Home / Infra

Infra

Weekendafsluiting A65 tussen knooppunt Vught en Helvoirtseweg

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de voegovergangen en het asfalt van de A65 in de tunnel onder het spoor in de richting van Tilburg. Hierdoor is van vrijdag 4 september 21.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur de A65 tussen knooppunt Vught en de Helvoirtseweg in Vught richting Tilburg …

Lees meer »

Weekendafsluiting op- en afrit Vught-Centrum A65/N65 10-13 juli

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A65/N65 ter hoogte van knooppunt Vught. Hierdoor is op- en afrit (1) Vught-Centrum (gedeeltelijk) afgesloten van vrijdag 10 juli 21.00 uur tot maandag 13 juli 06.00 uur richting ’s-Hertogenbosch en Utrecht/Nijmegen. Daarnaast is afrit (23) Tilburg vanaf de A2 komende vanuit Eindhoven richting Tilburg/’s-Hertogenbosch …

Lees meer »

Hoe komt Samen voor Vught tot een reactie op het Tracébesluit PHS?

Het definitieve Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel ligt sinds 3 juni ter inzage. U kunt het gaan inzien op het gemeentekantoor van de gemeente Vught. Het is digitaal te raadplegen op www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel, onder het kopje ‘documenten’. Iedereen die twee jaar geleden een zienswijze heeft ingediend, heeft via een brief van het Ministerie …

Lees meer »

Inspraakavond bestemmingsplan N65

Onder de kop ‘D66 Vught biedt zes flessen champagne aan’ was in Het Klaverblad van 18 december 2011 te lezen: D66 raadslid Birgit Cordes: “We willen graag met iedereen proosten op deze doorbraak. Want het is ons gelukt! Dat ongekende succes willen wij als D66 echt niet claimen, we hebben …

Lees meer »

Verbinding Vught-Centrum met Maurick hersteld

Afgelopen vrijdagmiddag kon Trap Muyserick, die het Maurickplein over de A2 verbindt met het bos van Maurick en kasteel Maurick, worden opengesteld. Het was de bedoeling dat alle werkzaamheden aan de trap klaar zouden zijn, maar doordat het samenwerken in tijden van corona iets ingewikkelder is geworden, vinden er ook …

Lees meer »

Verkeerslichten op Helvoirtseweg?

De reacties op de zienswijzen op het bestemmingsplan voor de N65 zijn onlangs bekendgemaakt. Aanvankelijk zou het bestemmingsplan in de raadsvergadering van april worden behandeld, maar dat zal waarschijnlijk niet doorgaan omdat alle activiteiten van de gemeenteraad zijn opgeschort door de coronacrisis. Bij de stukken zit ook een verkeerskundige analyse …

Lees meer »

Bezwarencommissie stelt college in het gelijk over verkeersbesluit Jagersboschlaan

De onafhankelijke Vughtse bezwaarschriftencommissie heeft het college geadviseerd de bezwaren tegen de verharding van de Jagersboschlaan ongegrond te verklaren en het besluit tot verharding in stand te houden. Naar het oordeel van de commissie is het collegebesluit het gevolg van een evenwichtige belangenafweging en blijven de effecten op het woon- …

Lees meer »

Wijziging grens bebouwde kom voor N65 gaat door

De Vughtse raad heeft donderdag 6 februari zonder veel discussie ingestemd met de wijziging van de grens van de bebouwde kom. Daardoor wordt het mogelijk dat de hele N65 door Vught straks verandert in een 80km-weg. De standpunten die al in de commissievergadering waren ingenomen, bleven ongewijzigd. De oppositiepartijen hielden …

Lees meer »

Ombouw N65: oppositie wil nu nog geen besluit over aanpassing bebouwde kom

De Vughtse politiek is het niet eens over een voorstel van het college om de bebouwde kom van de gemeente te wijzigen waardoor de N65 geheel buiten de bebouwde kom komt te liggen. Daardoor wordt het mogelijk voor de hele N65 in de toekomst de snelheid van 80 km p/u …

Lees meer »

Vught Participeert stelt vragen over ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyses’ N65

Vereniging VughtParticipeert heeft vragen gesteld aan het Vughtse college over de ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyses’ die gemaakt zijn over de N65 en niet tijdig met de raadsleden en de burgers zou zijn gedeeld. VughtParticipeert schrijft in een brief aan het college dat een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in Nederland …

Lees meer »