Milieu

Tarieven waterschapsbelasting 2023

Om het watersysteem aan te passen aan de klimaatextremen is extra inzet van Waterschap De Dommel nodig. Ook de prijsstijgingen van grondstoffen, elektra en arbeidskrachten brengen extra kosten met zich mee. Daarom gaat de waterschapsbelasting volgend jaar omhoog. Het algemeen bestuur van het waterschap laat de belastingopbrengsten, het inkomen voor …

Lees meer »

‘De Knotploeg’ gaat weer op pad

Ook dit seizoen gaat de Knotploeg (IVN/NMV) op zaterdagochtend wilgen knotten in de omgeving Helvoirt, Vught en Cromvoirt. De ploeg kan nog wel wat extra hulp gebruiken! Je komt gegarandeerd aan je dagelijkse dosis fitness, terwijl je een mooie bijdrage levert aan ons prachtige Brabantse landschap. Knotwilgen zijn heel belangrijk …

Lees meer »

Ontdek hoe de milieubeweging in Brabant zich heeft ontwikkeld

Archief Brabantse Milieufederatie overgedragen aan BHIC Brabant kent meer dan 100 lokale natuur- en milieuorganisaties en samen met de Brabantse Milieufederatie (BMF) vormen zij de milieubeweging in Brabant. Maar hoe heeft deze maatschappelijke stroming zich ontwikkeld? Om antwoord te vinden op die vraag heeft de Brabantse Milieufederatie haar archief vanochtend …

Lees meer »

Hoe zit het met stikstof en ammoniak in Vught

Boerenacties zijn in Vught lang uitgebleven, maar donderdag 21 juli stonden er dan toch tractoren bij het Vughtse raadhuis voor een publieksvriendelijke actie, die gepaard ging met het aanbieden van de visie land- en tuinbouw van ZLTO Dommel en Aa. Daarin wordt aangegeven wat de agrariërs verwachten van de gemeenten …

Lees meer »

Monstertocht voor het klimaat

Vughtenaar Bart Kuip fietste onlangs samen met ruim 1000 duurzame fietsers langs de kustlijn die wat ‘Cycling 4 Climate’ betreft nooit werkelijkheid mag worden. Door stijging van de zeespiegel zullen ruim 9 miljoen Nederlanders de gevolgen ondervinden. Er kon worden deelgenomen op 3 afstanden. Bart fietste de langste afstand: 375 …

Lees meer »

2,4 kilometer dijken opgehoogd langs Essche Stroom

Om te zorgen dat Esschenaren ook in de toekomst droge voeten houden, heeft Waterschap De Dommel de dijken langs de Essche Stroom opgehoogd. Tussen de Nergena, ten zuiden van Esch en het spoor Den Bosch-Boxtel zijn de dijken verbeterd en aangelegd. De opgave was ingewikkeld. Vooral doordat een deel van …

Lees meer »

Wildbeheereenheid investeert in broedsucces van wilde eend – mét resultaat!

Wildbeheereenheid Broek en Duin (belast met jacht, populatiebeheer en schadebestrijding op 12.500 ha binnen de driehoek Waalwijk, Tilburg, ’s-Hertogenbosch) heeft in januari, nét voor het koppel- en paarseizoen van de wilde eend, alle wildbeheerders met water in het veld, een handgevlochten broedkorf aangeboden. Nu ‘in mei, iedere vogel een ei’ …

Lees meer »

Derde opentuinenroute door Vught, Helvoirt en Cromvoirt op 10 juli

Voor de derde keer houdt KANT een opentuinenroute in Vught, Helvoirt en Cromvoirt, die wordt gehouden op zondag 10 juli. Als je jouw tuin open wilt stellen voor bezichtiging, dan kan dat nog tot en met 26 juni via welkom@welkombijkant.nl. De tuinen zijn open van 11.00 tot 16.00 uur. Bij …

Lees meer »

IVN en NMV: “Te weinig compensatie voor bomenkap N65”

De provincie publiceerde onlangs informatie over de kap van 1047 bomen voor de ombouw van de N65. IVN en Natuur- en Milieugroep Vught vindt die informatie voorbarig en onjuist. Het is heel triest dat zoveel bomen gekapt moeten worden, maar de milieugroep accepteert dit als onvermijdelijk. Waar het om gaat, …

Lees meer »

Blijft ophalen ‘groene bak’ ook in nieuw afvalbeleidsplan gratis?

Het huidige Vughtse afvalstoffenbeleid dateert uit 2017 en heeft als doel 75 kg restafval per inwoner in 2020. Deze doelstelling is mede door de coronacrisis niet gehaald. De hoeveelheid restafval is in 2020 in vrijwel alle gemeenten toegenomen door o.a. het thuiswerken en omdat de horeca gesloten was. In Vught …

Lees meer »