Home / Mijn mening

Mijn mening

Brief: Wij willen die Vent-weg

“Wij willen die Vent-weg is zeker van toepassing voor aan- en omwonenden van de Jagersboschlaan. Al ruim een half jaar probeert de werkgroep JBlaan duidelijkheid te krijgen van het Vughtse college over de mogelijkheid van een ventweg langs de N65. Aanvankelijk begon dit college met drie opties. Was dit een …

Lees meer »

Brief: Kom in actie voor Theater de Speeldoos

“Het raadsbesluit om geen subsidie naar de professionele kunst te laten gaan is funest voor de avondvoorstellingen in Theater de Speeldoos. Deze zullen ophouden te bestaan. Dit is het gevolg van een onmogelijk raadsbesluit voor een schouwburg. Bij een schouwburg hoort een avondprogrammering. De gemeenteraad heeft in 2017 door Berenschot …

Lees meer »

Brief: Wanneer stopt iemand de waanzin van het N65 VKA+?

“Het plan VKA+ voor de N65 levert niets anders op dan problemen voor Vught en de Vughtenaren die de komende 20 jaar na uitvoering nog niet zijn opgelost. Wordt de oversteekbaarheid sneller en veiliger door het VKA+? Ogenschijnlijk lijkt het alsof je met het VKA+ een betere, veiligere en snellere …

Lees meer »

“Wij willen die vent weg” gaat actie voeren

Enkele groepen maken zich zorgen over de ontwikkelingen rondom de N65 en hebben zich verzameld tot één tijdelijke actiegroep “Wij willen die vent weg”. Het doel van deze groep is het college van B&W duidelijk maken dat in Vught grote verkeersproblemen gaan ontstaan wanneer de huidige plannen doorgaan. Door de …

Lees meer »

Brief: de Speeldoos

“zo robuust en toch zo kwetsbaar een speelbal door zoveel misbaar grote woorden kleine daden geen harmonie te weinig waarde de ziel van Vught dans en muziek een echt theater dat respect verdient komt terug op uw schreden strijk over uw hart waardeer cultuur de gemeenschap verwacht” Peter van den …

Lees meer »

Brief: Woningbouw Roucouleur

“De laatste tijd maakt politiek Vught zich met een zekere regelmaat druk over woningbouwplannen in relatie tot de toewijzing van woningen en de doelgroep die daarmee bediend zou moeten worden. Was er vorig jaar commotie over de wijziging van plannen voor de locatie Molenven, korte tijd later verplaatste de collectieve …

Lees meer »

Brief: Centrumplan Oost aan de Marktveldzijde veel te hoog en mist elke dorpse maat!

“In het artikel over het Centrumplan Oost in het Brabants Dagblad van dinsdag 26 maart stelt een woordvoerder van de gemeente Vught dat het bestemmingsplan al vast ligt. Hierbij een correctie: Er moet nog een vergunning (met een zgn. ruimtelijke onderbouwing) aangevraagd worden voor de hoogte van het complex aan …

Lees meer »

Brief: Wat moet dat worden met N65 en het spoor?

“Al weken lang worden we als bewoners geconfronteerd met grote, onnodige overlast t.b.v. de herinrichting Boxtelseweg/Maurickplein. De gemeente Vught beloofde in beginsel een goed doordachte fasering, maar daarvan komt niets terecht, integendeel. Al wekenlang wordt van alles opengebroken zonder dat rekening wordt gehouden met eerdere toezeggingen over de fasering, die …

Lees meer »

Brief: Voldoet Avulo aan de criteria?

In de editie van 6 maart las ik een open brief van bezorgde vrijwilligers van Avulo, de lokale omroep van Vught. Ik wil met mijn onderstaande betoog niets af doen aan het belang van vrijwilligers, maar wil wat dieper ingaan op een aantal aangehaalde punten in de gepubliceerde brief. Ik …

Lees meer »

Brief: Zorgen bij Avulo

“De Algemene Vughtse Lokale omroep Avulo is al meer dan 30 jaren actief in Vught. Opgestart voor het verzorgen van radioprogramma’s, is de organisatie – door het uitzenden via televisie en het gebruikmaken van bijna alle internetmogelijkheden, inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige crossmediale omroep. De Avulo is een typische vrijwilligersorganisatie; …

Lees meer »