Home / Mijn mening

Mijn mening

De Speeldoos gered!

“De Speeldoos lijkt gered, zeker voor de komende drie jaar. Wij, Jo van Dinther, Louis Wetzer en Teun Wezelenburg, hebben met veel belanghebbenden rondom de Speeldoos gesproken. Wij vinden dat professionele kunst een integraal onderdeel moet vormen van het aanbod van de Speeldoos. Uit de diverse gesprekken hebben wij de …

Lees meer »

Ode aan de Jagersboschlaan

“Dwaasheid in de ‘onderwereld’, er ‘boven’ nog veel meer! Op jacht naar het grote kapitaal, krijgt het ‘Zwarte Pad’ een ander verhaal. De natuur verliest er meer en meer, haar stilte, de puurheid is beneveld. Te veel aan stikstof, fijnstof, en geluid, halen leefbaarheid voor mens, dier en plant onderuit. …

Lees meer »

Ovonde

“vijf uitwegen heeft het stenen ei als uitgebikte vegen van een stratenbrij een waarlijk novum in de Vughtse ruimte, een breekbaar ovum van ambtelijke luim voorzien van mensendrank uit een Gouden ton, nog van autobrandstof uit een schelpen pomp als breekbare schakel tussen Esschestraat en –weg, Theresia- en Martinilaan en …

Lees meer »

Bijeenkomst Jagersboschlaan

Ondanks alle bezwaren, zienswijzen en protesten die er liggen omtrent de openstelling van de Jagersboschlaan, dendert het Vughts college door. Er zijn grote onzekerheden omtrent de N65 i.v.m. de PAS. De JBlaan zou na de reconstructie van de N65 nodig zijn om de verkeersstromen binnen Vught gelijk te verdelen. Geen …

Lees meer »

Uitnodiging aan de gemeenteraad van Vught

Voor het eerst wend ik me tot de gemeenteraadsleden van Vught. Ik heb samen met enkele buurtbewoners bezwaar ingebracht tegen het plan Braacken. In het plan wordt voorgesteld een bos weg te halen voor vier vrije kavels aan de zijde van Vughterhage. Wij vragen om afstel van deze plannen. Het …

Lees meer »

Jagersboschlaan

Tot mijn verbazing lees ik in Het Klaverblad van 18 september dat de Jagersboschlaan wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Terwijl vrijwel alle grote projecten, ook wegenbouw en -reconstructies door de zg. stikstofuitspraak van de Raad van State momenteel stilliggen of worden heroverwogen, ook de N65, doen burgemeester en wethouders van …

Lees meer »

De jacht op de Jagersboschlaan is geopend

PvdA-GroenLinks, Gemeentebelangen en VVD in Vught zijn ervan overtuigd dat het verharden en openstellen van de Jagersboschlaan de best mogelijke oplossing is voor een niet bestaand probleem en het ‘algemeen belang’ het beste dient. Deze coalitie durft zelfs te beweren dat de Provincie de kwaaie pier is. De provincie wil …

Lees meer »

Glaskratjes Wandeling

Op dinsdag worden in onze Vughtse wijk een keer per maand de glaskratjes opgehaald. Sinds kort mag er geen blik meer bij, dat moet voortaan in de zakken voor plastic en zuivel-drankkartons op vrijdag. Lastig hoor, die wijzigingen bij het scheiden van afval. Ben je eindelijk gewend, moet het ineens …

Lees meer »

Milieustraat gesloten i.v.m. warmte

“Afgelopen zaterdagmiddag reed ik met een doos vol incontinentiemateriaal richting de milieustraat. Deze middag is voor mij, als 24/7 mantelzorger, de enige mogelijkheid om dit afval daar naartoe te brengen. Helaas, de milieustraat bleek i.v.m. de warmte (nog geen 30°C) gesloten. Uit de grote toestroom kon ik opmaken dat ik …

Lees meer »

Herontwikkeling van De Braacken

“Op de locatie van het voormalige verzorgingstehuis De Braacken wil de gemeente de bouw van 35 dure vrijesectorwoningen mogelijk maken. Het plan in de huidige vorm levert geen bijdrage aan betaalbare huisvesting voor ouderen. Dat is niet aanvaardbaar, omdat de woningbehoefte onder senioren in Vught groot is en de komende …

Lees meer »