Gemeente

Géén sociale huurwoningen in voormalige school Molenven

In de Woonvisie die op 9 juni 2016 door de Vughtse raad werd vastgesteld, is in het voormalige schoolgebouw van basisschool Molenven aan de Victorialaan een woningbouwprogramma vastgelegd van 15 sociale huurwoningen. Woonwijze heeft gekeken of het plan rendabel te realiseren was in dit Rijksmonument. Dat bleek niet het geval …

Lees meer »

Subsidie aan StarsOnStage en de Speeldoos wordt niet herzien

In de commissievergadering ‘Bestuur’ van donderdag 4 oktober reageerde wethouder Toine v.d. Ven op de aankondiging van het bestuur van Theater de Speeldoos dat de cultuureducatie via StarsOnStage vanaf 1 januari 2019 en de Speeldoos per 1 juli 2019 gaat stoppen als de beslissingen die de gemeente Vught heeft genomen …

Lees meer »

Gemeente zet Vughtse Regeling na evaluatie pilot ongewijzigd voort

Na een pilotperiode van ruim een jaar, geeft de recente evaluatie van De Vughtse Regeling geen aanleiding om deze te wijzigen. Dat is de gezamenlijke conclusie van de expertgroep van deelnemers, bewoners in de weg- en spoorzone en de Commissie De Vughtse Regeling. Zij stellen vast dat de regeling helder …

Lees meer »

Vught huldigt The Voice Senior-winnaar Jimi Bellmartin

Op zondag 30 september huldigt Vught zijn kersverse beroemdheid Jimi Bellmartin, de onbetwiste winnaar van de RTL 4 talentenshow The Voice Senior. Tussen 17.00 en 19.00 uur is er een feestelijk programma op het Leeuwensteinplein, voor het raadhuis. Natuurlijk is eregast Jimi de uitsmijter, maar ook andere Vughtse artiesten leveren …

Lees meer »

Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

De Commissaris van de Koning heeft de raad op 15 juni 2018 geïnformeerd dat burgemeester Van de Mortel in zijn klankbordgesprek heeft aangegeven voor herbenoeming tot burgemeester in Vught in aanmerking te willen komen. De procedure voor benoeming of herbenoeming van een burgemeester kent een aantal vast voorgeschreven procedurele stappen. …

Lees meer »

Helvoirt komt bij Vught. Wat vindt u daarvan?

De gemeente Haaren heft zichzelf op. Haar dorpskernen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel gaan over naar haar buurgemeenten. De inwoners van Helvoirt sluiten graag bij Vught aan. Het gemeentebestuur van Vught heet hen van harte welkom. U ook? Vul de enquête in en laat weten wat u ervan vindt. Als …

Lees meer »

Kadernota: Geraamde overschotten in Vught lopen op tot bijna 3 miljoen

Op 14 juni vergaderde de gezamenlijke commissie in Vught over de Kadernota 2019-2022, de jaarrekening 2017 en de bestuursrapportage over de eerste maanden van 2018. Omdat de coalitieonderhandelingen pas vorige week zijn afgerond, zijn de financiële gevolgen van het nieuwe bestuursakkoord nog niet doorgerekend in de cijfers van de kadernota …

Lees meer »

Planaanpassing Centrumplan Oost in Vught

Het Centrumplan Oost (CPO) in Vught wordt aangepast. In plaats van de voorgenomen renovatie en uitbreiding van de bestaande Marktveldpassage, kiest eigenaar Green Real Estate voor sloop en nieuwbouw. Aanleiding is de slechte bouwstaat van de opstallen. Een ernstige vorm van betonrot dwingt Green om voor nieuwbouw te kiezen, maar …

Lees meer »

Guus van Woesik en Toine van de Ven nieuwe wethouders

Spoor en N65 prioriteit voor nieuw college De afgelopen 8 jaar vlogen de fractievoorzitters van Gemeentebelangen en PvdA-GL elkaar in de gemeenteraad met enige regelmaat verbaal in de haren. De komende 2,5 jaar zitten Guus van Woesik en Toine van de Ven samen in het Vughtse college van B&W. De …

Lees meer »

Staatssecretaris onderzoekt extra maatregelen tegen overlast in Vught

Maandag 23 april bezocht staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat Vught en ’s-Hertogenbosch om met inwoners en bestuurders te praten over de ingrijpende spoorplannen. De staatssecretaris toonde een grote belangstelling voor de problematiek in Vught en bleek goed op de hoogte. Daarnaast zegde zij toe te gaan kijken naar …

Lees meer »