Mijn mening

Uitspraak Jagersboschlaan teleurstelling

De gemeente Vught krijgt van de bestuursrechter toestemming tot verharding van de Jagersboschlaan. Een grote teleurstelling voor de Vughtse bevolking. De rechter zegt ook, ik citeer: “De bestuursrechter heeft niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen inzicht vast …

Lees meer »

Ik Vertrek

Al hun tegenargumenten ten spijt hebben de dieren van de Jagersboschlaan met afgrijzen moeten vernemen dat de rechtbank alsnog heeft bepaald dat het Zwarte Pad verhard mag worden. Natuurlijke rust en ruimte zullen plaats maken voor een stroom van gemotoriseerd verkeer. Terwijl wandelaars nog een laatste keer genieten van het …

Lees meer »

Hoe onveilig zijn fietspaden waar auto te gast is?

Nu de Jagersboschlaan in ruste is, kunnen de raadsleden en wethouders, die meegewerkt hebben aan het verharden van de Jagersboschlaan tot een z.g. veilige fietsstraat eens een paar dagen kijken op het laatste stukje Esscheweg, vanaf de laatste rotonde richting de sportvelden in Vught-Zuid. Daar fietsen elke avond zo tussen …

Lees meer »

Helden van de lokale democratie

Het is maandagochtend. Ik fiets naar het gemeentehuis. Daar heb ik samen met Barry een afspraak met twee vriendelijke medewerkers van de gemeente Vught. Een afspraak waar gecontroleerd wordt of we de kandidatenlijst van onze partij op de juiste manier hebben aangeleverd. Of de handtekeningen op de juiste plek staan, …

Lees meer »

Zionsburg

Jarenlang heeft Zionsburg erbij mogen liggen als bijna een stukje natuur midden in het hart van Vught. Wat door Gemeentebelangen zo volstrekt onterecht een ‘rotte kies’ genoemd werd, is in diezelfde tijd letterlijk uitgegroeid tot een klein paradijsje voor allerlei flora en fauna. Hoe mooi en waardevol kan een gebied …

Lees meer »

Geen reden om te twijfelen aan Dassenburcht volgens Das&Boom

Er is een bewoonde dassenburcht aangetroffen binnen ca.1 km van de Jagersboschlaan. Das&Boom heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de aanwezigheid daarvan. Voor een ingreep als het verharden van de Jagersboschlaan moet daarom nu eerst een natuurtoets verricht worden (Wet natuurbescherming). Vastgesteld moet worden of de ingreep negatieve …

Lees meer »

Ik ben het niet

In Het Klaverblad van afgelopen week [uitgave 16 september, red.] stond een stukje over GB en coronaregels ondertekend door Jan Vugts. Leuk om vast te stellen dat ik een naamgenoot heb, maar daar een aantal mensen mij gevraagd heeft of ik dit stukje heb geschreven, wil ik graag even rechtzetten …

Lees meer »

GB heeft eigen coronaregels?

Het staat voor mij al een tijd als een paal boven water dat Gemeentebelangen niets opheeft met de burgerij van Vught. De partij heeft zich van zijn kiezersvolk vervreemd en trekt zich er niets meer van aan en dat geldt nu ook voor de coronaregels. In Het Klaverblad van woensdag …

Lees meer »

Petitie Jagersboschlaan: Da’s vreemd

Aan het verhaal rond het behoud van een natuurlijke Jagersboschlaan kan weer een hoofdstuk worden toegevoegd. Zoals bekend bestaat er weerstand tegen het plan van de gemeente om de Jagersboschlaan te verharden. Het is een prachtig stukje natuur dat behouden zou moeten blijven. Om het plan voor verharding te onderbouwen, …

Lees meer »

Bepalend dorpsbeeld Den Dungen in gevarenzone

Onlangs lazen we in het Brabants Dagblad dat de gemeente overweegt om De Blauwe Scholk in Den Dungen te slopen. Ruim 6 jaar heeft de gemeente zelf verzuimd enig onderhoudswerk aan het gebouw te verrichten. Nu zien de wethouders Van der Aa en Mathijsen een losse steen van de schoorsteen …

Lees meer »