Wijziging grens bebouwde kom voor N65 gaat door

De Vughtse raad heeft donderdag 6 februari zonder veel discussie ingestemd met de wijziging van de grens van de bebouwde kom. Daardoor wordt het mogelijk dat de hele N65 door Vught straks verandert in een 80km-weg.

De standpunten die al in de commissievergadering waren ingenomen, bleven ongewijzigd. De oppositiepartijen hielden vast aan hun mening dat het te vroeg was om nu al 80 km te faciliteren, omdat daarmee een onderhandelingspositie wordt weggegeven. D66 vond het bovendien onbegrijpelijk dat in Vught de snelheid in de bebouwde kom wordt verhoogd, terwijl overal elders de snelheid juist omlaag moet. SP en CDA vreesden ook dat de maximumsnelheid van 80 km al wordt ingevoerd voordat de verdiepte ligging is gerealiseerd. Er zat nu bij de stukken een brief van Projectgroep N65, waarin wordt bevestigd dat de 80 km pas zal worden ingevoerd als de reconstructie van de N65 gereed is. Dat is rond 2027/2028. De coalitiepartijen hadden geen moeite met het wijzigingsvoorstel, omdat al bij de keuze voor VKA+ is gekozen voor een 80km-weg. Bovendien blijkt uit onderzoeken dat de snelheid van 80 km zowel voor de CO2-uitstoot al voor de geluidshinder optimaal is.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …