Ed Mathijssen (© Gemeente Sint-Michielsgestel)

WSD bestaat 65 jaar

“WSD kijkt naar wat mensen wél kunnen”

WSD bestaat 65 jaar. Het sociaal werkbedrijf voor Sint-Michielsgestel en acht andere regiogemeenten werd in 1956 in Boxtel opgericht als sociale werkplaats. Ed Mathijssen (62) is naast wethouder in de gemeente Sint-Michielsgestel voorzitter van het bestuur van WSD en steekt zijn trots voor het jubilerende sociaal werkbedrijf niet onder stoelen of banken. “Het lukt WSD telkens weer om mensen te laten opbloeien. Daar geniet ik van.”

Vijf jaar geleden liet de in Berlicum geboren en getogen Mathijssen geen gelegenheid onbenut om ‘zijn’ toen zestigjarige WSD het mooiste bedrijf van de regio te noemen. “Een uitspraak waar ik nog steeds achter sta”, vertelt de voorzitter in zijn werkkamer van het Gestelse gemeentehuis. “Bij de aftrap van het diamanten bestaansjubileum heb ik de afkorting WSD [Werkvoorzieningschap De Dommel – red.]  een andere betekenis gegeven: ‘Wij gaan het Samen Doen’. En de betekenis van die woorden is nog steeds van kracht.”

Mathijssen is sinds 2010 namens de Plaatselijke Politieke Alliantie (PPA) wethouder in het Gestelse gemeentebestuur. Hij is portefeuillehouder voor onder meer Werk en Inkomen en de Participatiewet en daarom valt ook WSD binnen zijn takenpakket en is hij ‘automatisch’ bestuurslid. Sinds 2014 geeft hij als voorzitter leiding aan het dagelijks bestuur van het sociaal werkbedrijf. “Eigenlijk dragen we als gemeente twee petten”, legt Mathijssen uit. “Enerzijds is Sint-Michielsgestel met acht andere gemeenten mede-eigenaar van WSD, anderzijds zijn we er klant. We willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via ons sociaal werkbedrijf aan betaald werk helpen.”

Ambassadeur
Als voorzitter van WSD doet Mathijssen veel meer dan maandelijks vergaderen met het dagelijks bestuur en elk kwartaal aanschuiven met het algemeen bestuur. “Als je bestuurder bent van WSD, treed je als ambassadeur op de voorgrond en maak je je sterk voor de kracht van het sociaal werkbedrijf. In Sint-Michielsgestel laat ik samen met collega-wethouder Lianne van der Aa van Economische Zaken geen gelegenheid onbenut om ondernemers te wijzen op de kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via WSD in dienst te nemen.”

Dat is in een notendop wat WSD doet: mensen die op eigen kracht geen betaald werk kunnen vinden aan een leuke en passende baan helpen en op die zoektocht ondersteunen. “Ik zou het ook anders kunnen formuleren”, zegt Mathijssen. “WSD is een mensontwikkelbedrijf dat in het leven is geroepen om mensen mee te laten doen en niemand aan de zijlijn te laten staan. Volgens de uitgangspunten van de Participatiewet moeten ze de kans krijgen om werk naar vermogen te verrichten. Werk biedt ritme en regelmaat, collega’s en – heel belangrijk – een eigen plek in onze samenleving.”

Wie werk vindt via WSD kan weer opbloeien, ziet Mathijssen. “Vroeger werd vooral gekeken naar wat mensen níét konden. Nu kijken we bij WSD wat mensen wél kunnen.” En dat is veel, benadrukt Mathijssen. “Samen met Boxtel hebben we MijnWerkDichtbij opgezet. Dat is een methode om mensen met een uitkering in beide gemeenten sneller aan werk te helpen.” In Sint-Michielsgestel komen ruim 250 inwoners in aanmerking voor MijnWerkDichtbij. “Samen met deskundigen van WSD gaan we voor iedereen die in de bijstand zit op zoek naar een baan. We bieden sollicitatietrainingen aan en verzorgen cursussen waar ze arbeidsvaardigheden leren. Niemand wordt bij WSD zo maar in het diepe gegooid.”

Het goede voorbeeld
De gemeente Sint-Michielsgestel geeft graag het goede voorbeeld als het gaat om werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mathijssen: “Het beheer van al onze sporthallen hebben we uitbesteed aan WSD. Ook het groenbeheer in de wijken wordt verricht door medewerkers van het sociaal werkbedrijf. En ons gemeentehuis wordt schoongemaakt door werknemers van De Schoonmaakcoöperatie. Dat is een onderneming die WSD samen met twee collega-bedrijven heeft opgezet.”

Als WSD-voorzitter hoopt Mathijssen dat steeds meer ondernemers het voorbeeld van de gemeente volgen. “Onze gemeente en de regio bieden volop interessante bedrijven waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen gaan. Het is in 2021 dé uitdaging om een nog grotere diversiteit aan werkzaamheden te vinden. Als dat lukt, bieden we als WSD samen met ondernemers nóg meer mensen een leuke baan en een fijne werkkring.” Mathijssen glimlacht. “Daar heb je dat ene woord weer dat ik zo belangrijk vind: samen.”

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …