Infra

Vught altijd bereikbaar voor hulpdiensten

Joris Vrensen (Progressief Liberaal Vught) stelde het Vughtse college vragen naar aanleiding van een samenloop van omstandigheden op zondag 12 december. Dat weekend werd er bij de tunnel onder het spoor over de N65 gewerkt, waardoor de N65 was afgesloten. Tegelijkertijd blokkeerde een defecte trein de spoorwegovergang bij de Helvoirtseweg. …

Lees meer »

Op weg naar nieuwe mobiliteitsvisie

Donderdag 2 december werden de Vughtse raadsleden bijgepraat over de resultaten van de eerste participatieweek in de voorbereiding op de nieuwe Vughtse mobiliteitsvisie. De deelnemers aan de burgerparticipatie, die een nieuwe visie moet opleveren voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid op het Vughtse wegennet tot 2035. Het zijn onderwerpen …

Lees meer »

Eerste fietsbrug geplaatst op turborotonde

Een onzalig tijdstip, noemde Martin Lebeau van KWS Infra BV het tijdens de persbijeenkomst. Rond half drie ’s nachts werd de nieuwe fietsbrug, gemaakt door Mercon uit Gorinchem, op de rotonde bij Hotel Van der Valk neergelegd. In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 augustus was dat zover. …

Lees meer »

Impact verdieping spoor

In dit artikel zet Theo Smit van ‘Samen voor Vught’ en de Klankgroep Spoor uiteen welke impact de werkzaamheden voor het verdiepen van het spoor zal hebben voor vrijwel alle Vughtenaren. “Dat is vandaag nog moeilijk voor te stellen, maar over twee jaar zal het niet meevallen.” Veel huizen, bedrijven …

Lees meer »

Verdiepingswandeling langs het spoor

Woensdag 2 juni vond een ‘verdiepingswandeling’ plaats voor Vughtenaren die vanaf 2022 direct worden geconfronteerd met de verdieping van het spoor. Theo Smit van Samen voor Vught verzamelde tijdens de twee uur durende wandeling de zienswijzen van de betrokkenen. Hun opmerkingen kunnen van groot belang zijn bij de verdere uitwerking …

Lees meer »

Provincie antwoordt op brief VughtParticipeert over N65

VughtParticipeert heeft op 18 april een boze brief naar de gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) gestuurd als reactie op de ‘Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65’ van 14 april 2021, waarin werd medegedeeld dat de provincie had vastgesteld dat de plannen voor de N65 niet voldoen aan de wettelijke …

Lees meer »

Antwoorden op vragen SP over stikstof

Het Vughtse SP-raadslid Dani Smith vindt dat, nu gebleken is dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor de N65 in Vught is uitgegaan van foutieve berekeningen van de stikstofuitstoot, een heroverweging van de plannen wel degelijk reëel is. Uit de antwoorden van het Vughtse college op schriftelijke vragen van …

Lees meer »

Hoe worden inwoners betrokken bij nieuwe Mobiliteitsvisie Vught?

In 2021 en 2022 gaat de gemeente Vught zich bezighouden met het opstellen van een nieuwe Mobiliteitsvisie en Mobiliteitskader (voorheen Verkeer- en Vervoersplan). Het plan moet aangeven hoe Vught de komende jaren (tot 2035) gaat toewerken naar maatwerkoplossingen voor optimale spreiding van het verkeer op het onderliggend wegennet, hoe de …

Lees meer »

Help mee de ombouw van het spoor in goede banen te leiden!

Vught gaat op de schop. Na jaren van voorbereiding zet ProRail de laatste stappen in de voorbereiding om het treinverkeer, grotendeels verdiept in een tunnelbak, door Vught te laten lopen. Een enorm project waarmee iedereen in Vught vroeg of laat te maken krijgt. De uitvoering start in 2023 met de …

Lees meer »

Uitspraak rechter biedt ruimte voor beter plan N65

Op dinsdag 16 maart jl. deed de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak omtrent het verzoek tot schorsing van het N65-bestemmingsplan. In zijn uitspraak legt de rechter de vinger op de zere plek ten aanzien van verschillende punten in het plan die verdere analyse en verbetering behoeven. Een belangrijke …

Lees meer »