Mijn mening

Wintertafereel

Op zondag 13 december stapte ik op de fiets naar Cromvoirt om een ochtendwandeling te maken. Zo gauw ik de IJzeren Man was gepasseerd, stonden auto’s geparkeerd in de berm in aantallen die me deden denken aan een groots opgezette markt. Ik werd ingehaald door fietsers op wandelschoenen en reed …

Lees meer »

Open brief aan burgemeester Van de Mortel

Hierbij richt ik me in een open brief persoonlijk tot u met een dringend verzoek, nee ik smeek u om aandacht te besteden aan de onaanvaardbare verkeerssituatie in de driehoek Lidwinastraat/Moleneindstraat/Willibrordusstraat. Dit probleem is zeker al 10 jaar bekend bij de gemeente, maar ondanks alle eerdere verzoeken, meldingen en toezeggingen …

Lees meer »

Speelbal

Onze Speeldoos is een markant en degelijk gebouw dat alle kwaliteiten en functies in zich heeft om te voldoen aan haar culturele doelstelling. Het verdient daarom een goede en betaalbare opknapbeurt en géén afbraak en vervanging. Als speelbal dreigt zij het slachtoffer te worden van voorgaand politiek spel, wanneer geldverslindende …

Lees meer »

De stad slaapt nog, Eric niet

Op een koude, donkere, vroege herfstochtend hoor ik vanuit mijn slaapkamerraam een stem en zelfs een lachdie ik herken. Dat is Eric, de achtenvijftigjarige, vrolijke man met een bakfiets en een sigaar in zijn mond. Eric is bijzonder, geen doorsnee man, hij is spastisch geboren en werkt al jaren als …

Lees meer »

Vind alleen ik dit jammer?

In een brief van de gemeente Haaren 7 oktober 2020, wordt aangegeven dat er per 1 januari 2021 een aantal veranderingen gaat plaatsvinden in de afvalinzameling. Verwezen wordt naar een folder waarin de gemeente Vught de regeling toelicht. Bij het hoofdstuk Groeninzamelpunt wordt gemeld dat de inzameling van tuinafval op …

Lees meer »

Open brief aan de informateur in Vught

Sinds zijn oprichting in 2012 is de vereniging Samen voor Vught (SvV) actief om de inspanning van het college van B&W te ondersteunen bij de aanpassingen aan het spoor. Hetzelfde geldt sinds 2006 voor vereniging Platform Vught Structureel (PVS), die zich inzet om een goede inpassing van de veranderingen aan …

Lees meer »

Gemeente Vught en VughtParticipeert hebben tunnelvisie

De gemeente Vught, samen met de provincie en Rijkswaterstaat, lijden al jaren aan tunnelvisie. Zij weigeren links en rechts te kijken naar oplossingen die in het belang zijn van de gehele samenleving. De tunnelvariant werd vele jaren geleden afgewezen, op basis van toen heersende meningen en beperkingen. Beperkingen waaraan tot …

Lees meer »

Stop Geweld Tegen Vrouwen

Toen ik in mijn eerste huwelijk met geweld in mijn relatie te maken kreeg, dacht ik nog dat dit een uitzondering was. In een tv-programma van deze week zag ik een vrouw die haar verhaal vertelde en ik schrok, dit was ook mijn verhaal, maar dat is nu meer dan …

Lees meer »

Verbazing

Soms glij je van je stoel van verbazing! Bijvoorbeeld de ochtend dat niet Hillary Clinton de verkiezingen had gewonnen maar die malloot van een Trump. Diezelfde verbazing trof mij bij het bericht in Het Klaverblad van woensdag 18 november onder de titel ‘Woningbouw voor ouderen bij het Moleneindplein’. Hierin werd …

Lees meer »

Gemeentelijke financiën en de magie van Helvoirt

In het BD van 29 oktober oppert de heer Versteeg, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, om de leegstand in het gemeentekantoor te gelde te maken. “Door het kantoor te verkopen en ruimte terug te huren, kunnen we mooi een stukje van de schulden aflossen.” En schetst de heer Du Maine, fractievoorzitter VVD: …

Lees meer »