op de lijst van de VVD, wil met u in gesprek gaan over asiel, migratie en buitenlandse zaken. Uiteraard krijgen bezoekers …

Lees meer »

Vughts college gaat gemeenteraad voorstellen overeenkomst met Speeldoos te beëindigen

Woensdag 11 oktober maakte wethouder Toine van de Ven bekend dat het Vughtse college de gemeenteraad gaat voorstellen de overeenkomst met het bestuur van de Speeldoos, om op de huidige locatie een nieuw Sociaal Cultureel Centrum te realiseren, op te zeggen. In mei van dit jaar presenteerde de Speeldoos een …

Lees meer »

Bestemmingsplan Kloostergoed valt goed bij Vughtse politiek

In de commissievergadering van donderdag 5 oktober reageerden de commissieleden positief op het bestemmingsplan ‘Kloostergoed Theresia’, waarvan de vaststelling staat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 26 oktober. Voor de meeste fracties was het een hamerstuk, maar omdat er nog schriftelijke vragen beantwoord moeten worden, komt het voorstel …

Lees meer »

Albert Verlinde stopt als VVD-raadslid in Vught

Albert Verlinde (62) stopt in september met zijn werkzaamheden als raadslid voor de VVD in Vught. Verlinde stond in november 2020 als lijstduwer op de lijst en kreeg toen zoveel voorkeursstemmen, dat hij besloot daadwerkelijk in de gemeenteraad plaats te nemen. Verlinde: “Na volkomen onverwacht lid van de gemeenteraad te …

Lees meer »

Vught krijgt weer een onafhankelijke rekenkamer

In de raadsvergadering van 13 juli heeft de Vughtse raad unaniem ingestemd met het collegevoorstel om de verordening ‘gemeentelijke rekenkamer Vught 2023’ vast te stellen. Dat betekent dat Vught sinds 2015 weer over een onafhankelijke rekenkamer beschikt. Per 1 januari 2023 is de ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’ in werking getreden …

Lees meer »

Vughtse politiek wil extra geld benutten voor realiseren wensen

Kadernota 2024-2027 De Vughtse politiek boog zich in de commissievergadering van 29 juni over de jaarrekening 2022, Burap 1 2023 en de Kadernota 2024-2027. Terwijl over 2022, met een plus van 9,5 miljoen, het grootste overschot ooit genoteerd kon worden, lieten de cijfers voor de Kadernota een aanzienlijk somberder beeld …

Lees meer »

Vughtse raad unaniem akkoord met 340 opvangplaatsen voor Oekraïners

De Vughtse gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van donderdag 22 juni unaniem ingestemd met het collegevoorstel om in de gemeente meerjarig 340 opvangplaatsen voor Oekraïense ontheemden te realiseren. De taakstelling voor Vught is 174 per 1 juli 2023. De gemeente Vught kreeg aan het begin van 2023 een forse opgave, …

Lees meer »

Vught houdt bijna 10 miljoen over op jaarrekening 2022

De gemeente Vught heeft op de jaarrekening 2022 bijna 10 miljoen overgehouden. Vóór de verkiezingen van 2020 voorspelden de oppositiepartijen met grote woorden de financiële ineenstorting van Vught. Dat werd toen door de coalitiepartijen stellig bestreden. Ze hebben met terugwerkende kracht gelijk gekregen. Door allerlei meevallers werd in 2021 al …

Lees meer »

Worden basisscholen van Het Kwartier van elkaar gescheiden?

Tijdens de commissievergadering van 20 april ventileerden 12 insprekers hun inbreng over de locatiekeuze voor de nieuwbouw van basisschool Het Molenven in Vught-Noord. Een volgepakte tribune volgde de discussie van de commissieleden. Welke definitieve keuze de raadsfracties in de raadsvergadering van 25 mei gaan maken, werd niet helemaal duidelijk. Aan …

Lees meer »