Zondag 15 augustus herdenking bij Indië-monument Vught

Op zondag 15 augustus herdenkt Vught de Vughtenaren die in Indië zijn gesneuveld. Dat gebeurt traditiegetrouw elk jaar bij het Indië-monument in het Lievevrouwepark in Vught. Naast de Vughtse gesneuvelden, herdenken we de overige militairen en burgers die in Indië zijn omgekomen.

Op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse capitulatie, verklaarde de Republiek Indonesië zich onafhankelijk. Nederland trachtte daarop tot 1949 zijn gezag in de voormalige kolonie te herstellen tijdens de zogenaamde politionele acties. Daarna werd de onafhankelijkheid van Indonesië, mede onder buitenlandse politieke druk, een feit In die jaren zijn er ongeveer 150.000 militairen uitgezonden. Ruim 6.200 van hen zijn omgekomen. Bij de Vughtse herdenking herdenken we ook de Nederlandse militairen die tot 1962 in Nederlands Nieuw Guinea, het huidige West-Papua, zijn omgekomen.

De herdenking is openbaar. Iedereen is welkom hieraan deel te nemen, vanzelfsprekend met het in acht nemen van de coronaregels. Aanvang: 15.00 uur. Wethouder Du Maine legt namens het gemeentebestuur een krans.

De Nederlandse vlag
Op 15 augustus capituleerde Japan en kwam er formeel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Het is een dag waarop we de Nederlandse vlag uitsteken vanaf het gemeentekantoor en raadhuis. Omdat 15 augustus dit jaar op een zondag valt, hijsen we de vlag op maandag 16 augustus (overeenkomstig de algemene vlaginstructie).

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …