Gemeente

Burgemeester Van de Mortel: “Wij omarmen het plan van harte”

Als de plannen doorgaan zoals ze donderdag 24 januari werden gepresenteerd aan gemeenteraad en publiek, krijgt Vught er een bijzonder fraai winkel- en woongebied bij in Centrumplan Oost (Marktveldpassage). Het ‘oude’ plan moest medio vorig jaar terug naar de tekentafel om kritische kanttekeningen van politiek en omwonenden mee te nemen …

Lees meer »

Inspreken over herindelingsontwerp gemeente Haaren

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op maandag 17 december (Tilburg) en dinsdag 18 december een eensluidend besluit genomen over het herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp is een ‘routekaart’ voor de opsplitsing van de gemeente Haaren. Na deze goedkeuring door de raden ligt het herindelingsontwerp ter inzage van …

Lees meer »

Extra agendapunt raadsvergadering: Nieuw ontwikkelingen rond de Speeldoos

Voorafgaande aan de raadsvergadering van donderdag 13 december was er een bijeenkomst van het presidium van de Vughtse raad waarbij gesproken werd over nieuwe ontwikkelingen rond Theater de Speeldoos. Aan het begin van de raadsvergadering deelde burgemeester Van de Mortel mee dat besloten is om aan de extra raadsvergadering van …

Lees meer »

Géén sociale huurwoningen in voormalige school Molenven

In de Woonvisie die op 9 juni 2016 door de Vughtse raad werd vastgesteld, is in het voormalige schoolgebouw van basisschool Molenven aan de Victorialaan een woningbouwprogramma vastgelegd van 15 sociale huurwoningen. Woonwijze heeft gekeken of het plan rendabel te realiseren was in dit Rijksmonument. Dat bleek niet het geval …

Lees meer »

Subsidie aan StarsOnStage en de Speeldoos wordt niet herzien

In de commissievergadering ‘Bestuur’ van donderdag 4 oktober reageerde wethouder Toine v.d. Ven op de aankondiging van het bestuur van Theater de Speeldoos dat de cultuureducatie via StarsOnStage vanaf 1 januari 2019 en de Speeldoos per 1 juli 2019 gaat stoppen als de beslissingen die de gemeente Vught heeft genomen …

Lees meer »

Gemeente zet Vughtse Regeling na evaluatie pilot ongewijzigd voort

Na een pilotperiode van ruim een jaar, geeft de recente evaluatie van De Vughtse Regeling geen aanleiding om deze te wijzigen. Dat is de gezamenlijke conclusie van de expertgroep van deelnemers, bewoners in de weg- en spoorzone en de Commissie De Vughtse Regeling. Zij stellen vast dat de regeling helder …

Lees meer »

Vught huldigt The Voice Senior-winnaar Jimi Bellmartin

Op zondag 30 september huldigt Vught zijn kersverse beroemdheid Jimi Bellmartin, de onbetwiste winnaar van de RTL 4 talentenshow The Voice Senior. Tussen 17.00 en 19.00 uur is er een feestelijk programma op het Leeuwensteinplein, voor het raadhuis. Natuurlijk is eregast Jimi de uitsmijter, maar ook andere Vughtse artiesten leveren …

Lees meer »

Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

De Commissaris van de Koning heeft de raad op 15 juni 2018 geïnformeerd dat burgemeester Van de Mortel in zijn klankbordgesprek heeft aangegeven voor herbenoeming tot burgemeester in Vught in aanmerking te willen komen. De procedure voor benoeming of herbenoeming van een burgemeester kent een aantal vast voorgeschreven procedurele stappen. …

Lees meer »

Helvoirt komt bij Vught. Wat vindt u daarvan?

De gemeente Haaren heft zichzelf op. Haar dorpskernen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel gaan over naar haar buurgemeenten. De inwoners van Helvoirt sluiten graag bij Vught aan. Het gemeentebestuur van Vught heet hen van harte welkom. U ook? Vul de enquête in en laat weten wat u ervan vindt. Als …

Lees meer »

Kadernota: Geraamde overschotten in Vught lopen op tot bijna 3 miljoen

Op 14 juni vergaderde de gezamenlijke commissie in Vught over de Kadernota 2019-2022, de jaarrekening 2017 en de bestuursrapportage over de eerste maanden van 2018. Omdat de coalitieonderhandelingen pas vorige week zijn afgerond, zijn de financiële gevolgen van het nieuwe bestuursakkoord nog niet doorgerekend in de cijfers van de kadernota …

Lees meer »