Mijn mening

Straatverlichting niet op orde

Woensdagavond 16 juni, in de schemering en later in de duisternis, heb ik een fietstocht gereden van langer dan een uur. Achter het Jeroen Bosch Ziekenhuis langs, in het donker de Deutersestraat (nabij de Moerputtenbrug) en daarbij andermaal ervaren dat het bijzonder hinderlijk is dat tegemoetkomende automobilisten erg lang hun …

Lees meer »

Alweer gemeente Vught

Er is een vergunning afgegeven om de Peperstraat (aan de Marktveld-zijde), te gebruiken als terras. Ik fiets, komende vanaf de Taalstraat door de Peperstraat, naar mijn garage toe. Zondag reed ik bijna een gast plat toen ik vrolijk de hoek om kwam, me nergens van bewust. Het argument van gemeente …

Lees meer »

Afval in de prullenbak!

Er wordt in het weekend en doordeweeks veel gebruikgemaakt van het basketbal-, voetbal- en speel- of sportveld aan het Bisschop Zwijsenplein. Hartstikke fijn en gezellig. Ook de kinderen van de Lichtstraat spelen onder schooltijd in de pauzes graag op het veld. Maandag 31 mei echter, zagen zij dat er héél …

Lees meer »

VluchtelingenWerk Nederland en de gemeente Vught

De schrik sloeg me om het hart toen ik het bericht las over het voornemen van de gemeente Vught, om de subsidie aan VluchtelingenWerk over te hevelen naar meer aan de gemeente gebonden voorzieningen. VluchtelingenWerk is een landelijke organisatie die op grote schaal en over jaren ervaring heeft met de …

Lees meer »

Onderzoek de tunnel

In toenemende mate wordt duidelijker dat de voorgenomen reconstructie van de N65 een ernstige aantasting gaat betekenen van de leefbaarheid en veiligheid binnen ons eigen Vught. Vasthoudend aan een eenmaal ingeslagen weg, zonder zicht op alle consequenties daarvan, heeft de gemeenteraad in meerderheid ingestemd met de plannen zoals deze tot …

Lees meer »

Speeldoos

Geacht college van B&W, gemeenteraad, bestuur van de Speeldoos en alle anderen die besluiten nemen over de Speeldoos en het nieuw te bouwen SCC. U bent allemaal bijgepraat n.a.v. het rapport van adviesgroep Synarchis over de Speeldoos, hoeveel duidelijker wilt u horen dat de Speeldoos gewoon voldoet en dat iedereen …

Lees meer »

Discriminatie van een Oldtimer (2)

Ik las met verbazing het stukje [zie hier, red.] van Martin van den Bosch over de controle van de politie. Van den Bosch moet die bekeuring aanvechten. Als je lampje kapot is en je hebt reserve bij je dan mogen ze geen bekeuring uitschrijven. Of de dienstdoende agent helpt, of …

Lees meer »

VughtParticipeert reageert gedeputeerde Van der Maat

De voorzitter van VughtParticipeert heeft gereageerd op het antwoord van Gedeputeerde Van der Maat (VVD) op een mail van VughtParticipeert d.d. 18 april. Dat antwoord hebt u in Het Klaverblad van 19 mei kunnen lezen. Voorzitter Helmer schrijft: Met onze mail hebben wij u, op indringende wijze, proberen duidelijk te …

Lees meer »

Vogelparadijs in de tuin?

Om vogels een beter leven te geven, kun je de tuin vogelvriendelijk maken. Toen we ons huidige huis kochten, hebben we meteen een vijver aangelegd met wat stapstenen. Hier kunnen de vogels drinken en badderen. De stenen staan een klein beetje schuin, zodat bij wisselende waterstanden het waterniveau altijd goed …

Lees meer »

Waar een wil is, is een tunnel

Al maanden volg ik met interesse de briefwisselingen in het Klaverblad rondom de beoogde reconstructie van de N65. Het blijft mij steeds verbazen dat binnen het gemeentebestuur geen plannen worden gesmeed om alsnog over te gaan op de tegenwoordig wél betaalbare ondertunneling. Er wordt echter vastgehouden aan de actuele plannen, …

Lees meer »