Michel Versteeg

Wisseling van de wacht bij Gemeentebelangen

Siebren van der Zee stopt na de begrotingsvergadering van 7 november als fractievoorzitter van Gemeentebelangen Vught en wordt opgevolgd door Michel Versteeg.

Van der Zee heeft bij zijn aantreden na de verkiezingen in 2018 al aangegeven het fractievoorzitterschap tijdelijk te zullen vervullen. Daar deze functie een groot beslag legt op zijn steeds minder beschikbare tijd, besloot Siebren in overleg met de fractie, dat voor hem nu het moment gekomen is om zijn voorzitterschap te beëindigen. Hij blijft overigens wel raadslid. Door de 7-koppige fractie werd Michel Versteeg gekozen tot zijn opvolger. Versteeg zit voor Gemeentebelangen sinds 2014 in de gemeenteraad van Vught. Hij is onder meer woordvoerder sociaal domein en vaste voorzitter van de raadscommissie Ruimte. Deze laatste functie zal hij vanwege zijn benoeming tot fractievoorzitter beëindigen.

Kijk ook bij

Historische kaarten in DePetrus

In 2017 bracht de Stichting Erfgoed Vught een atlas uit met historische kaarten van Vught …