Woonwijze sluit voorlopig niet aan bij ‘WoonService Regionaal’

Woonwijze maakt pas op de plaats bij het aansluiten bij het regionale woonruimteverdeelsysteem ‘WoonService Regionaal’. De Vughtse woningcorporatie vreest dat aansluiten negatieve gevolgen heeft voor Vughtse woningzoekenden.

Woonwijze zou op 18 november aansluiten bij WoonService Regionaal. Bij dit initiatief wordt het zoekgebied van woningzoekenden in de regio Noordoost Brabant vergroot. Daarbij zorgt regionale samenwerking voor meer efficiency en lagere kosten. “We kunnen in Vught niet alle woningzoekenden aan een passende woning helpen. Door aan te sluiten bij WoonService Regionaal zouden we het aanbod en de keuze in woningtypen vergroten”, zegt Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder van Woonwijze. Uit recente cijfers blijkt nu dat er een reële mogelijkheid is dat aansluiten de kansen voor Vughtse woningzoekenden, in ieder geval op korte termijn, verkleinen. “Wij vinden dit niet wenselijk. Ons uitgangspunt is steeds geweest dat de kansen voor Vughtse woningzoekenden gelijk blijven. Dat kunnen we nu niet voldoende garanderen.” De Huurdersbelangenvereniging en de gemeente zijn in het hele traject door Woonwijze geïnformeerd en betrokken.

Nieuwe feiten
Op basis van de nieuwe feiten doet Woonwijze vervolgonderzoek. Hierbij worden ook de resultaten en ervaringen van collega-corporaties meegenomen. Vooralsnog blijft Woonwijze op de gebruikelijke manier woningen aanbieden en toewijzen. De woningzoekenden worden hiervan per brief op de hoogte gesteld. Woonwijze heeft een lange wachttijd voor woningzoekenden: ruim negen jaar. Het afgelopen jaar waren er 641 actief woningzoekenden.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …