Woonlasten in 2024 flink hoger in Vught

In de raadsvergadering van donderdag 21 december stelde de Vughtse gemeenteraad o.a. de leges, de heffingen en de belastingen voor 2024 vast. Wethouder Mark du Maine had bij de presentatie van de begroting 2024 al voorspeld dat de woonlasten in de gemeente Vught, na de daling van vorig jaar, fors zouden stijgen. Mogelijk zelfs met 100 euro per jaar voor een meerpersoonshuishouden dat in een huis van 525.000 euro woont. Uiteindelijk bleek het prijskaartje voor 2024 ‘maar’ 78 euro hoger uit te vallen. Een stijging van 8,2%, terwijl uit de publicaties van de vereniging Eigen Huis blijkt dat er gemeenten zijn waar de woonlasten voor 2024 meer dan 16% hoger uitkomen.

Uit de door Eigen Huis verzamelde cijfers, van tot nu toe 110 gemeenten, blijkt dat huiseigenaren in 2024 gemiddeld zo’n 938 euro aan gemeentelijke belastingen en heffingen gaan betalen. In Vught komt het totaal voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing uit op 1024 euro. De OZB wordt voor een gemiddelde woning 15 euro (+3,2%) duurder, de afvalstoffenheffing stijgt voor een meerpersoonshuishouden met 43 euro (+16,9%) en de rioolheffing gaat 20 euro (+8,8%) omhoog. Totaal dus een toename met 78 euro.
De afgelopen jaren zorgden volgens Eigen Huis vooral de WOZ-waarden van huizen voor onrust. Doordat die waarde een jaar achterloopt, past die niet altijd bij de huizenprijzen op het moment dat de WOZ-waarden bekend worden. Volgend jaar stijgt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in NL slechts licht met 3,4%. Ook qua huizenprijzen is er in die periode niet veel veranderd door de opgelopen hypotheekrente en onzekere economische ontwikkelingen. In 2022 stegen de WOZ-waarden landelijk gemiddeld met meer dan 16%. In Vught wordt voor 2024 gerekend met een stijging van de WOZ-waarden voor woningen met 5,25% en voor niet-woningen met 4%.

Grote verschillen per gemeente
Uit de door Eigen Huis gepubliceerde cijfers blijkt dat de OZB-aanslag in 2024 tot nu toe met gemiddeld 5,4% stijgt. Dat is iets meer dan in 2023 en iets boven het landelijke inflatiecijfer van 4,2%. In 46 gemeenten blijft de OZB-aanslag op of onder het inflatieniveau en in 9 gemeenten daalt de aanslag. Gemeenten stellen jaarlijks het eigen OZB-tarief vast, waardoor de onderlinge verschillen groot kunnen zijn. Ook de stijgingen van afvalstoffenheffing en de rioolheffing verschillen nogal per gemeente. Gemiddeld stijgt de afvalstoffenheffing volgend jaar met 6% en de rioolheffing met 4,5%. Voor het ophalen en verwerken van het huisafval betalen huishoudens gemiddeld 334 euro (in Vught 299 euro). Inwoners van Rijswijk betalen volgend jaar het meeste (533 euro) en inwoners van Nederweert het minste (151 euro). De rioolheffing is het hoogst in Gouda (530 euro) en het laagst in Koggenland (102 euro); in Vught moet in 2024 daarvoor 248 euro worden betaald. De opbrengst van de afval- en rioleringsheffing mag niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente maakt. Gemeenten mogen het geld niet aan hun reserves toevoegen of aan andere doelen besteden.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …