Zuinig met ruimte-voor-ruimte

De gemeente Vught wil op korte termijn nog meer plekken aanwijzen waar ruimte-voor-ruimte-huizen gebouwd kunnen worden. De Natuur- en Milieugroep Vught zet daar kanttekeningen bij, in een brief aan B&W en de gemeenteraad.

Het principe van de ruimte-voor-ruimte-regeling vindt NMV prima: dat een grote oude stal wordt gesloopt en er een woonhuis voor in de plaats komt. Mits dat ter plekke gebeurt. Maar in de praktijk wordt er elders in de provincie – meestal in een verlaten uithoek – een stal gesloopt en in de aantrekkelijke woongemeente Vught komt er een groot landhuis bij. Tegenover de 60 al gerealiseerde nieuwe huizen in het buitengebied van Vught is in deze gemeente maar één stal gesloopt. Dat is volgens NMV niet uit te leggen en slechte ruimtelijke ordening. Daarmee doorgaan – wat de gemeente wil – vindt NMV verkeerd. De provincie maakt het mogelijk, maar Vught hoeft daar niet aan mee te doen. In de ontwerpvisie van het college staan 22 locaties. Ambtenaren hebben die plekken beoordeeld op basis van vage criteria. Zo staat bijvoorbeeld bebouwing langs de Hoevensestraat als zeer kansrijk op de lijst. Terwijl alle deskundigen dat hebben afgewezen en bouwen daar gewoon wettelijk verboden is. De beoordeling mist volgens NMV elke zorgvuldige onderbouwing.

Geschaad
Inbreiding of verdichting van bestaande lintbebouwing vindt NMV prima, mits er op of nabij die plekken ook oude stallen verdwijnen. Maar de gemeente moet voorzichtig zijn met het aanwijzen van rvr-locaties als die feitelijk leiden tot verstedelijking van landelijk gebied. Zoals dat gebeurt in Cromvoirt. Daar zijn al diverse rvr-landhuizen gebouwd en B&W wil er nog veel meer. De groene contouren van het dorp worden daardoor geschaad, vindt NMV.

Kijk ook bij

Marieke van den Broek haalt zilver bij Beauty Awards

Zondag 25 april is bekend geworden dat Marieke van den Broek de tweede prijs heeft …