Home / Infra

Infra

Verkeerslichten op Helvoirtseweg?

De reacties op de zienswijzen op het bestemmingsplan voor de N65 zijn onlangs bekendgemaakt. Aanvankelijk zou het bestemmingsplan in de raadsvergadering van april worden behandeld, maar dat zal waarschijnlijk niet doorgaan omdat alle activiteiten van de gemeenteraad zijn opgeschort door de coronacrisis. Bij de stukken zit ook een verkeerskundige analyse …

Lees meer »

Bezwarencommissie stelt college in het gelijk over verkeersbesluit Jagersboschlaan

De onafhankelijke Vughtse bezwaarschriftencommissie heeft het college geadviseerd de bezwaren tegen de verharding van de Jagersboschlaan ongegrond te verklaren en het besluit tot verharding in stand te houden. Naar het oordeel van de commissie is het collegebesluit het gevolg van een evenwichtige belangenafweging en blijven de effecten op het woon- …

Lees meer »

Wijziging grens bebouwde kom voor N65 gaat door

De Vughtse raad heeft donderdag 6 februari zonder veel discussie ingestemd met de wijziging van de grens van de bebouwde kom. Daardoor wordt het mogelijk dat de hele N65 door Vught straks verandert in een 80km-weg. De standpunten die al in de commissievergadering waren ingenomen, bleven ongewijzigd. De oppositiepartijen hielden …

Lees meer »

Ombouw N65: oppositie wil nu nog geen besluit over aanpassing bebouwde kom

De Vughtse politiek is het niet eens over een voorstel van het college om de bebouwde kom van de gemeente te wijzigen waardoor de N65 geheel buiten de bebouwde kom komt te liggen. Daardoor wordt het mogelijk voor de hele N65 in de toekomst de snelheid van 80 km p/u …

Lees meer »

Vught Participeert stelt vragen over ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyses’ N65

Vereniging VughtParticipeert heeft vragen gesteld aan het Vughtse college over de ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyses’ die gemaakt zijn over de N65 en niet tijdig met de raadsleden en de burgers zou zijn gedeeld. VughtParticipeert schrijft in een brief aan het college dat een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in Nederland …

Lees meer »

Vermindering verkeersdruk andere straten door openstelling Jagersboschlaan

De gemeente Vught heeft onlangs via een raadsinformatiebrief de nieuwste verkeersprognoses over de gevolgen van de openstelling van de Jagersboschlaan voor het verkeer in andere straten bekendgemaakt. Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober zegde wethouder Toine van de Ven toe dat de raad de laatste verkeerscijfers VKA+ inclusief openstelling van …

Lees meer »

Wat betekenen PAS en PFAS voor Vughtse bouwprojecten?

Sinds de Raad van State begin mei het stikstofbeleid van het kabinet afkeurde, kwamen de boeren en de bouwers in opstand. Daar kwam in oktober de PFAS bij, waardoor bouwprojecten nog meer in de knel komen. Het ministerie van Landbouw had al over langere tijd meerdere waarschuwingen gekregen dat het …

Lees meer »

Voorrangsfietspad vraagt om ongelukken

Het is de vraag of voorrangsfietspaden en snelfietspaden wel zo’n goed idee zijn voor de veiligheid van fietsers. De onlangs aangelegde fietsstraat langs de Boxtelseweg en nieuwe kruising van het fietspad met de Dr. Hillenlaan vragen om problemen, zoals al was voorspeld. Dinsdag rond het middaguur was het weer raak; …

Lees meer »

Schulden gemeente Vught lopen hoog op

De schulden voor de gemeente Vught lopen de komende jaren steeds verder op. Dat heeft voornamelijk te maken met de hoge investeringen in de N65 en het verdiepte spoor (PHS), terwijl ook nog fors geïnvesteerd moet worden in het nieuwe schoolgebouw voor Zuiderbos op het terrein van Voorburg. De solvabiliteit …

Lees meer »

D66 en CDA scharen zich achter actie ‘Wij willen die vent-weg’

De Vughtse gemeenteraadsfracties van D66 en CDA hebben zich achter de actie ‘Wij willen die vent-weg’ geschaard. De werkgroep Jagersboschlaan en de SP begonnen deze actie enkele maanden terug. Ze willen voorkomen dat de Jagersboschlaan wordt verhard en wordt opengesteld voor autoverkeer. D66 en CDA gaan nu ook achter de …

Lees meer »