Mijn mening

Tren Peters

“Mijn naam is Tren Peters, ik ben 16 jaar oud. Ik ben geboren in Veghel en woon in Den Dungen. Ik ben al vanaf jonge leeftijd bezig met muziek, verschillende familieleden geven muziekles en thuis zijn overal instrumenten aanwezig. Sinds een paar jaar ben ik mijn eigen composities gaan schrijven …

Lees meer »

Gedeelde besluitvorming, dat vraagt moed

Als VughtParticipeert staan wij voor transparantie in de besluitvorming met tijdige en adequate informatievoorziening aan bewoners. Als ik zo het burgerparticipatieproces beschouw in Vught, is er in ieder geval geen sprake geweest van het goed informeren van burgers over de N65. De informatie was vaak onvolledig, niet tijdig en zelfs …

Lees meer »

Beren

Het plein waar niemand zich bevindt geen mens die nog zijn huis verlaat slechts ochtendzon en koele wind blaast licht en luchtig over straat ik loop en kijk en zie een kind dat speelt en in zichzelf praat over knuffelberen die het vindt maar niet weet waar dat over gaat …

Lees meer »

SP start actie tegen huurverhoging

Op 27 april vierde Nederland géén Koningsdag, maar Woningsdag. Woningsdag zou nog véél leuker zijn als iedereen goed en betaalbaar kan wonen en geen vele tientallen procenten van het huishoudbudget hoeft te besteden aan een dak boven het hoofd. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met …

Lees meer »

Laat Vughtse gemeenteraad nu de ware Verbinder zijn

Graag wil ik een positief geluid afgeven tegenover al die negatieve publiciteit over de N65 die de afgelopen weken in de media is verschenen. Vanaf 2007 is er gewerkt aan plannen voor verbetering van de leefbaarheid, vergroting van de veiligheid en verkleining van de barrière tussen de beide delen van …

Lees meer »

Voor N65 worden 418 bomen omgezaagd

In Het Klaverblad van 6 mei lezen wij op de informatiepagina van de gemeente Vught: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten”. Op basis van de plannen voor de reconstructie N65 wordt het uitzicht nog beter. Alle 418 bomen, waaronder 72 monumentale, …

Lees meer »

N65 een politiek spel met Vught als speelbal

Afgelopen vrijdag 8 mei tijdens de vergadering van de commissie ‘Ruimte’ heeft het Vughtse college nogmaals bevestigd dat zij de tunnelvariant als beste oplossing ziet voor het bereiken van de doelstellingen ten aanzien van de leefbaarheid, barrièrewerking van de N65, luchtvervuiling, geluidshinder en milieubelasting, zoals zij ook in 2009 beschreven …

Lees meer »

Inspraak

Inspraak is bedoeld om beslissingen te kunnen beïnvloeden. In de media horen we echter dat de voorbereiding voor de aanbestedingen al in volle gang is en dat de schop in 2021 gewoon de grond in moet. Met andere woorden, het besluit over de N65 lijkt al lang genomen. De inspraakronde …

Lees meer »

Op naar een schoon Vught!

De gemeentelijk kledingcontainer die aan het Ploegveld bij AH stond is 1 mei verwijderd door de gemeente. Het blijft schandalig dat bewoners zó hun kleding dumpen, terwijl er in de passage naast Bruna en tegenover Zeeman nog 2 containers staan om kleding in te zamelen voor een goed doel. Bovendien …

Lees meer »

Plan N65 vergt meer natuurzorg

Als de plannen voor de N65 worden aangenomen, verdwijnen er te veel bomen. Ook dreigt het natuurgebied ’de Leemkuilen’ te verdrogen. Ten slotte komt er te veel stikstof bij in de Drunense Duinen. Dat kan beter, vindt de Natuur- en Milieugroep Vught NMV. De NMV spreekt in tijdens de hoorzitting …

Lees meer »