Mijn mening

Poep in Reeburgpark

Een korte reactie op een brief in Het Klaverblad van 12 augustus over overlast door hondenpoep op de wandelpaden in het Reeburgpark. Mijn reactie hierop is dat als je goed kijkt, je goed kunt zien dat het géén hondenpoep is die door het hele park verspreid ligt, maar poep van …

Lees meer »

‘Overbodig’ interpellatiedebat

In het artikel in Het Klaverblad over het interpellatiedebat van de Vughtse raad op 4 augustus jongstleden, lees ik dat de coalitiepartijen grote vraagtekens zetten bij de noodzaak om de raad bijeen te roepen tijdens het zomerreces. De vraag is echter of het juist nu niet broodnodig was om dit …

Lees meer »

Interpellatiedebat overbodig?

In Het Klaverblad van 12 augustus wordt het interpellatiedebat door PvdA-GL en VVD overbodig gevonden. De dames en heren ‘moesten’ terugkomen van hun vakantie. Dit was niet wat de oppositiepartijen eisten, maar volgens de organisatie bij de gemeente niet anders kon. Dit was dus pech voor de gehele raad. De …

Lees meer »

De opgestoken vinger van de SP

De opgestoken vinger die de SP heeft gebruikt in de soap rond de Jagersboschlaan, heeft in politieke kringen in Vught voor nogal wat verontwaardiging gezorgd. Tijd voor opheldering dus. Het interpellatiedebat dat inmiddels achter ons ligt, heeft voor de nodige irritatie gezorgd, doordat politici gestoord werden in hun vakantie. En …

Lees meer »

Het Reeburgpark

Wat zijn wij in Vught gezegend met zo’n mooi park, prachtig aangelegd en goed onderhouden. Bankjes om even uit te rusten en te genieten van de natuur en de prachtige bomen in diverse kleuren en omvang. Maar er moet mij iets van het hart: ik kan niet echt genieten van …

Lees meer »

Acties om N65-reconstructieplan te stoppen

In de week nadat B&W en Raad in Haaren erin zijn geslaagd op 2 juli hun grootste blunder ooit te maken, is de prijs van hun rampzalige N65-reconstructieplan al opgelopen van 155 miljoen naar 180 miljoen. Tel uit je winst. Een negatief maatschappelijk rendement van vele tientallen miljoenen! Er zal …

Lees meer »

Fietsersbond vraagt gemeenten Haaren en Vught om een cadeautje

Zoals het er nu naar uitziet, is de aanleg van het vernieuwde fietspad Oude Bosschebaan Helvoirt en het binnenkort nog op te knappen fietspad Helvoirtseweg Haaren (vice versa) het laatste wat er door de gemeente Haaren wordt gedaan met betrekking tot het fietsbeleid. En dan praten we toch over totaal …

Lees meer »

Zienswijze PHS

      Zienswijze Geachte mevrouw, meneer Met passen en meten geraakt de tijd versleten. Aan welke voorwaarden PHS moet voldaan worden? Wat mogen de gezamenlijke investeringen kosten? Hoeveel overlast verdragen de in de nabijheid wonende inwoners tijdens de gehele bouwperiode? Welke alternatieven zijn er? Wat als je in het …

Lees meer »

Carnaval gaat altijd door, de vraag is alleen hóé?

Carnaval is géén evenement, het is een traditioneel jaarfeest. Ook als er niets georganiseerd zou worden, dan is het toch nog Vastenavond. Of de Oggelvorsen het volgend jaar samen zij aan zij in ‘de Es’ op elkaar gepakt het feest kunnen vieren is maar zeer de vraag. Wij willen natuurlijk …

Lees meer »

N65 en CDA

Het meest besproken kruispunt in Helvoirt is waarschijnlijk het kruispunt Torenstraat/Molenstraat/N65. Op deze kruising zijn al vele ongelukken gebeurd en helaas ook met dodelijke afloop. De kruising moet veiliger worden; daar praten we al tientallen jaren over. Het CDA gaat voor veiligheid en leefbaarheid. Daarom zijn we blij dat het …

Lees meer »