Wordt de Speeldoos afgebroken?

Het ziet ernaar uit dat het gebouw van Theater de Speeldoos zijn langste tijd heeft gehad en op termijn uit het straatbeeld zal verdwijnen. De Vughtse gemeenteraad heeft donderdag 3 december unaniem ‘ja’ gezegd tegen het collegevoorstel om in te stemmen met samenwerkingsovereenkomst: Businesscase nieuwbouw sociaal cultureel centrum De Speeldoos.

De overeenkomst houdt o.a. in dat de Stichting Theater de Speeldoos ter compensatie van de gestegen lasten als gevolg van cao-ontwikkelingen en werkgeverslasten, met terugwerkende kracht van 1 juli 2019 tot 31 december 2020, een subsidie krijgt van bijna 27.000 euro. Daarnaast krijgt de stichting voor 2021 een subsidie van 237.500 euro voor het faciliteren van Vughtse amateurkunstverenigingen en buitenschoolse cultuureducatie. Bovendien ontvangt de stichting een incidentele subsidie van 30.000 euro voor de procesbegeleiding om te komen tot een businesscase voor de nieuwbouw van sociaal cultureel centrum De Speeldoos. Gelijktijdig met de besluitvorming over de businesscase wordt er een besluit genomen over het terugbetalen of kwijtschelden van het overbruggingskrediet van 387.455 euro dat op 18 april 2019 aan de stichting werd verstrekt om een faillissement te voorkomen.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 9 december. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …