Zitting Raad van State over reconstructie N65 in april 2022

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verwacht pas in april 2022 het Bestemmingsplan N65 te behandelen. Dat heeft de bestuursrechter in een brief aan de gemeente Vught laten weten.

De Afdeling heeft de STAB (Stichting advisering bestuursrechtspraak) aangewezen als deskundige en gevraagd onderzoek te doen. Dat is niet ongebruikelijk en het maakt deel uit van een zorgvuldig proces, dat bijdraagt aan een juiste beoordeling. Het gevraagde onderzoek is specifiek geformuleerd en omvat een beschrijving van de huidige situatie en de gevolgen van het plan voor de afwikkeling van het verkeer, waaronder de bereikbaarheid en veiligheid.

Binnen de afspraken
De zittingsdatum past binnen de afspraken die onlangs bij de gunning van het werk voor de N65 zijn gemaakt met de aannemer (BAM Infra). Dat betekent dat de zittingsdatum, die nu bekendgemaakt is, vooralsnog geen financiële gevolgen voor de gemeente heeft. Niettemin betekent deze datum dat er tot die tijd niet begonnen kan worden met de werkzaamheden en dat de uitspraak afgewacht moet worden. Dat kan ook een tussenuitspraak zijn. Eerder was de verwachting uitgesproken dat de Raad van State de zaak nog dit jaar zou behandelen.

In reactie op de brief van de Afdeling laat wethouder Du Maine weten blij te zijn met duidelijkheid over de verwachte zittingsdatum en de concrete, afgebakende onderzoeksopdracht voor het voorliggende Vughtse plan. Du Maine: “Wel vind ik het jammer dat het langer duurt voordat we met de voor Vught zo belangrijke werkzaamheden kunnen beginnen. Voorop staat echter het belang van een zorgvuldige afweging door de Raad van State. Daar hebben we, zeker ook met het inschakelen van STAB, alle vertrouwen in.”

Kijk ook bij

De Kerkhovense Molen houdt weer broodbakwedstrijd

Ingezonden mededeling De Kerkhovense Molen wil mensen graag laten kennismaken met de meelproducten de molen …