Een Brabantse kerk (Tilburg) werd in oktober 2017 gesloopt. De Brabantse Open Kerkendag wil voorkomen dat nog meer kerken vallen onder de slopershamer en dat ze in plaats daarvan een goede bestemming krijgen. (Foto: Toine van Berkel)

Zondag 26 november ‘open huis’ in 200 kerken

Op zondagmiddag 26 november wordt voor de eerste keer de Brabantse Open Kerkendag gehouden. Meer dan 200 kerken in heel de provincie houden ‘open huis’ van 13.00 tot 17.00 uur. Het doel is alle Brabanders te betrekken bij de toekomst van de kerkgebouwen. In voortgezet gebruik als godshuis of met een nieuwe bestemming. Op de website www.openkerkenbrabant.nl staat precies in welke plaatsen de kerken meedoen aan de Brabantse Open Kerkendag.

Het belang van dit unieke evenement wordt onderschreven door het feit dat de opening wordt verricht door Commissaris van de Koning Wim van de Donk en de bisschoppen Gerard de Korte van Den Bosch en Jan Liesen van Breda. Bij de opening zijn verder betrokken dominee Karin van den Broeke, voorzitter van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland en Henri Swinkels, gedeputeerde cultuur van de provincie Noord-Brabant.

Cultureel probleem
Bij de ruim tweehonderd deelnemende kerken op de website staat ook aangegeven wat er die dag extra is te doen in het kader van de Brabantse Open Kerkendag. Denk aan rondleidingen, exposities en andere manifestaties. Brabant telt momenteel nog zo’n 600 katholieke en protestantse kerken. Als gevolg van de ontkerkelijking worden de komende jaren minstens 200 kerken aan de eredienst onttrokken. Veel kerken zijn al gesloten, zijn herbestemd of er wordt een andere invulling voor gezocht. Het leegkomen van kerkgebouwen en het vinden van een nieuwe bestemming is het grootste culturele probleem van Brabant in de komende jaren. Immers, kerken zijn méér dan stenen. Er zit veel emotie aan vast en ze vormen een materiële uitdrukking van de identiteit van een gemeenschap. De skyline van een dorp of een stadswijk wordt bepaald door kerk en toren. Het is voor velen ondenkbaar dat dit verdwijnt. Om deze beeldbepalende gebouwen voor de toekomst te behouden, is het noodzakelijk dat iedereen daarbij wordt betrokken.

Brede discussie
Tegelijk moet worden vastgesteld dat veel mensen een kerk niet meer kennen omdat ze er nooit meer komen of nog nooit binnen zijn geweest. Juist om iedereen bij de kerkgebouwen te betrekken, wordt de Brabantse Open Kerkendag gehouden. In de deelnemende kerken krijgt de bezoeker tekst en uitleg en kunnen de bezoekers zich een beeld vormen van hun belang. De organisatie hoopt dat in Brabant een brede discussie op gang komt over de toekomst van de kerkgebouwen.

Hoeders
De Brabantse Open Kerkendag is een initiatief van de Stichting De Brabantse Hoeders. In de werkgroep die het evenement heeft georganiseerd hebben zitting: de twee bisdommen, de provincie, Erfgoed Brabant en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Bij de organisatie is  nauw samengewerkt met Open Monumentendag. In een aantal protestantse kerken vindt de Brabantse Open Kerkendag plaats op zaterdagmiddag 25 november. Het Brabantse initiatief geniet landelijke belangstelling.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …