“Worden juridische ‘geitenpaadjes’ gebruikt voor stikstofcompensatie N65?”

Schriftelijke vragen PvdA-GL

De fractie van PvdA-GL heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Vughtse college over het opkopen van emissierechten stikstof in samenwerking met Rijk en provincie om de ombouw van de N65 te redden.

Fractievoorzitter Ton van der Vossen vraagt of het college inmiddels, samen met Rijk en provincie, opdracht tot aankoop van de emissierechten heeft gegeven en zo ja, of het daarbij gaat over de opkoop van rechten buiten Noord-Brabant. Van der Vossen wijst erop dat bij de opkoop van emissierechten tegenwoordig regelmatig ‘stikstofrechten’ worden ingezet van bedrijven die al met hun activiteiten zijn gestopt. Dat betekent dat het opkopen van deze rechten daadwerkelijk geen enkele positieve invloed heeft op de natuur. Hij wil van het college horen of bij de N65 ook dergelijke ‘juridische geitenpaadjes’ worden bewandeld om de Europese of nationale regelgeving over stikstof te ontwijken. PvdA-GL vraagt of het college het eens is met de opvatting van de rechterlijke macht dat er een eind gemaakt moet worden aan deze praktijk van het opkopen emissierechten en of het college het eens is met de fractie dat het opkopen van emissierechten per saldo moet leiden tot vermindering van de totale stikstofuitstoot.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …