Mijn mening

Speeldoos en beukenboom…

Opvallend, die foto van een breedlachende wethouder Van de Ven bij het artikel over de teloorgang van de Speeldoos. Typisch Vught. de Vughtenaar laat dit alles gelaten over zich komen. Ik heb al gelezen dat er bewoners zijn die de ijsbaan weg willen hebben. Raar dorp!!!! Wel mauwen over een …

Lees meer »

Brief: “Laatste oproep tekenen voor behoud beuk Maurickplein”

“Beste Natuurliefhebber, A.s. donderdag, 27 september 2018, komt de Commissie Ruimte bijeen, en zullen wij, de Natuur- en Milieugroep Vught, nog één keer de gelegenheid hebben een pleidooi te houden voor het behoud van de beuk aan het Maurickplein. Of dit onze laatste kans is, weten we niet; wij zijn, …

Lees meer »

Brief: “Ondertunneling N65”

“Het gezond verstand heeft eindelijk gezegevierd in de gemeentehuizen van Vught en Haaren. De oude plannen voor fietstunneltjes zijn van de baan, want de nieuwe wethouders willen dat de N65 in zijn geheel wordt verdiept. Dat betekent een strijd om meer geld. Ter ondersteuning in deze strijd hebben we beide …

Lees meer »

Brief: “Meer sociale huurwoningen in Vught”

“In Het Klaverblad van 25 juli deed woningbouwvereniging Woonwijze verslag over het jaar 2017. In 2017 zochten 648 mensen in Vught actief een sociale huurwoning (12% van de 4473 ingeschrevenen). Er konden in 2017 slechts 163 inwoners door Woonwijze bediend worden. Dat is 25%. In de huidige Woonvisie van de …

Lees meer »

In memoriam Theo de Wijs

“Op zaterdag 1 september hebben we samen met de familie, vrienden, kennissen en met alle koren en veel oud-koorleden tijdens een indrukwekkende en vooral prachtig muzikaal omlijste afscheidsviering onze organist-dirigent Theo de Wijs [1928-2018] herdacht en hem bedankt voor zijn tomeloze inzet, hartelijke vriendschap en collegialiteit. Het is bekend dat …

Lees meer »

Brief: “De beuk eruit of de beuk erin?”

“‘Staat muurtje behoud beuk in de weg?’ Dit is de kop van het hoofdartikel in Het Klaverblad van 22 augustus 2018, waarin staat beschreven wat de gemeente van plan is met de herinrichting van het Maurickplein, ten koste van een grote monumentale beuk. Die moet worden gekapt om het doorgaande …

Lees meer »

Brief: “Beroerde verkeerssituatie bij het Moleneindplein”

“De huidige situatie bij het Moleneindplein in Vught is ronduit slecht. Door de combinatie van de afsluiting van de doorgaande Esscheweg en het instellen van eenrichtingsverkeer op de Molenstraat is het plein alleen toegankelijk via het noordelijke deel van de Esscheweg. Alles is bij de inrichting zo krap gemaakt dat …

Lees meer »

Brief: “Afbouw subsidie voor de Speeldoos”

“Als ik met mensen van de Speeldoos praat over de problemen rondom de subsidiëring van de Speeldoos, krijg ik een heel ander verhaal te horen dan wanneer ik met Vughtse bestuurders praat. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen, denk ik dan. Laten we voor het gemak ook …

Lees meer »

Brief: “Speeldoos en woongenot”

“Twee ingezonden brieven vorige week over de Speeldoos. Ik ben het helemaal eens met de inhoud van de brief van de familie Maessen. Duidelijk beschreven. Dank u wel. In het interview dat Avulo had met wethouder Toine van de Ven schrok ik van zijn toevoeging dat we vlakbij Den Bosch …

Lees meer »

Brief: “In Vught daar staat een doos”

Noot van de redactie: in Het Klaverblad van 18 juli is een ‘verkorte’ versie van deze brief van de heer De Bekker opgenomen. “Vanuit een ontstellende puinhoop met ontbrekende administratie, leerlingenlijsten, lesroosters, etc., begon ik in 1962 aan mijn functie als directeur van de Vughtse muziekschool. Het werd een moeizaam …

Lees meer »