Gemeente

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou zijn ontstaan door de ‘organisatieontwikkeling’ die in november 2023 in gang is gezet, heeft geleid tot flink wat commotie inde Vughtse politiek. Vorige week stuurde het college een informatiebrief naar de raadsleden waarin de mening …

Lees meer »

Vughts college vindt onafhankelijk onderzoek niet opportuun

Het Vughtse college heeft de Vughtse raadsleden op 3 maart via een informatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken bij de organisatieontwikkeling. Daarbij wordt ook ingegaan op de commotie die is ontstaan door een publicatie in het Brabants Dagblad. Het college geeft aan dat in het presidium – de bijeenkomst …

Lees meer »

Onrust onder Vughtse ambtenaren

In het Brabants Dagblad verscheen vorige week een groot artikel waarin drie klokkenluiders, namens een groep anonieme ambtenaren, hun verontwaardiging ventileren over de werksfeer in het Vughtse gemeentekantoor. Er zou sprake zijn van een onveilige werksfeer en een machtscultuur die zorgt voor veel onrust en onvrede. In de krant staat …

Lees meer »

Gemeentegids Vught 2024

Geef actuele informatie tijdig door De gemeente Vught en uitgeverij Akse Media te Den Helder zijn gestart met de voorbereidingen van de nieuwe gemeentegids. Ook komend jaar is de gids een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over de gemeente. Zowel in de papieren versie als in de digitale …

Lees meer »

Iets minder klachten over behandeling door gemeente Vught

In 2022 zijn er minder klachten binnengekomen over de behandeling door de gemeente Vught. In 2021 kreeg de gemeente 17 klachten binnen; in 2022 waren er dat nog 14. Van die klachten zijn er 12 via de informele weg tot tevredenheid van de klager afgedaan. Twee klachten zijn via de …

Lees meer »

Overschot 2022 loopt in Vught op naar bijna 6 miljoen

Door een positieve uitkomst van de z.g. decembercirculaire is het overschot over het boekjaar 2022 van de gemeente Vught met 750.000 euro toegenomen. Voor de volgende jaren zijn er ook kleine plussen. Na verwerking van de circulaire ziet het geraamde meerjarensaldo er als volgt uit: 2022 +5,87 miljoen, 2023 +869.000 …

Lees meer »

Gemeentegids Vught 2023 binnenkort in uw brievenbus

In samenwerking met de gemeente Vught presenteert Akse Media de nieuwe gemeentegids Vught 2023. De gids is een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over uw gemeente en u vindt er informatie in over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven. Ook kunt u gebruikmaken van de digitale gemeentegids, …

Lees meer »

Beste inwoners

“Op de drempel van 2023 wens ik u allen, inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt, graag een welgemeend gezond, goed en gezegend nieuwjaar. Ik hoop dat het u en uw naasten voorspoedig gaat in het nieuwe jaar. Het is een mooie traditie, dat we elkaar aan het begin van een …

Lees meer »

Ook gestruikeld over een stoeptegel?

Meld problemen in de openbare ruimte via de app MijnGemeente In een brief aan de griffie van de gemeente Vught klaagde een inwoonster over de slechte toestand van veel stoepen in het dorp. In juli is ze zeer ongelukkig gestruikeld over een stoeptegel die twee centimeter boven het trottoir uitstak. …

Lees meer »

Rook- en vuurverbod in bossen en op de hei

Vanwege de hoge temperaturen en langdurige droogte geldt in de gemeente Vught een rook- en vuurverbod in bossen, op heide- en veengronden en binnen een afstand van 30 meter daarvan. De gemeentelijke buitendienst (BOR) hangt bordjes op in de bossen om het verbod bekend te maken. Het rook- en vuurverbod …

Lees meer »