Milieu

Wat zegt Vughtse begroting 2024 over Energie en Klimaat?

In de Vughtse begroting 2024-2027, die in de commissievergadering van donderdag 2 november wordt besproken, is een paragraaf opgenomen over Energie & Klimaat. Op dit gebied wordt gewerkt met de ‘Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030’. In deze paragraaf van de begroting wordt de stand van zaken uiteengezet van de …

Lees meer »

Maurick College start duurzaamheidsinitiatief

Het Maurick College In Vught voelt zich verantwoordelijk om een steentje bij te dragen aan een duurzame wereld. Op een prachtige dag in september hadden de leerlingen het genoegen om de inspirerende gastspreker Merijn Tinga, beter bekend als ‘de plastic soep surfer’ te leren kennen bij de spannende aftrap van …

Lees meer »

Raadsdialoog over Vrijkomende Agrarische Bebouwing

’Vughts agrarisch gebied moet géén bedrijventerrein worden’ Op donderdag 5 oktober wordt in Vught een commissievergadering gehouden waarbij opiniërend gesproken zal worden over het toekomstige Vughtse VAB-beleid. Dat gaat over de mogelijkheden die geboden worden voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing. Op donderdag 14 september was er op verzoek van het CDA …

Lees meer »

Publiekswandeling naar aanplantgebied Benedictusbos

Zaterdag 30 september Het groene gebied tussen Tilburg, Berkel-Enschot en Oisterwijk wordt steeds mooier. Stichting Duurzaamheidsvallei zet zich samen met grondeigenaren al jaren in om een prachtig groen en afwisselend uitloopgebied te realiseren. Veel landbouwgrond is al omgezet in natuurgebied. Het doel is om uiteindelijk een aaneengesloten natuurgebied te realiseren. …

Lees meer »

Wie wil een bos cadeau?

Stichting KANT stimuleert dit jaar dat er in de tuinen binnen de gemeente Vught meer bomen komen. Een onderdeel van de actie is dat KANT 6 Tuiny-Forest-pakketten (ter waarde van 125 euro per stuk) uitdeelt aan inwoners die hun tuin willen vergroenen. Wilt u helpen de biodiversiteit te vergroten? En …

Lees meer »

Brede Brabantse alliantie aan de slag met een behaaglijker Brabant

Van Gogh Nationaal Park en Brabants Landschap gaan aan de slag met het realiseren van 1000 kilometer nieuwe landschapselementen in het landelijk gebied. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie van zowel betrokken partijen als de provincie Noord-Brabant voor 10% groenblauwe dooradering ter versterking van landschap en biodiversiteit. De eerste …

Lees meer »

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater verder uitgebreid

Vanaf 15 juni is het in Midden-Brabant bijna overal verboden om water op te pompen uit beken en sloten. Waterschap De Dommel breidt het onttrekkingsverbod uit om een verdere daling van het waterpeil tegen te gaan. Dit moet flora en fauna in en rond het water beschermen. Het verbod geldt …

Lees meer »

Twaalf partijen bij verkiezingen bestuur Waterschap De Dommel

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Twaalf partijen nemen deel aan de verkiezingen. De partijen maken verschillende keuzes in het werken aan schoon, voldoende en veilig water. Er valt echt wat te kiezen. Er staat een speciale pagina over de verkiezingen …

Lees meer »

Tarieven waterschapsbelasting 2023

Om het watersysteem aan te passen aan de klimaatextremen is extra inzet van Waterschap De Dommel nodig. Ook de prijsstijgingen van grondstoffen, elektra en arbeidskrachten brengen extra kosten met zich mee. Daarom gaat de waterschapsbelasting volgend jaar omhoog. Het algemeen bestuur van het waterschap laat de belastingopbrengsten, het inkomen voor …

Lees meer »

‘De Knotploeg’ gaat weer op pad

Ook dit seizoen gaat de Knotploeg (IVN/NMV) op zaterdagochtend wilgen knotten in de omgeving Helvoirt, Vught en Cromvoirt. De ploeg kan nog wel wat extra hulp gebruiken! Je komt gegarandeerd aan je dagelijkse dosis fitness, terwijl je een mooie bijdrage levert aan ons prachtige Brabantse landschap. Knotwilgen zijn heel belangrijk …

Lees meer »