Wouter Hart, schrijver van het boek ‘Verdraaide organisaties’, houdt een presentatie voor de belanghouders van Woonwijze. (Foto: Wieneke Hofland/Woonwijze)

Woonwijze wil samen het verschil maken

Door een sterkere verbinding aan te gaan en goede samenwerking met de mensen en organisaties om haar heen, wil Woonwijze de komende jaren het verschil gaan maken. De focus ligt daarbij duidelijk op Vught en mensen die voldoen aan de inkomensgrens of om andere redenen niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Dit staat in het nieuwe ondernemingsplan 2017-2021 van Woonwijze dat donderdag 21 september werd gepresenteerd aan de belanghouders.

Een afvaardiging van de huurders, vertegenwoordigers van de gemeente Vught, zorginstellingen, ouderenorganisaties bezochten de presentatie van het nieuwe ondernemingsplan van Woonwijze. Geen nieuwe gezichten, want de Vughtse corporatie had de belanghouders in twee eerdere bijeenkomsten al gevraagd mee te denken over de nieuwe koers.

“We willen graag samen met de mensen om ons heen het verschil maken. Door samen te werken en korte lijnen een stap extra zetten voor onze bewoners. Ieder vanuit de eigen deskundigheid en samen als meerwaarde voor Vught”, legde Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder a.i. van Woonwijze uit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ‘Samen het verschil maken’ gekozen is als titel van het nieuwe ondernemingsplan waarin Woonwijze de grote lijnen uitzet voor haar beleid tot 2021. Leidraad hiervoor zijn vijf thema’s: Huurders en woningzoekenden staan voorop, betaalbaar wonen, voldoende beschikbare en passende huurwoningen, investeren in duurzaamheid en samenwerken aan een leefbare woonomgeving.

Toegevoegde waarde
Charlotte Beukeboom: “Met onze belanghouders kwamen we tot de conclusie dat onze toegevoegde waarde expliciet ligt in het huisvesten en daarbij ondersteunen van mensen die ons echt nodig hebben; mensen die voldoen aan de inkomensgrens en mensen die om andere redenen niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. We vinden dat we onze toegevoegde waarde het beste kunnen laten zien in Vught. Hier kennen we de mensen, de buurten, de vraag en de manier van samenwerken.”

Woningcorporaties moeten van de wet terug naar hun kerntaak: het huisvesten van mensen die voldoen aan de door de wet vastgelegde inkomensgrens. Het werken vanuit je bedoeling is iets waar Wouter Hart, schrijver van het boek ‘Verdraaide organisaties’ alles van weet. Het podium was dan ook voor hem. Charlotte Beukeboom sloot de bijeenkomst af: “Ik nodig iedereen uit om vooral met ons mee te blijven denken zodat we ook écht samen het verschil kunnen maken.”

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …