Gemeente

Interim-bestuur Theater de Speeldoos brengt onderzoeksrapport uit

Het interim-bestuur van Stichting Theater de Speeldoos heeft het college van B&W een rapport gepresenteerd over de stand van zaken van het theater in Vught. Dit rapport bevat de conclusies van het onderzoek van het bestuur van De Speeldoos naar de activiteiten, het gebouw en de exploitatie. Het college dankt …

Lees meer »

D66 krijgt antwoord op vragen over woningverkoop Isabellaveld

Het Vughtse college heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die D66 heeft gesteld over de gang van zaken bij de verkoop van de woningen op het Isabellaveld. D66 vond het o.a. vreemd dat er bij alle koopwoningen, ook bij de sociale, geen inkomensgrens, leeftijdsgrens of woonplaatsbepaling was opgelegd. De …

Lees meer »

Burgemeester Van de Mortel: “Wij omarmen het plan van harte”

Als de plannen doorgaan zoals ze donderdag 24 januari werden gepresenteerd aan gemeenteraad en publiek, krijgt Vught er een bijzonder fraai winkel- en woongebied bij in Centrumplan Oost (Marktveldpassage). Het ‘oude’ plan moest medio vorig jaar terug naar de tekentafel om kritische kanttekeningen van politiek en omwonenden mee te nemen …

Lees meer »

Inspreken over herindelingsontwerp gemeente Haaren

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op maandag 17 december (Tilburg) en dinsdag 18 december een eensluidend besluit genomen over het herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp is een ‘routekaart’ voor de opsplitsing van de gemeente Haaren. Na deze goedkeuring door de raden ligt het herindelingsontwerp ter inzage van …

Lees meer »

Extra agendapunt raadsvergadering: Nieuw ontwikkelingen rond de Speeldoos

Voorafgaande aan de raadsvergadering van donderdag 13 december was er een bijeenkomst van het presidium van de Vughtse raad waarbij gesproken werd over nieuwe ontwikkelingen rond Theater de Speeldoos. Aan het begin van de raadsvergadering deelde burgemeester Van de Mortel mee dat besloten is om aan de extra raadsvergadering van …

Lees meer »

Géén sociale huurwoningen in voormalige school Molenven

In de Woonvisie die op 9 juni 2016 door de Vughtse raad werd vastgesteld, is in het voormalige schoolgebouw van basisschool Molenven aan de Victorialaan een woningbouwprogramma vastgelegd van 15 sociale huurwoningen. Woonwijze heeft gekeken of het plan rendabel te realiseren was in dit Rijksmonument. Dat bleek niet het geval …

Lees meer »

Subsidie aan StarsOnStage en de Speeldoos wordt niet herzien

In de commissievergadering ‘Bestuur’ van donderdag 4 oktober reageerde wethouder Toine v.d. Ven op de aankondiging van het bestuur van Theater de Speeldoos dat de cultuureducatie via StarsOnStage vanaf 1 januari 2019 en de Speeldoos per 1 juli 2019 gaat stoppen als de beslissingen die de gemeente Vught heeft genomen …

Lees meer »

Gemeente zet Vughtse Regeling na evaluatie pilot ongewijzigd voort

Na een pilotperiode van ruim een jaar, geeft de recente evaluatie van De Vughtse Regeling geen aanleiding om deze te wijzigen. Dat is de gezamenlijke conclusie van de expertgroep van deelnemers, bewoners in de weg- en spoorzone en de Commissie De Vughtse Regeling. Zij stellen vast dat de regeling helder …

Lees meer »

Vught huldigt The Voice Senior-winnaar Jimi Bellmartin

Op zondag 30 september huldigt Vught zijn kersverse beroemdheid Jimi Bellmartin, de onbetwiste winnaar van de RTL 4 talentenshow The Voice Senior. Tussen 17.00 en 19.00 uur is er een feestelijk programma op het Leeuwensteinplein, voor het raadhuis. Natuurlijk is eregast Jimi de uitsmijter, maar ook andere Vughtse artiesten leveren …

Lees meer »

Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

De Commissaris van de Koning heeft de raad op 15 juni 2018 geïnformeerd dat burgemeester Van de Mortel in zijn klankbordgesprek heeft aangegeven voor herbenoeming tot burgemeester in Vught in aanmerking te willen komen. De procedure voor benoeming of herbenoeming van een burgemeester kent een aantal vast voorgeschreven procedurele stappen. …

Lees meer »