Wildbeheereenheid investeert in broedsucces van wilde eend – mét resultaat!

Wildbeheereenheid Broek en Duin (belast met jacht, populatiebeheer en schadebestrijding op 12.500 ha binnen de driehoek Waalwijk, Tilburg, ’s-Hertogenbosch) heeft in januari, nét voor het koppel- en paarseizoen van de wilde eend, alle wildbeheerders met water in het veld, een handgevlochten broedkorf aangeboden. Nu ‘in mei, iedere vogel een ei’ heeft gelegd, zijn de resultaten erg goed te zien.

“Verschillende jachthouders van WBE Broek en Duin waren er al mee bekend dat het broedsucces aanzienlijk verbetert door het plaatsen van eendenkorven. Nu is de gehele WBE, inclusief de grondeigenaren, enthousiast!” Aldus Jan Bertens en Jochem van Iersel van de Biotoopcommissie. “Door het plaatsen van een broedkorf boven het water, kunnen predatoren en territoriale, exotische concurrenten (zoals de nijlgans) veel minder goed bij zowel de eieren als bij het eendje en dat heeft een positief effect op de stand. We horen nu van verschillende deelnemers dat er soms tussen de 10 en 12 kuikens uit de korven komen. Uiteraard hebben deze dan evenals de weidevogels nog te kampen met predatoren zoals vossen, dassen, ratten, ooievaars, reigers, kraaien, eksters, nijlganzen, snoeken, enzovoort. Maar de overlevingskansen zijn in ieder geval vergroot!”

Niet alleen de broedkorven, ook het selectief reduceren van de woerden (mannelijke eenden) in het seizoen (die in de paartijd massaal het eendje (vrouwelijke eenden) proberen te bevruchten, met soms verdrinking tot gevolg), komt ten goede aan een betere verhouding eendje/woerd en dus een betere wilde-eenden-stand.

Door het intensiveren van de woning- en landbouw en beperkingen in het predatorenbeheer nemen jagers steeds vaker het initiatief om de leefomgeving van het wild, maar ook van bijvoorbeeld weidevogels en insecten, te verbeteren. Naast het plaatsen van broedkorven, hielden de leden van WBE Broek en Duin de afgelopen jaren schoonmaakdagen, hebben ze honderden wildspiegels geplaatst (ter voorkoming van aanrijdingen) en creëerden ze tientallen hectares wildakker, -dekking en bloemenranden (ter verbetering van dekking, rust en voedselaanbod). Intensief samenwerken met grote en kleine grondeigenaren en -gebruikers levert vaak prachtige resultaten op.

Graag willen de heren nog wel kwijt, dat al dit ge-biodiversiteit-verbeter, uiteraard niet leidt tot vaker en intensiever afschot. In tegendeel. “Veruit de meeste jagers genieten volop van de natuurresultaten die ze boeken en bedenken steeds weer nieuwe manieren om bij te dragen aan een mooie, gezonde en vooral gevarieerde wildstand en biodiversiteit. Pas als deze gezond is, is het gerechtvaardigd om te oogsten van het opgebouwde kapitaal om zo met andere (vaak ook niet-jagende) liefhebbers respectvol te genieten van een mooi stukje wildbraad.” Aldus Jan Bertens en Jochem van Iersel van de Biotoopcommissie van WBE Broek en Duin.

Hebt u wellicht ook interesse in het ter beschikking stellen van ruimte voor biodiversiteit? Neem dan gerust contact op met: secretaris.wbe.broekenduin@gmail.com, onder vermelding van uw contactgegevens en de locatie – zodat u met de juiste mensen in contact kunt worden gebracht.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …