Mijn mening

Schandalig

Gisteren [11-01, red.] hoorde ik het bericht dat er vaccins gegeven zijn aan medewerkers van zorginstellingen, die hierop geen recht hadden. Het zou gaan om kantinemedewerkers en kantoorpersoneel. Dat de verpleegkundigen van IC’s en Covid-afdelingen en ook de medewerkers van verpleeghuizen en thuiszorg, die nauwe contacten onderhouden met bewoners en …

Lees meer »

Een tunnel is haalbaar voor Vught, de nieuwe coalitie moet deze kans grijpen

Zoals beloofd hebben VughtParticipeert en Stichting Comité N65 een alternatieve calculatie laten maken voor een tunnel voor doorgaand verkeer. Hieruit blijkt dat het mogelijk is voor hetzelfde budget een tunnel te bouwen in plaats van een halfopen verkeersgoot. De voordelen van een gesloten eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken …

Lees meer »

Hoogbouw komt voor de val

Het is duidelijk dat de bezwaarmakers glansrijk verloren hebben bij de hoorcommissie m.b.t. de hoogte van de nieuwbouw op het Marktveld. Maar, zij geven zich nog niet gewonnen en beraden zich over te nemen stappen. ‘Goed dat er iets gebeurt met de Marktveldpassage, maar het moet er wel beter op …

Lees meer »

Veilig en Gezond N65 onder de Grond!

Met dank aan iedereen die ons stemadvies gevolgd heeft, is nu mogelijk een politieke aardverschuiving op komst in Vught. De 5 zetels van D66 en de 3 van het CDA leiden tot een meerderheid indien D66 kans ziet een coalitie met VVD en/of PvdA-GL te vormen. Uit het recente formatieadvies …

Lees meer »

Wintertafereel

Op zondag 13 december stapte ik op de fiets naar Cromvoirt om een ochtendwandeling te maken. Zo gauw ik de IJzeren Man was gepasseerd, stonden auto’s geparkeerd in de berm in aantallen die me deden denken aan een groots opgezette markt. Ik werd ingehaald door fietsers op wandelschoenen en reed …

Lees meer »

Open brief aan burgemeester Van de Mortel

Hierbij richt ik me in een open brief persoonlijk tot u met een dringend verzoek, nee ik smeek u om aandacht te besteden aan de onaanvaardbare verkeerssituatie in de driehoek Lidwinastraat/Moleneindstraat/Willibrordusstraat. Dit probleem is zeker al 10 jaar bekend bij de gemeente, maar ondanks alle eerdere verzoeken, meldingen en toezeggingen …

Lees meer »

Speelbal

Onze Speeldoos is een markant en degelijk gebouw dat alle kwaliteiten en functies in zich heeft om te voldoen aan haar culturele doelstelling. Het verdient daarom een goede en betaalbare opknapbeurt en géén afbraak en vervanging. Als speelbal dreigt zij het slachtoffer te worden van voorgaand politiek spel, wanneer geldverslindende …

Lees meer »

De stad slaapt nog, Eric niet

Op een koude, donkere, vroege herfstochtend hoor ik vanuit mijn slaapkamerraam een stem en zelfs een lachdie ik herken. Dat is Eric, de achtenvijftigjarige, vrolijke man met een bakfiets en een sigaar in zijn mond. Eric is bijzonder, geen doorsnee man, hij is spastisch geboren en werkt al jaren als …

Lees meer »

Vind alleen ik dit jammer?

In een brief van de gemeente Haaren 7 oktober 2020, wordt aangegeven dat er per 1 januari 2021 een aantal veranderingen gaat plaatsvinden in de afvalinzameling. Verwezen wordt naar een folder waarin de gemeente Vught de regeling toelicht. Bij het hoofdstuk Groeninzamelpunt wordt gemeld dat de inzameling van tuinafval op …

Lees meer »

Open brief aan de informateur in Vught

Sinds zijn oprichting in 2012 is de vereniging Samen voor Vught (SvV) actief om de inspanning van het college van B&W te ondersteunen bij de aanpassingen aan het spoor. Hetzelfde geldt sinds 2006 voor vereniging Platform Vught Structureel (PVS), die zich inzet om een goede inpassing van de veranderingen aan …

Lees meer »