Woonlasten in Vught dalen

In de commissievergadering van donderdag 8 december boog de Vughtse politiek zich o.a. over de tarieven van de Onroerend Zaak Belasting, de afvalverwerking en de riolering. De OZB, afvalstoffenheffing en de rioolheffing bepalen de hoogte van de lokale lastendruk. Het staatje voor meerpersoonshuishoudens laat zien dat de lastendruk in Vught voor 2023 met 1,3% daalt ten opzichte van 2022. Opmerkelijk in een tijd dat in veel gemeenten de lokale lasten aanzienlijk stijgen.

Bij de behandeling van de begroting 2023 was al vastgelegd dat de OZB in Vught slechts met 2,8% zou stijgen, terwijl het inflatiecijfer voor 2022 rond de 10% ligt. Bij de berekening van de OZB die woningeigenaren in 2023 voor hun woning moeten betalen, wordt ervan uitgegaan dat de prijzen van woonhuizen in Vught met gemiddeld 13% zijn gestegen t.o.v. de vorige periode. Dus als in 2022 voor uw huis nog werd uitgegaan van een WOZ-waarde van 417.560 euro, dan wordt het uitgangspunt voor 2023 471.842 euro. In het voorbeeld uit het collegevoorstel betekent dit dat een huis waarvoor in 2022 nog 425 euro OZB betaald moest worden, in 2023 voor 437 wordt aangeslagen. Dat is een stijging van 12 euro.

Terwijl bij woningen wordt uitgegaan van een waardestijging van 13%, is de verwachting dat de waarde van niet-woningen gelijk is gebleven aan vorige periode.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 14 december. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …