Mijn mening

Zionsburg

Jarenlang heeft Zionsburg erbij mogen liggen als bijna een stukje natuur midden in het hart van Vught. Wat door Gemeentebelangen zo volstrekt onterecht een ‘rotte kies’ genoemd werd, is in diezelfde tijd letterlijk uitgegroeid tot een klein paradijsje voor allerlei flora en fauna. Hoe mooi en waardevol kan een gebied …

Lees meer »

Geen reden om te twijfelen aan Dassenburcht volgens Das&Boom

Er is een bewoonde dassenburcht aangetroffen binnen ca.1 km van de Jagersboschlaan. Das&Boom heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de aanwezigheid daarvan. Voor een ingreep als het verharden van de Jagersboschlaan moet daarom nu eerst een natuurtoets verricht worden (Wet natuurbescherming). Vastgesteld moet worden of de ingreep negatieve …

Lees meer »

Ik ben het niet

In Het Klaverblad van afgelopen week [uitgave 16 september, red.] stond een stukje over GB en coronaregels ondertekend door Jan Vugts. Leuk om vast te stellen dat ik een naamgenoot heb, maar daar een aantal mensen mij gevraagd heeft of ik dit stukje heb geschreven, wil ik graag even rechtzetten …

Lees meer »

GB heeft eigen coronaregels?

Het staat voor mij al een tijd als een paal boven water dat Gemeentebelangen niets opheeft met de burgerij van Vught. De partij heeft zich van zijn kiezersvolk vervreemd en trekt zich er niets meer van aan en dat geldt nu ook voor de coronaregels. In Het Klaverblad van woensdag …

Lees meer »

Petitie Jagersboschlaan: Da’s vreemd

Aan het verhaal rond het behoud van een natuurlijke Jagersboschlaan kan weer een hoofdstuk worden toegevoegd. Zoals bekend bestaat er weerstand tegen het plan van de gemeente om de Jagersboschlaan te verharden. Het is een prachtig stukje natuur dat behouden zou moeten blijven. Om het plan voor verharding te onderbouwen, …

Lees meer »

Bepalend dorpsbeeld Den Dungen in gevarenzone

Onlangs lazen we in het Brabants Dagblad dat de gemeente overweegt om De Blauwe Scholk in Den Dungen te slopen. Ruim 6 jaar heeft de gemeente zelf verzuimd enig onderhoudswerk aan het gebouw te verrichten. Nu zien de wethouders Van der Aa en Mathijsen een losse steen van de schoorsteen …

Lees meer »

Prachtig nieuw fietspad in Helvoirt langs de Oude Bosschebaan

Het oude fietspad – meer een paadje – was zeer dringend aan onderhoud toe. Het zat vol kuilen en het was zo smal dat elkaar passeren gevaarlijk werd. Niet voor niets gebruikten veel fietsers de asfaltweg verderop. Met dit nieuwe brede fietspad kunnen alle soorten gebruikers nu veilig en prettig …

Lees meer »

Fair play van het college?

In een reactie op de uitspraak van de rechter over de Jagersboschlaan waarover in Het Klaverblad van vorige week uitvoerig is bericht, liet wethouder Van de Ven tijdens een radio-uitzending van NOVO3 blijken dat hij wel begrip kon opbrengen voor de uitspraak van de rechter en dat deze niet geheel …

Lees meer »

Is de Jagersboschlaan van het (zwarte) pad af?

Het verharden van de Jagersboschlaan, in Vught bekend als ‘het Zwarte Pad’ valt moeilijk te accepteren. Het is een van de laatste stukjes bospad waarvan wij in de kern van Vught nog kunnen genieten. Politiek gezien is er veel gedebatteerd en besluitvorming is, zij het onder luid protest van de …

Lees meer »

Verkrachting

De Loonse en Drunense Duinen, Nationaal Park, Natura 2000-gebied. Mooie kwalificaties! Het gaat allemaal uit van zuinigheid op de natuur. Ik probeer er dagelijks van te genieten, maar mijn vertrouwen in het behoud van die natuur heeft toch wel een knauw gekregen. Op de Oude Bosschebaan is een zogenaamd ‘hoogwaardige …

Lees meer »