“Wij hopen op een berg tandenborstels”

Eind februari nemen Marjolein van Osch – preventie-assistente en orthodontie-assistente – en Menno Oosterhuis, orthodontist van orthodontistenpraktijk Diels te Vught, deel aan een 14-daagse missie voor ontwikkelingswerk naar Bangladesh. Ze maken deze expeditie samen met 10 andere vrijwilligers bestaande uit artsen, medisch onderlegden en niet-medici, via de stichting MCC, Medical Checks for Children.

Het doel van deze reis is medische behandeling en voorlichting bij kinderen van 0 t/m 8 jaar. In deze leeftijdsgroep zijn kinderen het kwetsbaarst en een goede gezondheid en ontwikkeling zijn in deze levensjaren van primair belang. De groep zal zich bezighouden met algehele medische controles en behandelingen. Menno Oosterhuis: “Marjolein en ik nemen het tandheelkundige deel voor onze rekening en zullen alleen de meest basale tandheelkundige behandelingen kunnen uitvoeren. Doordat er geen uitgebreide medische voorzieningen zijn en er geen of incidenteel elektriciteit en stromend water is, zijn onze mogelijkheden beperkt. We zullen ons daarom ook alleen bezig houden met acute pijnbestrijding zoals extracties(trekken) van tanden en kiezen, het maken van eenvoudige vullingen en het geven van voorlichting in voeding en mondhygiëne. In deze periode zullen we circa 1500 kinderen zien en indien nodig behandelen. Voorlichting is een enorm belangrijk deel van het werk dat we doen. Het belangrijkste doel is het zoveel mogelijk voorkomen van gebitsproblemen in de toekomst. Hiervoor willen we de kinderen goede poetsinstructie geven en voorzien van een tandenborstel. Uit voorgaande missies is gebleken dat na een aantal jaren intensieve aandacht aan het geven van poetsinstructie, er veel bereikt kan worden. Om deze voorlichting en preventie mogelijk te maken, verzamelen wij zoveel mogelijk tandenborstels. MCC is een non-profit organisatie en is afhankelijk van sponsoring. Verbruiksmaterialen, inentingen, medicijnen, tandenborstels etc. worden door ons zelf betaald en, voor zover dat gaat, door sponsoring verworven. De reis wordt verder geheel door de vrijwilligers zelf bekostigd. Sponsoring in de vorm van tandenborstels zou ons ontzettend helpen. Wij hopen dus op een berg tandenborstels.”

Menno Oosterhuis is de afgelopen jaren  op meerdere missies mee geweest als tandarts. Hoewel hij  nu in de praktijk werkzaam is als orthodontist (specialisme na de tandartsopleiding) verricht hij op de missie geen beugelbehandelingen, maar basale tandartsbehandelingen. Ook in 2010 was hij met MCC in Bangladesh actief.

www.medicalchecksforchildren.org

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …