Woonvisie Vught moet ambitieuzer

Donderdag 24 juni besprak de Vughtse politiek in de ‘gezamenlijke’ commissievergadering de concept-woonvisie van adviesbureau Companen. Het Vughtse college heeft nog géén standpunt over de woonvisie 2022-2025 ingenomen. Wethouder Fons Potters nodigde vooraf commissieleden en stakeholders uit met suggesties voor verbeteringen te komen. De teneur van de meerderheid van de commissie was: méér en sneller bouwen.

Er is een poll gehouden waarin Vughtenaren konden aangeven welke accenten zij belangrijk vonden voor de woonvisie. Vierhonderd inwoners hebben input gegeven. In volgorde van belangrijkheid kwamen daarbij de volgende punten naar voren: betaalbare woningen ook voor mensen met een kleine portemonnee, bouwen van meer woningen, verduurzaming van woningen en aandacht voor wonen met zorg. De gemeente Vught (dus incl. Helvoirt en Cromvoirt) telt nu 13.545 woningen, onderverdeeld in 3270 (24%) sociale huurwoningen, 1350 (10%) particuliere huurwoningen en 8925 (66%) koopwoningen. In Helvoirt staan 337 sociale huurwoningen, 20% van het totaal aantal woningen (1680). Dat is dus 4% minder dan het gemiddelde van heel Vught. Companen verwacht een groei van 510 woningen tot 2025 en tot 2030 komen er dan nog eens 545 bij. De verwachting is dat tot 2030 vooral het aantal ouderen boven de 65 zal stijgen en dat het aantal jonge huishoudens op peil blijft. Volgens de prognoses zal na 2030 het aantal jonge huishoudens dalen. Nu is het percentage 65-plussers in Vught nog 33%, maar dat stijgt in 2030 naar 41%.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 30 juni. Dat kan ook online, klik hier.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …