zaterdag 18 november 2017
Home / Nieuws

Nieuws

Begroting Vught

Donderdag 9 november ging de Vughtse raad akkoord met de begroting 2018 en de Meerjarenbegroting 2018-2021. De begroting laat, na de laatste aanpassingen, een klein tekort zien. Gezien de positieve verwachtingen voor de jaren daarna waren alle partijen tevreden over de cijfers. Toch stemde de SP tegen de begroting. De …

Lees meer »

Rapport Berenschot over Theater de Speeldoos

Het vorige week gepresenteerde rapport van Bureau Berenschot over Theater de Speeldoos geeft geen uitsluitsel over de belangrijkste kwestie waarvoor het onderzoek door de Vughtse raadsfracties, met uitzondering van de VVD, werd aangevraagd. De raad wilde weten hoeveel geld er gaat naar de professionele voorstellingen, de amateurverenigingen en de naschoolse …

Lees meer »

WensAmbulance en Jumbo

Afgelopen maand oktober mocht WensAmbulance Brabant bij de Jumbo supermarkt in Vught-Centrum hun ‘statiegeldbonnenbox’ zetten, zodat de klanten van Jumbo met hun bonnetjes deze Stichting konden steunen. Er werd maar liefst 256 euro opgehaald, waarmee weer 2 gratis ritten kunnen worden gereden voor erg zieke mensen die niet of nauwelijks kunnen …

Lees meer »

Trio Tsymbalova en Maurick Dance Company op Kasteel Maurick

Voor kamermuziek- en dansliefhebbers wordt het genieten op zondagmiddag 19 november in Kasteel Maurick. In de prachtige Orangerie van Kasteel Maurick houden de Stichting Elbrimale Fonds en de Kunststichting Vught een bijzondere activiteit, waarbij twee uiteenlopende disciplines afwisselend te horen en te zien zullen zijn. Een afwisselend programma is de …

Lees meer »

Brabantse jeugdgezelschappen bereiken samen 10.000 leerlingen

De Brabantse podiumgezelschappen voor jeugd ‘Schippers en Van Gucht’, philharmonie zuidnederland, Artemis en ‘de Stilte’ werken samen in het BRABANT MENU. In het pilotjaar 2017-2018 bereiken de gezelschappen gezamenlijk 10.185 leerlingen uit het primair onderwijs uit Best, Waalre, Laarbeek, Vught, Waalwijk en Someren. Het BRABANT MENU is in het leven …

Lees meer »

Mantelzorgers in Vught, bedankt voor de goede zorgen!

Een heel gezellige, ontspannen middag, dát was de Dag van de Mantelzorg op zondag 12 november in Vught. Op het mooie Landgoed Huize Bergen werden zo’n 100 mantelzorgers in het zonnetje gezet als blijk van waardering voor hun inzet in de zorg voor een naaste. Na een warm welkom door …

Lees meer »

Hoe doen we dat toch, in Cromvoirt?

Hoe komt het dat Cromvoirtenaren zich zo verbonden voelen met hun dorp en wat maakt dat ook de jonge generatie graag in het dorp blijft wonen? ‘Thuis in Cromvoirt’ is het thema van Vught Centraal, op woensdag 22 november van 20.00 tot 22.00 uur in het ‘Wapen van Cromvoirt’ Sint …

Lees meer »

Natuureducatie Bleijendijk op zoek naar vrijwilligers

Zaterdag 18 november houdt de Stichting Natuureducatie Bleijendijk een open middag voor nieuwe vrijwilligers. Op Landgoed Bleijendijk in Vught wordt natuureducatie gegeven aan groepen basisschoolleerlingen. Vanuit de boshut gaan groepjes kinderen op pad voor natuurbeleving, doen ze een creatieve opdracht en een landgoedklusje. Elk seizoen is anders en worden er …

Lees meer »

Start Vughtse Dance Battle 2018

De wisselbeker van de Vughtse Dance Battle is helemaal opgepoetst en staat klaar om in maart te worden uitgereikt aan de winnaar van de 4e editie van de Vughtse Dance Battle. De voorbereidingen zijn in volle gang. Dit jaar doen maar liefst acht van de negen reguliere basisscholen mee, een …

Lees meer »

Leerlingen De Springplank geïnspireerd door Mondriaan

Het einde van het jaarthema MtVD is in zicht. De tekeningen die door twintig leerlingen van groep acht van basisschool De Springplank in mei gemaakt zijn, zorgen nog steeds voor een kleurrijke wand van de oude Tuinbouw School grenzend aan het Lieve Vrouwenpark. In tegenstelling tot de gekleurde papierstroken zijn …

Lees meer »