Infra

Provincie antwoordt op brief VughtParticipeert over N65

VughtParticipeert heeft op 18 april een boze brief naar de gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) gestuurd als reactie op de ‘Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65’ van 14 april 2021, waarin werd medegedeeld dat de provincie had vastgesteld dat de plannen voor de N65 niet voldoen aan de wettelijke …

Lees meer »

Antwoorden op vragen SP over stikstof

Het Vughtse SP-raadslid Dani Smith vindt dat, nu gebleken is dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor de N65 in Vught is uitgegaan van foutieve berekeningen van de stikstofuitstoot, een heroverweging van de plannen wel degelijk reëel is. Uit de antwoorden van het Vughtse college op schriftelijke vragen van …

Lees meer »

Hoe worden inwoners betrokken bij nieuwe Mobiliteitsvisie Vught?

In 2021 en 2022 gaat de gemeente Vught zich bezighouden met het opstellen van een nieuwe Mobiliteitsvisie en Mobiliteitskader (voorheen Verkeer- en Vervoersplan). Het plan moet aangeven hoe Vught de komende jaren (tot 2035) gaat toewerken naar maatwerkoplossingen voor optimale spreiding van het verkeer op het onderliggend wegennet, hoe de …

Lees meer »

Help mee de ombouw van het spoor in goede banen te leiden!

Vught gaat op de schop. Na jaren van voorbereiding zet ProRail de laatste stappen in de voorbereiding om het treinverkeer, grotendeels verdiept in een tunnelbak, door Vught te laten lopen. Een enorm project waarmee iedereen in Vught vroeg of laat te maken krijgt. De uitvoering start in 2023 met de …

Lees meer »

Uitspraak rechter biedt ruimte voor beter plan N65

Op dinsdag 16 maart jl. deed de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak omtrent het verzoek tot schorsing van het N65-bestemmingsplan. In zijn uitspraak legt de rechter de vinger op de zere plek ten aanzien van verschillende punten in het plan die verdere analyse en verbetering behoeven. Een belangrijke …

Lees meer »

Bestemmingsplan N65 bij Raad van State

Dinsdag 2 maart pleitten de bezwaarmakers voor de voorzieningenrechter van de Raad van State om schorsing van de plannen voor de reconstructie van de N65 in Vught en Haaren. De bezwaren tegen de bestemmingsplannen, die in Vught en de voormalige gemeente Haaren zijn aangenomen, worden in de loop van dit …

Lees meer »

11 speerpunten om rekening mee te houden bij uitwerking plannen PHS en N65

Bewoners en experts hebben 11 speerpunten gedefinieerd om rekening mee te houden bij de uitwerking van de plannen PHS en N65. In de afgelopen jaren heeft ‘Samen voor Vught’, de bundeling van 13 Vughtse belangenverenigingen, met een groot aantal bewoners en experts de volgende vraag besproken: wat kunnen de beide …

Lees meer »

Nieuw verkeersveiligheidsadvies voor Cromvoirt

Veilig Verkeer Cromvoirt (VVC) heeft Veilig Verkeer Nederland gevraagd een advies op te stellen over de onveilige verkeerssituatie in het dorp. Doel van het rapport is om enerzijds de acute problemen in kaart te brengen en anderzijds haalbare oplossingsdoelen aan te bieden aan inwoners en gemeente. Er is onder andere …

Lees meer »

Plan voor treinstops in Helvoirt en Vught-Noord enthousiast ontvangen

“Hier gaat mijn spoorhart harder van kloppen.” Zo reageerde Rob Jetten, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, afgelopen zondag bij de presentatie van een spoorplan van de D66-afdelingen Vught, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. De afdelingen hebben een plan van aanpak gemaakt om verschillende plaatsen en plekken op het traject Tilburg-’s-Hertogenbosch …

Lees meer »

Frans Bos: “Ons alternatief voor de N65 zorgt wél voor een duurzame oplossing”

Op de achterpagina van Het Klaverblad van 30 september stond een advertentie van het Comité N65.nl waarin felle kritiek wordt geuit op het plan voor herinrichting van de N65 in Vught en Helvoirt. Frans Bos is woordvoerder van deze stichting en vindt de keuze om al het verkeer in de …

Lees meer »