(Afbeelding: Google Street View)

Woonwagenlocatie Driesedam naar Charlotte van Beuningen

Op de locatie Driesedam in Vught-Zuid worden drie standplaatsen en drie woonwagens gehuurd van de gemeente. Eén bewoner heeft een eigen woonwagen waarbij de grond in erfpacht is uitgegeven. Het afgelopen anderhalf jaar hebben woningcorporatie Charlotte van Beuningen en de gemeente een zorgvuldig traject doorlopen, begeleidt door een externe partij, om te komen tot een overdracht van de locatie voor een bedrag van 226.060 euro.

De gemeenteraad heeft in 2013 een krediet beschikbaar gesteld van 110.000 euro voor de aankoop en plaatsing van een nieuwe huurwoonwagen op de standplaats. Daarna is in 2016 nog een bedrag van 286.000 euro gevoteerd voor de totale herinrichtingskosten van de locatie Driesedam. Er is dus in totaal 386.0000 euro geïnvesteerd om de locatie Driesedam eerst in zijn geheel te herstructureren en daarmee een goede 0-situatie te bereiken, om die daarna te kunnen overdragen aan de wooncorporatie. Het overnamebedrag is gebaseerd op 50% van de taxatiewaarde van de huurwoonwagens en de bergingen en een vaste koopsom per perceel van 10.000 euro, wat resulteerde in het overnamebedrag van 226.060 euro k.k.

Overigens wordt bij de overdracht niet het gehele woonwagencentrum overgedragen, maar uitsluitend de standplaatsen, inclusief berging en de huurwoonwagens. Dit betekent dat openbare gronden, zoals het groen en de wegen, ook na de overdracht van de huurobjecten eigendom blijven van de gemeente. Na de verkoop van standplaatsen en huurwoonwagens blijft de gemeente verantwoordelijk voor de wegen en groen.

Kijk ook bij

N65 richting Tilburg dicht

Vanmiddag (woensdag 21 februari) zijn twee vrachtwagens op elkaar gebotst op de N65 ter hoogte …