Historie

Tussen vrees en hoop: de bisschop van ’s-Hertogenbosch tussen 1559 en 1650

De huidige bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. Gerard de Korte, en zijn voorganger, mgr. Antonius Hurkmans, hebben in het afgelopen decennium uiterst belangwekkende archieven in bewaring gegeven aan het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ‘s-Hertogenbosch. De kern ervan wordt gevormd door het archief van de eerste zeven bisschoppen van ’s-Hertogenbosch. …

Lees meer »

Sint in Kamp Vught

Niet nieuw, maar toepasselijk in de aanloop naar 5 december: Nationaal Monument Kamp Vught ontving in 2009 van Museum Rotterdam bijzondere afbeeldingen. Een gevangene maakte twee nauwkeurig ingekleurde tekeningen van de Sint, die op bezoek komt in Kamp Vught. De tekeningen benadrukken het dubbele gevoel van de gevangenen bij dit …

Lees meer »

BHIC plaatst weer notariële akten online

Huwelijksvoorwaarden, openbare verkopen, testamenten, schuldbekentenissen, minnelijke overeenkomsten en nog veel meer: notarissen legden ze in duizenden akten vast. Je vindt hierin vele grote en kleine historische gebeurtenissen over de levens van mensen die woonden en werkten, huwden en stierven in dorpen en steden. Het BHIC heeft weer een serie notariële …

Lees meer »

Historische kaarten in DePetrus

In 2017 bracht de Stichting Erfgoed Vught een atlas uit met historische kaarten van Vught en Cromvoirt. Afgelopen maand kwam daar een groot en fraai geïllustreerd boek bij met de geschiedenis van deze ‘bijzondere dorpen’. Een mooi Sinterklaascadeau en zeer geschikt om de sombere coronadagen mee door te komen! Maar …

Lees meer »

‘Twee bijzondere dorpen’ is boek om van te smullen

Op een snijpunt in de geschiedenis, waarop Vught van twee dorpen samengevoegd wordt tot drie dorpen, ziet het boek ‘Twee bijzondere dorpen’ het daglicht. Het verhaalt over Vught en Cromvoirt met als rode draad de eigenaardigheden – fraaie en minder fraaie – waarmee de dorpen bekendheid hebben gekregen. Bladerend door …

Lees meer »

Herinrichting Genietuin

Enkele jaren geleden is begonnen met het maken van plannen om de Genietuin in Vught anders in te delen. De Genietuin is de buitenexpositie van het Geniemuseum. Het is de bedoeling, dat de diverse soorten bruggen, die nu nog verspreid liggen, gegroepeerd worden over de greppel bij de ingang. Dit …

Lees meer »

Twee bijzondere dorpen – Vught in het wereldnieuws

Op 13 november van dit jaar verschijnt een omvangrijk en rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis van Vught en Cromvoirt. In deze rubriek vertellen auteurs van het boek een miniverhaal over iets dat zij bij het werken aan dit boek zijn tegengekomen. Vorige week hadden we het op deze plaats …

Lees meer »

Tweede deel dagboek Jan de Quay nu ook openbaar

Eind vorig jaar nam Wim van de Donk, de toenmalige commissaris van de Koning in Noord-Brabant, het eerste deel van het digitale dagboek van Jan Eduard de Quay in ontvangst in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Nu staat het tweede deel van zijn dagboek ook online: www.bhic.nl/dagboekdequay. Dit behelst de belangrijke …

Lees meer »

Twee bijzondere dorpen – Heilige en gebroken harten

Op 13 november van dit jaar verschijnt een omvangrijk en rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis van Vught en Cromvoirt. In de komende tijd vertellen auteurs van het boek in deze rubriek een miniverhaal over iets dat zij bij het werken aan dit boek zijn tegengekomen. Kloostergeestelijken speelden een belangrijke …

Lees meer »

Expositie over de gijzelaars van Sint-Michielsgestel en Haaren verlengd

“Broederlijk zaten ze tijdens de oorlog bijeen in Sint-Michielsgestel, de bestuurders en intellectuelen van Nederland. Ze hadden het er goed, prettig zelfs, alleen konden ze ieder moment als gijzelaar worden geëxecuteerd.” (Uit: Andere Tijden, tv) Wat doet gijzeling en leven in onvrijheid met een mens? Van 1942 tot 1944 verbleven, …

Lees meer »