Woningbouw voor ouderen bij Moleneindplein

Het Vughtse college heeft de gemeenteraad per informatiebrief op de hoogte gesteld van de stand van zaken in de gebiedsontwikkeling bij het Moleneindplein. Het plangebied De Wieken grenst, behalve aan het Moleneindplein, aan de Willibrordusstraat, Lidwinastraat en Moleneindstraat en bestaat uit diverse deelgebieden zoals: particuliere kavels, voormalige Willibrordusschool, sportzaal, voormalige Lidwinaschool, Mischa de Vriesschool/Partoe en Pax et Bonum.

Het college zegt blij te zijn met dit plan een belangrijke toezegging uit het coalitieakkoord gestand te doen. Het gebied moet een aantrekkelijke woningbouwlocatie worden voor vooral ouderen, met huur- en koopwoningen en appartementen in het betaalbare en middeldure segment met inachtneming van de gewenste 40-40-20-verdeling. Het college verwacht dat het plan met de ontwikkeling van een ZOED (Zorg Onder Een Dak) en zorgappartementen, behoud van waardevolle bomen en met de winkels van het Moleneindplein om de hoek, optimaal zal voorzien in de behoeften van de oudere doelgroep.

Willibrordusschool
Buurtbewoners waren in een vroeg stadium betrokken bij het ontwikkelingsplan en hebben actief de uitgangspunten van de ontwikkelingsvisie Vught Centrum Zuid mee opgesteld. Aan het Moleneindplein en de Willibrordusstraat staat het gebouw van de oude Willibrordusschool ‘leeg’ sinds de verhuizing van de school naar IKC De Avonturier. Met het besluit om te starten met Europese niet-openbare aanbesteding maakt het college een concrete start met de gebiedsontwikkeling van ‘De Wieken’. Op advies van de gemeentelijke monumentencommissie is onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van het voormalige schoolgebouw en de daaraan gekoppelde mogelijkheden tot herbestemming. Er komen 11 middeldure woningen in de school en 10 betaalbare koopwoningen op de rest van het perceel.

Sportzaal
Voor de locatie van de voormalige sportzaal aan de Lidwinastraat is een intentieovereenkomst afgesloten voor een gezondheidscentrum met ruimte voor huisartsen, een apotheek, logopedie, fysiotherapie en andere eerstelijnszorgfuncties. De huisartsen, die nu gevestigd zijn in Pax et Bonum ook aan de Lidwinastraat, hebben behoefte aan meer ruimte, omdat de huidige locatie te klein is voor het aantal patiënten en niet geschikt voor minder mobiele bezoekers. Op korte termijn hoopt de gemeente met de initiatiefnemers een koop- en realisatieovereenkomst te kunnen afsluiten.

Lidwinaschool
Voor het gebouw van de voormalige Lidwinaschool is een intentieovereenkomst gesloten met Vughterstede. De stichting, die in Vught ook Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia runt, wil in het schoolgebouw 8 appartementen in het middeldure segment realiseren en verder op het terrein 2 woonblokken met zes appartementen in het middeldure segment op de eerste etage en 8 niet-zelfstandige woonzorgappartementen op de begane grond. Er is nog géén besluit genomen over het definitieve ontwerp op deze locatie. Het behalen van de 40-40-20-verdeling is ook hier uitgangspunt.

Klooster Pax et Bonum
Het voormalige klooster aan de Lidwinastraat zal op termijn leeg komen te staan, omdat de huidige gebruikers de initiatiefnemers zijn voor de ontwikkeling van de ZOED. De eigenaar heeft een principeverzoek ingediend voor de bouw van koopwoningen in het gebouw voor 10 betaalbare koopwoningen. De locatie wordt meegenomen in de wijziging van het bestemmingsplan.
Het perceel van de Mischa de Vries school wordt niet meegenomen in de aanbesteding, omdat er een huurovereenkomst voor de huisvesting van de school is afgesloten. Het college houdt er rekening mee dat de locatie in 2025 vrijkomt; daarna kunnen er mogelijk 12 woningen gerealiseerd worden, 10 in het betaalbare en 2 in het middensegment. Gesprekken met de eigenaren van de particuliere kavels in het gebied hebben niet tot overeenstemming geleid, omdat de eigenaren niet het gewenste woningbouwprogramma van de gemeente wilden realiseren. De percelen zullen niet meegenomen worden in de wijziging van het bestemmingsplan.

Kijk ook bij

Robotica-team Gymnasium Beekvliet wint scrimmage

Het robotica-team van Gymnasium Beekvliet (Panic Attack) is in de landelijke voorrondes van de First …