Dak Kwatrijnstal van Bart Combee, aan de Essebaan in Helvoirt

Zonnemaatje en Duinboeren gaan voor coöperatieve opwek van zonne-energie op daken

Coöperatie Zonnemaatje Duinboeren werkt aan een project voor het opwekkenvan zonne-energie op boerendaken, samen met een kopgroep van vijf boeren. Deze zijn gevestigd in Biezenmortel, Haaren, Helvoirt en Loon op Zand. Belangstellenden uit deze dorpen en de hele regio rondom de Loonse & Drunense Duinen, kunnen zich aanmelden om te gaan investeren in zonnecertificaten via duinboeren@zonnemaatje.nl.

Veestallen en schuren krijgen zonnepanelen op hun dak. Deze gaan stroom leveren aan de boer, maar – via Coöperatie Zonnemaatje Duinboeren – óók aan het elektriciteitsnet voor de regio. Het project valt onder de Stimuleringsregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), ofwel de vernieuwde ‘postcoderoos’-regeling. Via de Stichting Duinboeren zoekt coöperatie Zonnemaatje Duinboeren contact met Duinboeren. Samen wordt toegewerkt naar de start van het project, met de bedoeling daarna uit te breiden rondom het héle Duingebied, zodat veel Brabanders kunnen gaan meedoen: van Tilburg tot Vught en van Heusden tot Boxtel.

Werving van zonnemaatjes
In deze tijd van lage rentepercentages, inflatie en hoge energieprijzen biedt een investering van spaargeld in dit project perspectief op een rendement van 4-8%. Deelname als investeerder staat los van het eigen verbruik. Al bijna 70 huishoudens (van de benodigde 120) hebben zich als belangstellende aangemeld voor zonnecertificaten. Ook bedrijven kunnen meedoen. Het ziet ernaar uit dat de inschrijving van start gaat in juli 2022. Voorinschrijvers krijgen voorrang. Ga voor meer informatie en aanmelding naar Zonnemaatje.nl of e-mail naar duinboeren@zonnemaatje.nl, ondervermelding van uw naam, woonadres en postcode.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …