Algemene informatie

Aanleveren artikelen en opiniestukken
info@hetklaverblad.nl

De eindredactie bepaalt of en zo ja wanneer artikelen worden geplaatst in Weekblad Het Klaverblad. Aanleveren verplicht onder vermelding van naam, e-mailadres en telefoonnummer. Anonieme artikelen worden niet geplaatst.

Aanleveren artikelen/persberichten en ingezonden brieven
In een Word-document van max. 250 woorden, onder vermelding van naam en telefoonnummer, sturen naar info@hetklaverblad.nl. Eventueel bijbehorende foto (rechtenvrij en met toestemming van afgebeelde peronen!) aanleveren als een jpg-bestand van ongeveer 1 MB. De foto meesturen als bijlage – niet in een Word-bestand of vanuit een fotoprogramma sturen, dit verkleint de foto. Indien gewenst de fotograaf of  © vermelden, foto’s graag voorzien van onderschrift als er personen op staan. Het Klaverblad betaalt niet voor aangeleverde foto’s, maar zal deze ook niet aan derden ter beschikking stellen. Het Klaverblad heeft het recht de foto’s te hergebruiken onder vermelding van de maker.
Deadline: vrijdag vóór 12 uur, voor sport: maandag vóór 12 uur.

Video’s
Zend de videolink door naar info@hetklaverblad.nl, voorzien van persoonsgegevens en een korte omschrijving. Na beoordeling zal de video worden geplaatst, indien de inhoud dit toelaat.

Klavertjes (papier en web)
Kleine particuliere advertenties worden door het Klaverblad aangeduid met Klavertjes. Na aanlevering ontvangt u een prijsopgave en een iDEAL-betaalverzoek. Mail naar info@hetklaverblad.nl of geef uw Klavertje op via hetklaverblad.nl/klavertjesopgeven

Advertorials (paid content) (papier en web)
Advertorials of paid content zijn artikelen met een commerciële bedoeling. Zij worden tussen de redactionele artikelen geplaatst met een aanduiding dat het om een advertorial gaat. Na aanlevering via info@hetklaverblad.nl ontvangt u een prijsopgave. Tegen een meerprijs kan de advertorial ook in Weekblad Het Klaverblad (papier) worden geplaatst. De tekst kan tegen betaling ook door een correspondent van Het Klaverblad geschreven worden.

Adverteren
Het Klaverblad heeft een breed advertentieaanbod. Hier vindt u een overzicht.

Verschijning
Oplage: 21.500 exemplaren.
Het Klaverblad verschijnt op woensdag in het verspreidingsgebied: Vught – Cromvoirt – Helvoirt – St.-Michielsgestel (op donderdag)  – Esch – Den Bosch tot Vughterbrug.