Home / Mijn mening

Mijn mening

Jagersboschlaan

“Voor het verharden van de Jagersboschlaan is een omgevingsvergunning aangevraagd. Volgens het gemeentebestuur van Vught is dit verharden nodig als de N65 in Vught verdiept wordt aangelegd. Er is veel geprotesteerd tegen dit verharden b.v. met ‘Vent Weg’. Wat ik heb gemist in deze discussie is dat een groep mensen …

Lees meer »

Belangen

“Gemeentebelangen doet haar naam geen eer meer aan. Als betrokken inwoner van Vught vraag ik me tegenwoordig ten zeerste af welke gemeentebelangen er tegenwoordig eigenlijk nog gediend worden. De Jagersboschlaan moet van Gemeentebelangen kosten wat kost geasfalteerd worden. Welke gemeentebelangen resulteren hier? Wethouder Van Woesik beslist dat dit het beste …

Lees meer »

Habitat over motie D66 en ontwikkeling woonlocatie Martinilaan

“Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 6 juni is een motie van D66 en het CDA aan de orde geweest die mogelijkerwijs verwarring heeft gezaaid over de rol van wooncoöperatie Habitat bij de totstandkoming van deze motie. Graag willen wij daarom verduidelijking geven over de werkelijke feiten inzake …

Lees meer »

Raadsels

De laatste uitgaven van Het Klaverblad staan vol raadsels over beslissingen van ‘onze’ gemeenteraad. Men krijgt de indruk dat onze wethouders hebben gesolliciteerd bij Rijkswaterstaat en met onze belastingcenten staan te solliciteren als binnenkomertje. De nadruk ligt nu weer even op de N65 en heft de wethouder het champagneglas op …

Lees meer »

Als je maar lang genoeg beukt, valt hij wel om!

Het pinksterweekend is weer voorbij en ik hoop dat iedereen net zo genoten heeft als ik. Afgelopen donderdag was er weer zo’n raadsvergadering in Vught waarin niemand naar elkaar luisterde en die vol zat met onwaarheden met als enige doel, elkaar te beschadigen. Oud-wethouder Potters noemde het een zeer slechte …

Lees meer »

Ontwerp nieuwe N65, zegen of vloek?

Is het ontwerp ‘nieuwe N65’ wel een zegen voor Vught en zijn bewoners of is het een vloek? Als voorbereiding op de aanpassing van de N65, is de gemeente Vught al tijden bezig de toekomstige verkeersstromen door Vught ingrijpend te veranderen. Neem nu de Jagersboschlaan. Er zijn vergevorderde plannen deze …

Lees meer »

Opmerkelijke uitspraak Raad van State

“Op 29 mei deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een opmerkelijke uitspraak inzake luchtverontreiniging langs drukke wegen. De uitspraak impliceert dat het voorschrift in Bijlage E III C van de EU Richtlijn Luchtkwaliteit om op microschaal te toetsen binnen 10 meter van de wegrand, iedere betekenis verliest. …

Lees meer »

Besluit van het college blijft voor mij een raadsel

“Het besluit van het Vughtse college om een viaduct zonder aansluiting op de N65 en als landbouwviaduct ‘Groene Woud’ bij Sparrendaal te plaatsen, biedt voor ons geen enkele verbetering. De raad gaf de wethouder de opdracht om, in plaats van de geplande verkeerslichten bij het Groene Woud, een betere bereikbaarheid …

Lees meer »

Reactie Ouderen Samen op het woningbouwprogramma 2019-2028

In de raadscommissie ‘Ruimte’ is op 16 mei het woningbouwprogramma 2019-2028 besproken. Ouderen Samen heeft daarbij gebruikgemaakt van het inspreekrecht. Wat staat er in over de huisvesting van de Vughtse ouderen? In het lijsttrekkersdebat dat Ouderen Samen in maart 2018 organiseerde, is daar al veel over gezegd. Onze verwachtingen waren …

Lees meer »

N65 VKA+ De uitkomst staat vast, de onderbouwing ontbreekt

“Donderdagavond 9 mei jl. was er een commissievergadering speciaal bijeengeroepen om uitleg te krijgen over de meest recente verkeerscijfers. Bij monde van de heer Papavoine werden in eerste instantie de nieuw verkregen cijfers betreffende de te verwachten verkeersintensiteiten op de meest belangrijke wegen binnen Vught in 2030 afgezet tegen de …

Lees meer »