Plan Rozenoord (bron: rapport Stedenbouwkundige visie, gemeente Vught)

Woonvisie Vught

In de commissie ‘Ruimte’ van 16 mei werd gesproken over het woningbouwprogramma van Vught in de periode 2019-2021 en een doorkijk naar de periode 2021-2028. Het Vughtse woningbouwbeleid richt zich vooral op de doelgroepen starters, senioren en doorstroming. In het stuk staat ook hoe Vught de toewijzing van koopwoningen transparant wil regelen.

Bij nieuwe projecten wordt voortaan een objectieve toewijzing (onafhankelijke loting) bij de verkoop van woningen geëist om de beoogde doelgroep bereiken. Ook wordt als randvoorwaarde gesteld dat bij de verkoop van woningen het aanbieden van een ‘meerpakket’ mogelijk is, maar dit niet mag gelden als gunningscriterium bij de woningtoewijzing.

Doelgroepen en doorstroming
Gelet op de actuele woningmarktsituatie in Vught wil het college de definitie van starters verruimen met jongere huishoudens die voor de eerste maal zelfstandig huren en een overstap willen maken naar een middeldure huurwoning of een betaalbare koopwoning. Binnen deze collegeperiode zet het college zich in om de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor de Vughtse bevolking en vooral de starters te vergroten. Het wil deze ambitie realiseren door de doorstroming te bevorderen en het aanbod te vergroten. Aan de ene kant is de realisatie van betaalbare woningen in de huidige Vughtse woningmarkt en met de financiële Vughtse uitdagingen een lastige opgave en aan de andere kant wonen in de Vughtse sociale huurvoorraad nogal wat mensen die, gezien hun inkomen, relatief te goedkoop wonen. Het college wil deze groep verleiden door te stromen naar een andere, beter passende duurdere woning. Hierdoor komen er meer sociale huurwoningen vrij. De toegang voor starters tot de betaalbare voorraad wordt hiermee vergroot. Door de 40-40-20-verdeling in de Vughtse woningbouw die de huidige coalitie wil realiseren, wordt een groter aanbod van betaalbare woningen en een geschikt aanbod voor de doorstroming gecreëerd. In de plannen Schuurmans, De Baarzen, Rozenoord en De Wieken I (147 woningen) worden de komende jaren woningen gebouwd in het betaalbare en middeldure segment die daarmee geschikt zijn voor starters. Daarnaast brengen deze nieuwbouwprojecten een doorstroming op gang waarmee bestaande betaalbare woningen voor starters op de Vughtse markt vrijkomen. Het college waarschuwt ervoor dat het ontwikkelen van meer betaalbare woningen binnen het programma consequenties zal hebben voor de grondopbrengsten en anderzijds voor de te realiseren woningtypes (meer appartementen). De 40-40-20-verdeling geldt overigens niet voor de vele projecten waarover nu al ‘harde’ afspraken zijn gemaakt.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 22 mei. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …