Maurits Bouma en raadslid Eddie van Doorn

Willen Vughtse jongeren participeren in gemeentepolitiek?

Deze week start online enquête. Doe jij mee?

Deze week is Maurits Bouma (16) gestart met een online enquête om erachter te komen of er onder jongeren uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt belangstelling bestaat om samen de mening van jongeren beter onder de aandacht van de Vughtse politiek te brengen. De QR-code die bij dit artikel staat geeft de mogelijkheid om de enquête meteen in te vullen via je mobieltje.

QR-code, inscannen en meteen enquête invullen.

Vorig jaar kwam Maurits Bouma, leerling 6 VWO van het Maurick College, via internet in contact met de organisatie ‘Jongeren Ambassadeurs’, die o.a. gefinancierd wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij las op de site de tekst:’ Wil jij impact maken? Zoek je een uitdaging? Laat jij je stem horen? Zet met jouw energie, ideeën en inzichten de wereld positief in beweging. Word jongerenambassadeur en geef je adviezen aan een maatschappelijke organisatie, bedrijf of overheid. Jij bepaalt waar jouw stem gehoord móet worden. De tijd om je stem te laten horen is nu! Maurits: “Ik ben geïnteresseerd in politiek en dit sprak me wel aan. Ik heb alle programma’s van de Vughtse politieke partijen gelezen en toen kwam ik uit bij Gemeentebelangen.” Waarom? “Heel eenvoudig ik heb gescand op het woord ‘jeugd’ en dat kwam het meest voor in het vorige verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen. Eddie van Doorn, raadslid Gemeentebelangen: “Zo zijn wij in contact gekomen met Maurits. We hebben wel eerst contact opgenomen met zijn ouders om te bekijken of e.e.a. wel te combineren was met school, want hij is ook actief binnen Jeep Scouting en speelt piano en saxofoon dus dat vraagt allemaal nogal wat tijd. Daarom zijn er duidelijke afspraken gemaakt hoe de prioriteiten liggen. Maurits bezoekt sinds eind vorig jaar onze fractievergaderingen en later is in overleg met ‘Jongeren Ambassadeurs’ besloten te gaan bekijken of er onder de Vughtse jongeren voldoende interesse bestaat om in de nieuwe gemeente Vught tot een Jongerengemeenteraad te komen.”

Opnieuw
Vught heeft 10 jaar geleden ook al eens een jongeren gemeenteraad gehad, maar die was geen lang leven beschoren. Maurits: ”Ja daar heb ik ook naar gekeken. Daarom heb ik met burgemeester Van de Mortel gesproken om te horen hoe we het nu beter kunnen doen. Hij was bijzonder geïnteresseerd, misschien ook omdat hij zelf op jonge leeftijd betrokken is geweest bij het ‘Model European Parliament’ (MEP), een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Daarmee biedt het MEP jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de EU. Hij denkt dat de vorige jongerenraad te veel gericht was op het naspelen van de echte gemeenteraad. Hij kwam met goede ideeën, maar vond ook dat een jongerenraad niet te formeel moest zijn. Daarom ben ik op internet gaan zoeken of er in het land jongerengemeenteraden zijn die goed functioneren. In de gemeente Westland is er een raad, die momenteel bestaat uit 18 jongeren, die goed schijnt te functioneren en regelmatig komt met goede adviezen.”

Jongerenparticipatie
ProDemos is een door de overheid gesubsidieerde organisatie die voor gemeenten een jongerengemeenteraad organiseert, maar dan op 1 dag in het jaar. Gemeenten zien dat als een manier om jongeren in contact te brengen met de gemeentepolitiek. Maurits: “Ik wil eigenlijk tot meer structurele participatie komen door de jongeren van 15 tot 21 jaar. Maar voor we iets kunnen opzetten moeten we erachter komen hoeveel jongeren belangstelling hebben, wáár ze over willen meepraten en hoeveel tijd ze erin willen steken. Daarna kunnen de jongeren, die zich aanmelden, samen beslissen hoe we de jongerenraad kunnen invullen.”

Met welke beleidsterreinen zou de jongerenraad zich willen bezighouden? Maurits: “Ik heb eens rondgevraagd waarin de jongeren in mijn cirkel geïnteresseerd zijn. Ik hoor dan zaken als de N65, de IJzeren Man, veiligheid ’s avonds en verkeer. Ik verbaas me er zelf bijvoorbeeld over dat de gemeente een fietspad, waarover dagelijks honderden leerlingen rijden, aanpakt op de dag dat de scholen weer opengaan. Had dat werk niet in de vakantie gedaan kunnen worden? Anderen hebben waarschijnlijk meer interesse in sport, jongerenwerk of cultuur. Daar hopen we via de digitale enquête, die wordt uitgezet in de klassen 4, 5 en 6 van het Maurick College en ook via Zwaluw VFC, achter te komen. Jongeren uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt die op andere scholen zitten hopen we te bereiken door de QR-code te verspreiden via Het Klaverblad, Insta, snapchat en Facebook. Ik hoop dat er de komende twee weken veel jongeren reageren dan kunnen we daarna snel aan de slag en hopelijk kunnen we dan tegelijkertijd met de nieuwe gemeenteraad in januari 2021 beginnen.“ Komende zaterdag, 11.15 uur, praat Maurits ook in het programma ‘Blikveld’ op Novo 3 over zijn plannen.

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …