Worden basisscholen van Het Kwartier van elkaar gescheiden?

Tijdens de commissievergadering van 20 april ventileerden 12 insprekers hun inbreng over de locatiekeuze voor de nieuwbouw van basisschool Het Molenven in Vught-Noord. Een volgepakte tribune volgde de discussie van de commissieleden. Welke definitieve keuze de raadsfracties in de raadsvergadering van 25 mei gaan maken, werd niet helemaal duidelijk. Aan de hand van de gestelde vragen en gedeelde meningen kan voorzichtig worden opgemaakt dat beide voorstellen op bijna evenveel steun kunnen rekenen. Afgaande op de stemmenverhouding behoort een 12 tegen 11 meerderheid voor bouwen op de huidige locatie tot de mogelijkheden, maar zeker is dat niet, omdat enkele fracties nog geen definitieve keuze bekend hebben gemaakt. Ook is niet zeker of alle fracties het onderling eens zijn.

De fracties van CDA (3 zetels) en D66 (3) spraken onomwonden hun voorkeur uit voor bouwen op de hoek Loonsebaan-Kennedylaan. Aan de hand van de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen neigen ook PvdA-GL (4) en SP (1) tot die voorkeur, maar de definitieve keuze werd nog opengehouden. Volgens VVD (4), PLV (1) en fractie Rasenberg (1) moet het nieuwe schoolgebouw voor Het Molenven zeker rechts naast de huidige locatie worden gerealiseerd. Ook bij Gemeentebelangen (6 zetels) lijkt die voorkeur te bestaan, maar de fractie was van mening dat het collegevoorstel nog niet rijp was voor behandeling in de raad. Wethouder Mark du Maine vreesde uitstel en drong er daarom bij de fracties nadrukkelijk op aan op 25 mei een definitieve beslissing te nemen.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 26 april. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …