Milieu

Den Dungen bloeit op met groene daken

Het dorp Den Dungen is weer een stukje groener geworden. De daken van dertien huishoudens hebben een groene metamorfose ondergaan dankzij het succesvolle project ‘Groen op Dak’. Deze groene metamorfose brengt niet alleen kleur in de buurt, maar ook een hoop voordelen voor mens en milieu. Deze groene daken zijn …

Lees meer »

Daphne Kessels nieuwe jeugdbestuurder Waterschap De Dommel

Daphne Kessels uit Best is op woensdag 3 juli benoemd tot de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap De Dommel. Ze volgt Rens Schapendonk op, die deze rol sinds 2021 vervulde. Daphne wil jongeren betrekken bij het waterbeheer en hen bewust maken van het belang van schoon water. Daphne is 16 jaar …

Lees meer »

Hoe slim spoel jij door?

Tips om verstoppingen te voorkomen Je bent klaar met eten. Nog snel even die vette pan afspoelen voordat die in de afwasmachine gaat. Stop … hier gaat iets fout. Want wat gebeurt er met de etensrestjes? Die hopen zich op. Je gootsteen raakt verstopt. Er ontstaan storingen in de rioolleidingen …

Lees meer »

Wat zegt Vughtse begroting 2024 over Energie en Klimaat?

In de Vughtse begroting 2024-2027, die in de commissievergadering van donderdag 2 november wordt besproken, is een paragraaf opgenomen over Energie & Klimaat. Op dit gebied wordt gewerkt met de ‘Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030’. In deze paragraaf van de begroting wordt de stand van zaken uiteengezet van de …

Lees meer »

Maurick College start duurzaamheidsinitiatief

Het Maurick College In Vught voelt zich verantwoordelijk om een steentje bij te dragen aan een duurzame wereld. Op een prachtige dag in september hadden de leerlingen het genoegen om de inspirerende gastspreker Merijn Tinga, beter bekend als ‘de plastic soep surfer’ te leren kennen bij de spannende aftrap van …

Lees meer »

Raadsdialoog over Vrijkomende Agrarische Bebouwing

’Vughts agrarisch gebied moet géén bedrijventerrein worden’ Op donderdag 5 oktober wordt in Vught een commissievergadering gehouden waarbij opiniërend gesproken zal worden over het toekomstige Vughtse VAB-beleid. Dat gaat over de mogelijkheden die geboden worden voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing. Op donderdag 14 september was er op verzoek van het CDA …

Lees meer »

Publiekswandeling naar aanplantgebied Benedictusbos

Zaterdag 30 september Het groene gebied tussen Tilburg, Berkel-Enschot en Oisterwijk wordt steeds mooier. Stichting Duurzaamheidsvallei zet zich samen met grondeigenaren al jaren in om een prachtig groen en afwisselend uitloopgebied te realiseren. Veel landbouwgrond is al omgezet in natuurgebied. Het doel is om uiteindelijk een aaneengesloten natuurgebied te realiseren. …

Lees meer »

Wie wil een bos cadeau?

Stichting KANT stimuleert dit jaar dat er in de tuinen binnen de gemeente Vught meer bomen komen. Een onderdeel van de actie is dat KANT 6 Tuiny-Forest-pakketten (ter waarde van 125 euro per stuk) uitdeelt aan inwoners die hun tuin willen vergroenen. Wilt u helpen de biodiversiteit te vergroten? En …

Lees meer »

Brede Brabantse alliantie aan de slag met een behaaglijker Brabant

Van Gogh Nationaal Park en Brabants Landschap gaan aan de slag met het realiseren van 1000 kilometer nieuwe landschapselementen in het landelijk gebied. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie van zowel betrokken partijen als de provincie Noord-Brabant voor 10% groenblauwe dooradering ter versterking van landschap en biodiversiteit. De eerste …

Lees meer »

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater verder uitgebreid

Vanaf 15 juni is het in Midden-Brabant bijna overal verboden om water op te pompen uit beken en sloten. Waterschap De Dommel breidt het onttrekkingsverbod uit om een verdere daling van het waterpeil tegen te gaan. Dit moet flora en fauna in en rond het water beschermen. Het verbod geldt …

Lees meer »