Mijn mening

N65 en PHS: 2200 euro per man: zijn we gek geworden?

“Sinds kort zijn er nieuwe cijfers bekend over de bijdrage van Vught voor de PHS en de N65. Samen 2200 euro per persoon dus een gezin met 3 kleine kinderen betaalt 11.000 euro waarvan 7500 voor de N65 en wat krijg je ervoor? Over de voordelen van de PHS kan …

Lees meer »

JBZ Den Bosch wéér winnaar van ZIEKENHUIS TOP 100 (DAT VERWONDERT MIJ NIET!!!!!!)

“Ik doorliep ál ’n aantal afdelingen”….ja zéker, en heb ze TERECHT meermalen in poëzie geprezen, JBZ heeft m.i. recht op de “OVERWINNINGS-BEKER , Dat laat ik álle mensen dan ook héél graag lezen !! JBZ is zo goed en zorgzaam gericht op de medemens, daarom maakte ik in ’t verleden …

Lees meer »

De jacht is geopend!

“De Werkgroep Jagersboschlaan (JB-laan) houdt op 2 november een stille tocht. Stil, omdat de gemeente Vught haar bewoners monddood maakt. De werkgroep opent daarom de jacht op inspraak en participatie. Op vele dossiers gaat de inspraak in Vught mis. Ook na het besluit om de Jagersboschlaan te verharden en open …

Lees meer »

Sluitende begroting

“De wethouder financiën kan zowel creatief boekhouden als in een glazen bol kijken. Tegen alle begrotingsregels in neemt hij het resultaat van de septembercirculaire mee in de begroting van 2020, omdat deze volgens hem vanaf 2020 meevalt. Vreemde redenering, omdat hij toch zal moeten afwachten wat de meicirculaire 2020 voor …

Lees meer »

De Speeldoos gered!

“De Speeldoos lijkt gered, zeker voor de komende drie jaar. Wij, Jo van Dinther, Louis Wetzer en Teun Wezelenburg, hebben met veel belanghebbenden rondom de Speeldoos gesproken. Wij vinden dat professionele kunst een integraal onderdeel moet vormen van het aanbod van de Speeldoos. Uit de diverse gesprekken hebben wij de …

Lees meer »

Ode aan de Jagersboschlaan

“Dwaasheid in de ‘onderwereld’, er ‘boven’ nog veel meer! Op jacht naar het grote kapitaal, krijgt het ‘Zwarte Pad’ een ander verhaal. De natuur verliest er meer en meer, haar stilte, de puurheid is beneveld. Te veel aan stikstof, fijnstof, en geluid, halen leefbaarheid voor mens, dier en plant onderuit. …

Lees meer »

Ovonde

“vijf uitwegen heeft het stenen ei als uitgebikte vegen van een stratenbrij een waarlijk novum in de Vughtse ruimte, een breekbaar ovum van ambtelijke luim voorzien van mensendrank uit een Gouden ton, nog van autobrandstof uit een schelpen pomp als breekbare schakel tussen Esschestraat en –weg, Theresia- en Martinilaan en …

Lees meer »

Bijeenkomst Jagersboschlaan

Ondanks alle bezwaren, zienswijzen en protesten die er liggen omtrent de openstelling van de Jagersboschlaan, dendert het Vughts college door. Er zijn grote onzekerheden omtrent de N65 i.v.m. de PAS. De JBlaan zou na de reconstructie van de N65 nodig zijn om de verkeersstromen binnen Vught gelijk te verdelen. Geen …

Lees meer »

Uitnodiging aan de gemeenteraad van Vught

Voor het eerst wend ik me tot de gemeenteraadsleden van Vught. Ik heb samen met enkele buurtbewoners bezwaar ingebracht tegen het plan Braacken. In het plan wordt voorgesteld een bos weg te halen voor vier vrije kavels aan de zijde van Vughterhage. Wij vragen om afstel van deze plannen. Het …

Lees meer »

Jagersboschlaan

Tot mijn verbazing lees ik in Het Klaverblad van 18 september dat de Jagersboschlaan wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Terwijl vrijwel alle grote projecten, ook wegenbouw en -reconstructies door de zg. stikstofuitspraak van de Raad van State momenteel stilliggen of worden heroverwogen, ook de N65, doen burgemeester en wethouders van …

Lees meer »