Yvonne Vos (CDA): Vught moet anders bouwen

René Peters, Tweede Kamerlid voor het CDA, is vrijdag op werkbezoek geweest in Vught. Tijdens zijn bezoek bezocht hij o.a. Herlaarhof, het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, onderdeel van Reinier van Arkel. René die in de Tweede Kamer o.a. verantwoordelijk is voor jeugdzorg, wil door zo’n bezoek de echte werkelijkheid naar Den Haag brengen.

Later op de dag spraken René en Yvonne Vos (fractieleider CDA in de Vughtse Gemeenteraad) in De Rode Rik met een aantal inwoners van Vught over echte Vughtse thema’s. Daar kwam ter sprake dat ondanks het feit dat veel mensen actief zijn, een grote groep, niet alleen ouderen!, blijkt te vereenzamen. René Peters gaf aan dat sommige regelingen deze individualisering onbedoeld in de hand werken zoals bijvoorbeeld Tafeltje-Dekje. Maar er zijn ook concrete voorbeelden dat social media wel degelijk een positief sociaal effect kunnen hebben: via buurtapps kunnen nieuwe contacten met buren ontstaan.

Bouwen
Hét hete hangijzer in Vught is de veel te dure nieuwbouw, waardoor jongeren elders hun heil moeten zoeken en er nauwelijks doorstroming is. Yvonne Vos pleitte voor kleinere, goedkopere en soms gestapelde woningen. Anderen wezen op de mogelijkheden om in leegstaande panden eenvoudige woonruimte te creëren. Ook de doorgeschoten liberalisering werd genoemd waardoor gemeenten de toewijzing nauwelijks kunnen sturen.

Kijk ook bij

Geen Elbrimale Musicale-Vught meer

Het bestuur van Stichting Elbrimale Fonds heeft besloten om vanwege een organisatorische structuurwijziging, de openbare …