Mijn mening

Het Klaverblad

Een lokale krant als het Klaverblad is bedoeld voor alle inwoners van Vught. Daarom is het belangrijk dat ook iedereen zijn mening op deze pagina kwijt kan. Ongeacht politieke, religieuze of maatschappelijke achtergrond. Het spreekt vanzelf dat in deze rubriek geen plaats is voor scheldpartijen of straattaal.

Lees meer »

De Rattenplaag

We zijn gewaarschuwd door de Gemeente Vught middels een schrijven, maar er blijven mensen hardnekkig vogels voeren. Dit ondanks dat je ze er geregeld op aanspreekt, gooien ze toch etensresten op het grasveldje. Want het is zo weg, is maar voor de vogels. Vet in het riool gooien is ook …

Lees meer »

Kan de wethouder stoppen met slopen?

Vorige week donderdag is enige commotie ontstaan over de sloopplannen van de panden van basisschool ‘De Wieken’ in Vught-Zuid. Terecht overigens! Slopen doe je pas als het niet anders kan en je doet jezelf tekort als je de gebouwwaarde niet meeneemt, ergo laten staan levert in de regel ook meer …

Lees meer »

N65 tunnelbak een heel slecht idee

Tien jaar geleden ben ik in Vught gaan wonen omdat Vught een mooie groene omgeving heeft met schone lucht. Ik ben ook blij verrast met initiatieven van de gemeente om tezamen met de ondernemers en bewoners te bepalen hoe Vught nog aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de eigen bewoners en …

Lees meer »

Wateroverlast

De gemeente is kennelijk de weg kwijt! Wat een zielig en slecht voorbereid stuk wordt ons aangeboden op de gemeentepagina in Het Klaverblad van 8 juni 2016. Wat nou oud riool? De gemeente loopt al meer dan 40 jaar te roepen over het gescheiden rioolstelsel van Vught. Maar steeds weer …

Lees meer »

Behoud oversteek Boslaan-Vijverbosweg voor langzaam verkeer

De Fietsersbond vindt dat het budget van 106 miljoen voor de N65 vooral wordt besteed aan een snellere doorstroming van het autoverkeer. Daar heeft de fietser in principe niets aan. Sterker nog, daar mag de fietser niet de dupe van worden en dat gebeurt wel bij de oversteek Boslaan- Vijverbosweg.  …

Lees meer »