Wie neemt plaats op de stoel van de commissaris van de Koning?

De provincie Noord-Brabant is op zoek naar een nieuwe commissaris van de Koning. De huidige commissaris, Wim van de Donk, heeft een nieuwe baan en vertrekt per 1 oktober 2020 naar Tilburg University. Zijn stoel komt hierdoor vrij. Provinciale Staten wil graag van de inwoners van Noord-Brabant weten: ‘Wie ziet u graag plaatsnemen op de stoel van de commissaris van de Koning?’

De 55 leden van Provinciale Staten stellen de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning vast. En daarbij kunnen zij de hulp van de Brabanders gebruiken. Iedereen die mee wil denken kan tot en met woensdag 4 maart een korte vragenlijst invullen op brabant.nl/profiel. Provinciale Staten overhandigen de profielschets op 6 april aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister zet vervolgens de vacature uit.

Wat doet de commissaris van de Koning?
De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten. De commissaris wordt benoemd door de Koning en minister. Hij of zij tekent alle officiële besluiten van de provincie en bezoekt regelmatig de gemeenten om op de hoogte te blijven van wat er in de provincie gebeurt. Ook heeft hij of zij een belangrijke rol bij burgemeestersbenoemingen.

Ook bij de bestrijding van een grote ramp komt de commissaris van de Koning in beeld. Hij of zij coördineert de hulpverlening en neemt de belangrijkste beslissingen op deze momenten. Verder is de commissaris vooral ambassadeur van de provincie. Hij of zij vertegenwoordigt de provincie bij officiële gelegenheden en behartigt de belangen van de provincie, onder andere in Den Haag en Brussel.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …