Mijn mening

GB heeft eigen coronaregels?

Het staat voor mij al een tijd als een paal boven water dat Gemeentebelangen niets opheeft met de burgerij van Vught. De partij heeft zich van zijn kiezersvolk vervreemd en trekt zich er niets meer van aan en dat geldt nu ook voor de coronaregels. In Het Klaverblad van woensdag …

Lees meer »

Petitie Jagersboschlaan: Da’s vreemd

Aan het verhaal rond het behoud van een natuurlijke Jagersboschlaan kan weer een hoofdstuk worden toegevoegd. Zoals bekend bestaat er weerstand tegen het plan van de gemeente om de Jagersboschlaan te verharden. Het is een prachtig stukje natuur dat behouden zou moeten blijven. Om het plan voor verharding te onderbouwen, …

Lees meer »

Bepalend dorpsbeeld Den Dungen in gevarenzone

Onlangs lazen we in het Brabants Dagblad dat de gemeente overweegt om De Blauwe Scholk in Den Dungen te slopen. Ruim 6 jaar heeft de gemeente zelf verzuimd enig onderhoudswerk aan het gebouw te verrichten. Nu zien de wethouders Van der Aa en Mathijsen een losse steen van de schoorsteen …

Lees meer »

Prachtig nieuw fietspad in Helvoirt langs de Oude Bosschebaan

Het oude fietspad – meer een paadje – was zeer dringend aan onderhoud toe. Het zat vol kuilen en het was zo smal dat elkaar passeren gevaarlijk werd. Niet voor niets gebruikten veel fietsers de asfaltweg verderop. Met dit nieuwe brede fietspad kunnen alle soorten gebruikers nu veilig en prettig …

Lees meer »

Fair play van het college?

In een reactie op de uitspraak van de rechter over de Jagersboschlaan waarover in Het Klaverblad van vorige week uitvoerig is bericht, liet wethouder Van de Ven tijdens een radio-uitzending van NOVO3 blijken dat hij wel begrip kon opbrengen voor de uitspraak van de rechter en dat deze niet geheel …

Lees meer »

Is de Jagersboschlaan van het (zwarte) pad af?

Het verharden van de Jagersboschlaan, in Vught bekend als ‘het Zwarte Pad’ valt moeilijk te accepteren. Het is een van de laatste stukjes bospad waarvan wij in de kern van Vught nog kunnen genieten. Politiek gezien is er veel gedebatteerd en besluitvorming is, zij het onder luid protest van de …

Lees meer »

Verkrachting

De Loonse en Drunense Duinen, Nationaal Park, Natura 2000-gebied. Mooie kwalificaties! Het gaat allemaal uit van zuinigheid op de natuur. Ik probeer er dagelijks van te genieten, maar mijn vertrouwen in het behoud van die natuur heeft toch wel een knauw gekregen. Op de Oude Bosschebaan is een zogenaamd ‘hoogwaardige …

Lees meer »

Poep in Reeburgpark

Een korte reactie op een brief in Het Klaverblad van 12 augustus over overlast door hondenpoep op de wandelpaden in het Reeburgpark. Mijn reactie hierop is dat als je goed kijkt, je goed kunt zien dat het géén hondenpoep is die door het hele park verspreid ligt, maar poep van …

Lees meer »

‘Overbodig’ interpellatiedebat

In het artikel in Het Klaverblad over het interpellatiedebat van de Vughtse raad op 4 augustus jongstleden, lees ik dat de coalitiepartijen grote vraagtekens zetten bij de noodzaak om de raad bijeen te roepen tijdens het zomerreces. De vraag is echter of het juist nu niet broodnodig was om dit …

Lees meer »

Interpellatiedebat overbodig?

In Het Klaverblad van 12 augustus wordt het interpellatiedebat door PvdA-GL en VVD overbodig gevonden. De dames en heren ‘moesten’ terugkomen van hun vakantie. Dit was niet wat de oppositiepartijen eisten, maar volgens de organisatie bij de gemeente niet anders kon. Dit was dus pech voor de gehele raad. De …

Lees meer »