Woonlasten in Vught omhoog

Over 2021 daalden de woonlasten in Vught met 1,4%, maar voor 2022 gaan de Vughtenaren voor OZB, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing in totaal 1,6% méér betalen.

Voor een huis met de WOZ-waarde van 392.813 euro moest vorig jaar 420 euro aan OZB betaald worden, in 2022 wordt dat 426 euro. Vorig jaar werd de Rioolheffing verlaagd van 239 naar 227 euro. Voor 2022 blijft dat bedrag hetzelfde. Ook de afvalheffing daalde vorig jaar. Voor vastrecht moest in 2021 182 euro betaald worden en voor de lediging van het restafval (9 ledigingen, kleine bak) 89 euro. De bedragen worden berekend voor een meerpersoonshuishouden in een laagbouwwoning met een gemiddeld aantal ledigingen. De afvalheffing moet de kosten dekken. Daarom wil het college de heffing met 3,1% verhogen. Dat betekent dat het vastrecht wordt verhoogd naar 188 euro en de 9 ledigingen van het restvuil kosten volgend jaar 91 euro. De totale woonlasten in Vught waren in 2020 930 euro, in 2021 daalden ze naar 918 euro en voor 2022 stijgen ze naar 933 euro. In de collegevoorstellen worden de andere leges aangepast aan de inflatie met een percentage van 1,9%. De gemeenteraad beslist in de raadsvergadering van donderdag 16 december over de tarieven.

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …